Thông báo mời thầu

Gói số 2: Mua thuốc Generic

Tìm thấy: 17:26 22/08/2023
Trạng thái gói thầu
Đã đăng tải
Lĩnh vực MSC
Hàng hóa
Tên dự án
Dự toán mua Thuốc-Hóa chất-VTYT năm 2023 tại Bệnh viện Quân y 4
Gói thầu
Gói số 2: Mua thuốc Generic
Số hiệu KHLCNT
Phân loại
Chi thường xuyên
Trong nước/Quốc tế
Trong nước
Nguồn vốn
Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; BHXH thanh toán và các nguồn thu hợp pháp khác năm 2023
Phạm vi
Trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Đơn giá cố định
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Các thông báo liên quan
Thời điểm đóng thầu
09:00 06/09/2023
Thời gian hiệu lực của E-HSDT
180 Ngày
Lĩnh vực
Số quyết định phê duyệt
439/QĐ-BV4
Ngày phê duyệt
11/08/2023 17:24
Cơ quan ban hành quyết định
Bệnh viện Quân y 4 - Cục Hậu cần Quân đoàn 4
Quyết định phê duyệt

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Tham dự thầu

Hình thức
Qua mạng
Nhận HSDT từ
17:25 22/08/2023
đến
09:00 06/09/2023
Chi phí nộp E-HSDT
330.000 VND
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu

Mở thầu vào
09:00 06/09/2023
Mở thầu tại
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Dự toán gói thầu
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.

Bảo đảm dự thầu

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
4.167.859.233 VND
Bằng chữ
Bốn tỷ một trăm sáu mươi bảy triệu tám trăm năm mươi chín nghìn hai trăm ba mươi ba đồng chẵn
Thời hạn đảm bảo
210 ngày kể từ thời điểm đóng thầu 06/09/2023 (03/04/2024)

Hồ sơ mời thầu

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Thông tin phần/lô

STT Tên từng phần/lô Giá từng phần lô (VND) Dự toán (VND) Số tiền bảo đảm (VND) Thời gian thực hiện
1 Acarbose 40.000.000 40.000.000 0 12 tháng
2 Acarbose 12.900.000 12.900.000 0 12 tháng
3 Acenocoumarol 8.600.000 8.600.000 0 12 tháng
4 Acenocoumarol 9.450.000 9.450.000 0 12 tháng
5 Acetyl leucin 69.180.000 69.180.000 0 12 tháng
6 Acetyl leucin 330.000.000 330.000.000 0 12 tháng
7 Acetyl leucin 32.340.000 32.340.000 0 12 tháng
8 Acetyl leucin 137.340.000 137.340.000 0 12 tháng
9 Acetyl leucin 137.340.000 137.340.000 0 12 tháng
10 Acetylsalicylic acid 34.000.000 34.000.000 0 12 tháng
11 Acetylsalicylic acid 13.250.000 13.250.000 0 12 tháng
12 Acetylsalicylic acid + clopidogrel 90.000.000 90.000.000 0 12 tháng
13 Aciclovir 37.000.000 37.000.000 0 12 tháng
14 Aciclovir 80.000.000 80.000.000 0 12 tháng
15 Aciclovir 50.800.000 50.800.000 0 12 tháng
16 Aciclovir 19.600.000 19.600.000 0 12 tháng
17 Acid amin + glucose + điện giải (*) 121.401.000 121.401.000 0 12 tháng
18 Acid amin + glucose + lipid (*) 126.000.000 126.000.000 0 12 tháng
19 Acid amin + glucose + lipid (*) 104.475.000 104.475.000 0 12 tháng
20 Acid amin* 28.875.000 28.875.000 0 12 tháng
21 Acid amin* 41.600.000 41.600.000 0 12 tháng
22 Acid amin* 27.200.000 27.200.000 0 12 tháng
23 Acid amin* 747.500.000 747.500.000 0 12 tháng
24 Acid amin* 639.419.000 639.419.000 0 12 tháng
25 Acid amin* 616.000.000 616.000.000 0 12 tháng
26 Acid amin* 51.000.000 51.000.000 0 12 tháng
27 Acid amin* 38.940.000 38.940.000 0 12 tháng
28 Acid amin* 18.000.000 18.000.000 0 12 tháng
29 Acid amin* 11.850.000 11.850.000 0 12 tháng
30 Adapalen 23.400.000 23.400.000 0 12 tháng
31 Adapalen 28.120.000 28.120.000 0 12 tháng
32 Adenosin triphosphat 48.000.000 48.000.000 0 12 tháng
33 Adenosin triphosphat 51.000.000 51.000.000 0 12 tháng
34 Aescin 41.265.000 41.265.000 0 12 tháng
35 Albendazol 10.800.000 10.800.000 0 12 tháng
36 Albendazol 10.290.000 10.290.000 0 12 tháng
37 Albumin 187.500.000 187.500.000 0 12 tháng
38 Albumin 148.500.000 148.500.000 0 12 tháng
39 Albumin 173.500.000 173.500.000 0 12 tháng
40 Albumin 127.500.000 127.500.000 0 12 tháng
41 Alfuzosin 149.940.000 149.940.000 0 12 tháng
42 Alfuzosin 60.000.000 60.000.000 0 12 tháng
43 Alimemazin 145.500.000 145.500.000 0 12 tháng
44 Allopurinol 75.000.000 75.000.000 0 12 tháng
45 Allopurinol 36.000.000 36.000.000 0 12 tháng
46 Alpha chymotrypsin 52.920.000 52.920.000 0 12 tháng
47 Alpha chymotrypsin 34.800.000 34.800.000 0 12 tháng
48 Aluminum phosphat 75.020.000 75.020.000 0 12 tháng
49 Aluminum phosphat 120.000.000 120.000.000 0 12 tháng
50 Aluminum phosphat 105.000.000 105.000.000 0 12 tháng
51 Alverin citrat 33.600.000 33.600.000 0 12 tháng
52 Alverin citrat 25.750.000 25.750.000 0 12 tháng
53 Alverin citrat 17.000.000 17.000.000 0 12 tháng
54 Ambroxol 45.000.000 45.000.000 0 12 tháng
55 Ambroxol 27.990.000 27.990.000 0 12 tháng
56 Ambroxol 26.580.000 26.580.000 0 12 tháng
57 Ambroxol 24.000.000 24.000.000 0 12 tháng
58 Ambroxol 29.250.000 29.250.000 0 12 tháng
59 Amikacin 126.000.000 126.000.000 0 12 tháng
60 Amikacin 206.000.000 206.000.000 0 12 tháng
61 Amikacin 151.200.000 151.200.000 0 12 tháng
62 Amikacin 151.500.000 151.500.000 0 12 tháng
63 Aminophylin 8.400.000 8.400.000 0 12 tháng
64 Aminophylin 9.077.500 9.077.500 0 12 tháng
65 Amiodaron hydroclorid 12.000.000 12.000.000 0 12 tháng
66 Amiodaron hydroclorid 54.000.000 54.000.000 0 12 tháng
67 Amisulprid 106.500.000 106.500.000 0 12 tháng
68 Amisulprid 130.000.000 130.000.000 0 12 tháng
69 Amitriptylin hydroclorid 20.900.000 20.900.000 0 12 tháng
70 Amlodipin 210.000.000 210.000.000 0 12 tháng
71 Amlodipin 210.000.000 210.000.000 0 12 tháng
72 Amlodipin 365.000.000 365.000.000 0 12 tháng
73 Amlodipin 78.500.000 78.500.000 0 12 tháng
74 Amlodipin + lisinopril 78.750.000 78.750.000 0 12 tháng
75 Amlodipin + Losartan 157.050.000 157.050.000 0 12 tháng
76 Amlodipin + telmisartan 249.640.000 249.640.000 0 12 tháng
77 Amlodipin + telmisartan 262.440.000 262.440.000 0 12 tháng
78 Amoxicilin 78.750.000 78.750.000 0 12 tháng
79 Amoxicilin 99.750.000 99.750.000 0 12 tháng
80 Amoxicilin 78.000.000 78.000.000 0 12 tháng
81 Amoxicilin 23.900.000 23.900.000 0 12 tháng
82 Amoxicilin 11.240.000 11.240.000 0 12 tháng
83 Amoxicilin + acid clavulanic 23.000.000 23.000.000 0 12 tháng
84 Amoxicilin + acid clavulanic 63.540.000 63.540.000 0 12 tháng
85 Amoxicilin + acid clavulanic 154.630.000 154.630.000 0 12 tháng
86 Amoxicilin + acid clavulanic 141.750.000 141.750.000 0 12 tháng
87 Amoxicilin + acid clavulanic 588.000.000 588.000.000 0 12 tháng
88 Amoxicilin + acid clavulanic 114.450.000 114.450.000 0 12 tháng
89 Amoxicilin + acid clavulanic 128.000.000 128.000.000 0 12 tháng
90 Amylase + lipase + protease 137.030.000 137.030.000 0 12 tháng
91 Atenolol 25.750.000 25.750.000 0 12 tháng
92 Atorvastatin 38.000.000 38.000.000 0 12 tháng
93 Atorvastatin 195.000.000 195.000.000 0 12 tháng
94 Atorvastatin 67.500.000 67.500.000 0 12 tháng
95 Atorvastatin + ezetimibe 69.900.000 69.900.000 0 12 tháng
96 Atorvastatin + ezetimibe 53.100.000 53.100.000 0 12 tháng
97 Atorvastatin + ezetimibe 35.000.000 35.000.000 0 12 tháng
98 Atracurium besylat 39.900.000 39.900.000 0 12 tháng
99 Atropin sulfat 10.400.000 10.400.000 0 12 tháng
100 Atropin sulfat 28.875.000 28.875.000 0 12 tháng
101 Atropin sulfat 25.200.000 25.200.000 0 12 tháng
102 Attapulgit mormoiron hoạt hóa + hỗn hợp magnesi carbonat-nhôm hydroxyd 29.925.000 29.925.000 0 12 tháng
103 Azithromycin 162.000.000 162.000.000 0 12 tháng
104 Azithromycin 64.800.000 64.800.000 0 12 tháng
105 Azithromycin 35.000.000 35.000.000 0 12 tháng
106 Azithromycin 315.000.000 315.000.000 0 12 tháng
107 Azithromycin 142.500.000 142.500.000 0 12 tháng
108 Azithromycin 198.996.000 198.996.000 0 12 tháng
109 Bacillus clausii 68.250.000 68.250.000 0 12 tháng
110 Bacillus clausii 55.500.000 55.500.000 0 12 tháng
111 Bacillus clausii 54.600.000 54.600.000 0 12 tháng
112 Bacillus clausii 65.640.000 65.640.000 0 12 tháng
113 Bacillus clausii 193.185.000 193.185.000 0 12 tháng
114 Bacillus subtilis 88.200.000 88.200.000 0 12 tháng
115 Bacillus subtilis 110.000.000 110.000.000 0 12 tháng
116 Baclofen 43.000.000 43.000.000 0 12 tháng
117 Baclofen 25.000.000 25.000.000 0 12 tháng
118 Bambuterol 56.390.000 56.390.000 0 12 tháng
119 Bambuterol 29.550.000 29.550.000 0 12 tháng
120 Bambuterol 59.850.000 59.850.000 0 12 tháng
121 Beclometason (dipropionat) 56.000.000 56.000.000 0 12 tháng
122 Benzylpenicilin 18.950.000 18.950.000 0 12 tháng
123 Berberin (hydroclorid) 90.720.000 90.720.000 0 12 tháng
124 Betahistin 51.030.000 51.030.000 0 12 tháng
125 Betahistin 92.400.000 92.400.000 0 12 tháng
126 Betahistin 58.100.000 58.100.000 0 12 tháng
127 Betahistin 595.800.000 595.800.000 0 12 tháng
128 Betahistin 178.860.000 178.860.000 0 12 tháng
129 Betamethason 31.869.000 31.869.000 0 12 tháng
130 Betamethasone + dexchlorpheniramin 63.000.000 63.000.000 0 12 tháng
131 Betaxolol 42.550.000 42.550.000 0 12 tháng
132 Bismuth 59.250.000 59.250.000 0 12 tháng
133 Bismuth 55.000.000 55.000.000 0 12 tháng
134 Bismuth 44.950.000 44.950.000 0 12 tháng
135 Bisoprolol 41.000.000 41.000.000 0 12 tháng
136 Bisoprolol 377.500.000 377.500.000 0 12 tháng
137 Bisoprolol 150.000.000 150.000.000 0 12 tháng
138 Bisoprolol 36.900.000 36.900.000 0 12 tháng
139 Bromhexin hydroclorid 40.000.000 40.000.000 0 12 tháng
140 Bromhexin hydroclorid 94.500.000 94.500.000 0 12 tháng
141 Bromhexin hydroclorid 346.500.000 346.500.000 0 12 tháng
142 Bromhexin hydroclorid 420.000.000 420.000.000 0 12 tháng
143 Bromhexin hydroclorid 100.800.000 100.800.000 0 12 tháng
144 Bromhexin hydroclorid 52.500.000 52.500.000 0 12 tháng
145 Budesonid 180.000.000 180.000.000 0 12 tháng
146 Budesonid 63.000.000 63.000.000 0 12 tháng
147 Bupivacain hydroclorid 151.488.000 151.488.000 0 12 tháng
148 Bupivacain hydroclorid 40.320.000 40.320.000 0 12 tháng
149 Bupivacain hydroclorid 98.900.000 98.900.000 0 12 tháng
150 Cafein citrat 21.000.000 21.000.000 0 12 tháng
151 Calci carbonat + calci gluconolactat 89.250.000 89.250.000 0 12 tháng
152 Calci carbonat + calci gluconolactat 39.800.000 39.800.000 0 12 tháng
153 Calci carbonat + calci gluconolactat 35.000.000 35.000.000 0 12 tháng
154 Calci carbonat + calci gluconolactat 39.000.000 39.000.000 0 12 tháng
155 Calci carbonat + vitamin D3 475.000.000 475.000.000 0 12 tháng
156 Calci carbonat + vitamin D3 210.000.000 210.000.000 0 12 tháng
157 Calci carbonat + vitamin D3 149.700.000 149.700.000 0 12 tháng
158 Calci clorid 5.250.000 5.250.000 0 12 tháng
159 Calci gluconat 19.950.000 19.950.000 0 12 tháng
160 Calci folinat 79.800.000 79.800.000 0 12 tháng
161 Calci folinat 81.900.000 81.900.000 0 12 tháng
162 Calci glycerophosphat + magnesi gluconat 21.272.000 21.272.000 0 12 tháng
163 Calci lactat 19.000.000 19.000.000 0 12 tháng
164 Calci lactat 68.000.000 68.000.000 0 12 tháng
165 Calci-3-methyl-2-oxovalerat + calci-4-methyl-2- oxovalerat + calci-2-oxo-3- phenylpropionat + calci-3- methyl-2-oxobutyrat + calci-DL-2-hydroxy-4- methylthiobutyrat + L-lysin acetat + L-threonin + L-tryptophan + L-histidin + L- tyrosin (*) 94.815.000 94.815.000 0 12 tháng
166 Calcipotriol 10.000.000 10.000.000 0 12 tháng
167 Calcipotriol + betamethason dipropionat 18.000.000 18.000.000 0 12 tháng
168 Calcitriol 6.300.000 6.300.000 0 12 tháng
169 Calcitriol 47.210.000 47.210.000 0 12 tháng
170 Calcitriol 23.940.000 23.940.000 0 12 tháng
171 Candesartan 12.000.000 12.000.000 0 12 tháng
172 Candesartan 59.640.000 59.640.000 0 12 tháng
173 Cao ginkgo biloba + heptaminol clohydrat + troxerutin 102.000.000 102.000.000 0 12 tháng
174 Cao ginkgo biloba + heptaminol clohydrat + troxerutin 97.140.000 97.140.000 0 12 tháng
175 Capsaicin 59.000.000 59.000.000 0 12 tháng
176 Captopril 25.500.000 25.500.000 0 12 tháng
177 Carbamazepin 15.540.000 15.540.000 0 12 tháng
178 Carbazochrom 128.000.000 128.000.000 0 12 tháng
179 Carbazochrom 126.000.000 126.000.000 0 12 tháng
180 Carbetocin 199.018.000 199.018.000 0 12 tháng
181 Carbetocin 173.250.000 173.250.000 0 12 tháng
182 Carbocistein 49.500.000 49.500.000 0 12 tháng
183 Carbocistein 360.000.000 360.000.000 0 12 tháng
184 Carbocistein 63.000.000 63.000.000 0 12 tháng
185 Carboprost tromethamin 87.000.000 87.000.000 0 12 tháng
186 Carvedilol 40.950.000 40.950.000 0 12 tháng
187 Carvedilol 16.500.000 16.500.000 0 12 tháng
188 Carvedilol 51.000.000 51.000.000 0 12 tháng
189 Carvedilol 27.750.000 27.750.000 0 12 tháng
190 Cefaclor 148.000.000 148.000.000 0 12 tháng
191 Cefaclor 99.000.000 99.000.000 0 12 tháng
192 Cefaclor 43.800.000 43.800.000 0 12 tháng
193 Cefalexin 55.440.000 55.440.000 0 12 tháng
194 Cefalexin 48.000.000 48.000.000 0 12 tháng
195 Cefalothin 960.000.000 960.000.000 0 12 tháng
196 Cefamandol 470.000.000 470.000.000 0 12 tháng
197 Cefamandol 2.450.000.000 2.450.000.000 0 12 tháng
198 Cefdinir 3.210.000.000 3.210.000.000 0 12 tháng
199 Cefdinir 249.996.000 249.996.000 0 12 tháng
200 Cefixim 117.500.000 117.500.000 0 12 tháng
201 Cefixim 79.800.000 79.800.000 0 12 tháng
202 Cefixim 1.695.000.000 1.695.000.000 0 12 tháng
203 Cefoperazon 1.350.000.000 1.350.000.000 0 12 tháng
204 Cefoperazon 2.400.000.000 2.400.000.000 0 12 tháng
205 Cefoperazon + sulbactam 1.147.500.000 1.147.500.000 0 12 tháng
206 Cefoperazon + Sulbactam 1.050.000.000 1.050.000.000 0 12 tháng
207 Cefotaxim 163.200.000 163.200.000 0 12 tháng
208 Cefotiam 2.934.000.000 2.934.000.000 0 12 tháng
209 Cefoxitin 4.650.000.000 4.650.000.000 0 12 tháng
210 Cefoxitin 2.500.000.000 2.500.000.000 0 12 tháng
211 Cefpodoxim 118.500.000 118.500.000 0 12 tháng
212 Cefpodoxim 394.950.000 394.950.000 0 12 tháng
213 Cefpodoxim 31.500.000 31.500.000 0 12 tháng
214 Cefpodoxim 172.000.000 172.000.000 0 12 tháng
215 Cefpodoxim 60.000.000 60.000.000 0 12 tháng
216 Ceftriaxon 285.000.000 285.000.000 0 12 tháng
217 Cefuroxim 80.000.000 80.000.000 0 12 tháng
218 Cefuroxim 104.640.000 104.640.000 0 12 tháng
219 Cefradin 475.020.000 475.020.000 0 12 tháng
220 Ceftizoxim 690.000.000 690.000.000 0 12 tháng
221 Celecoxib 675.000.000 675.000.000 0 12 tháng
222 Celecoxib 177.000.000 177.000.000 0 12 tháng
223 Celecoxib 105.000.000 105.000.000 0 12 tháng
224 Cetirizin 80.000.000 80.000.000 0 12 tháng
225 Cetirizin 100.000.000 100.000.000 0 12 tháng
226 Cetirizin 63.840.000 63.840.000 0 12 tháng
227 Chlorpheniramin (hydrogen maleat) 33.000.000 33.000.000 0 12 tháng
228 Cilnidipin 122.000.000 122.000.000 0 12 tháng
229 Cilostazol 56.900.000 56.900.000 0 12 tháng
230 Cilostazol 52.500.000 52.500.000 0 12 tháng
231 Cilostazol 61.950.000 61.950.000 0 12 tháng
232 Cilostazol 65.500.000 65.500.000 0 12 tháng
233 Cimetidin 67.620.000 67.620.000 0 12 tháng
234 Cimetidin 30.250.000 30.250.000 0 12 tháng
235 Cinnarizin 74.300.000 74.300.000 0 12 tháng
236 Cinnarizin 12.600.000 12.600.000 0 12 tháng
237 Ciprofibrat 1.200.000.000 1.200.000.000 0 12 tháng
238 Ciprofloxacin 815.000.000 815.000.000 0 12 tháng
239 Ciprofloxacin 515.550.000 515.550.000 0 12 tháng
240 Ciprofloxacin 550.000.000 550.000.000 0 12 tháng
241 Ciprofloxacin 103.498.500 103.498.500 0 12 tháng
242 Ciprofloxacin 41.580.000 41.580.000 0 12 tháng
243 Ciprofloxacin 126.000.000 126.000.000 0 12 tháng
244 Ciprofloxacin 49.500.000 49.500.000 0 12 tháng
245 Citicolin 52.500.000 52.500.000 0 12 tháng
246 Citicolin 53.000.000 53.000.000 0 12 tháng
247 Citrullin malat 155.540.000 155.540.000 0 12 tháng
248 Clarithromycin 103.140.000 103.140.000 0 12 tháng
249 Clarithromycin 102.000.000 102.000.000 0 12 tháng
250 Clarithromycin 124.740.000 124.740.000 0 12 tháng
251 Clarithromycin 312.000.000 312.000.000 0 12 tháng
252 Clarithromycin 214.500.000 214.500.000 0 12 tháng
253 Clindamycin 55.000.000 55.000.000 0 12 tháng
254 Clindamycin 29.820.000 29.820.000 0 12 tháng
255 Clindamycin 283.500.000 283.500.000 0 12 tháng
256 Clobetasol butyrat 40.538.000 40.538.000 0 12 tháng
257 Clobetasol propionat 52.500.000 52.500.000 0 12 tháng
258 Clopidogrel 172.500.000 172.500.000 0 12 tháng
259 Clopidogrel 63.200.000 63.200.000 0 12 tháng
260 Clotrimazol 32.250.000 32.250.000 0 12 tháng
261 Clotrimazol + betamethason 75.000.000 75.000.000 0 12 tháng
262 Codein camphosulphonat + sulfogaiacol + cao mềm grindelia 179.250.000 179.250.000 0 12 tháng
263 Codein camphosulphonat + sulfogaiacol + cao mềm grindelia 84.000.000 84.000.000 0 12 tháng
264 Colchicin 29.340.000 29.340.000 0 12 tháng
265 Colchicin 33.000.000 33.000.000 0 12 tháng
266 Colchicin 12.600.000 12.600.000 0 12 tháng
267 Cồn 70° 92.500.000 92.500.000 0 12 tháng
268 Cồn 70° 34.980.000 34.980.000 0 12 tháng
269 Cồn 70° 74.350.000 74.350.000 0 12 tháng
270 Cồn Boric 50.400.000 50.400.000 0 12 tháng
271 Crotamiton 72.000.000 72.000.000 0 12 tháng
272 Cytidin-5monophosphat disodium + uridin 42.000.000 42.000.000 0 12 tháng
273 Desloratadin 44.730.000 44.730.000 0 12 tháng
274 Desloratadin 26.000.000 26.000.000 0 12 tháng
275 Desloratadin 103.950.000 103.950.000 0 12 tháng
276 Dexamethason 24.000.000 24.000.000 0 12 tháng
277 Dexamethason 2.712.500 2.712.500 0 12 tháng
278 Dexibuprofen 32.500.000 32.500.000 0 12 tháng
279 Dexpanthenol (panthenol, vitamin B5) 31.080.000 31.080.000 0 12 tháng
280 Dextromethorphan 17.600.000 17.600.000 0 12 tháng
281 Dextromethorphan 100.000.000 100.000.000 0 12 tháng
282 Diacerein 12.900.000 12.900.000 0 12 tháng
283 Diacerein 48.825.000 48.825.000 0 12 tháng
284 Diazepam 31.500.000 31.500.000 0 12 tháng
285 Diazepam 10.800.000 10.800.000 0 12 tháng
286 Diazepam 66.500.000 66.500.000 0 12 tháng
287 Diazepam 22.400.000 22.400.000 0 12 tháng
288 Diclofenac 10.300.000 10.300.000 0 12 tháng
289 Diclofenac 27.200.000 27.200.000 0 12 tháng
290 Diclofenac 150.000.000 150.000.000 0 12 tháng
291 Diclofenac 180.000.000 180.000.000 0 12 tháng
292 Diclofenac 17.200.000 17.200.000 0 12 tháng
293 Digoxin 32.500.000 32.500.000 0 12 tháng
294 Digoxin 16.000.000 16.000.000 0 12 tháng
295 Dihydro ergotamin mesylat 67.620.000 67.620.000 0 12 tháng
296 Diltiazem 13.450.000 13.450.000 0 12 tháng
297 Diltiazem 36.000.000 36.000.000 0 12 tháng
298 Diltiazem 28.560.000 28.560.000 0 12 tháng
299 Dimenhydrinat 20.000.000 20.000.000 0 12 tháng
300 Dioctahedral smectit 192.000.000 192.000.000 0 12 tháng
301 Dioctahedral smectit 102.000.000 102.000.000 0 12 tháng
302 Dioctahedral smectit 315.840.000 315.840.000 0 12 tháng
303 Diosmectit 75.060.000 75.060.000 0 12 tháng
304 Diosmectit 75.060.000 75.060.000 0 12 tháng
305 Diosmin 297.500.000 297.500.000 0 12 tháng
306 Diosmin 250.000.000 250.000.000 0 12 tháng
307 Diosmin + hesperidin 228.060.000 228.060.000 0 12 tháng
308 Diosmin + hesperidin 82.000.000 82.000.000 0 12 tháng
309 Diosmin + hesperidin 189.600.000 189.600.000 0 12 tháng
310 Diosmin + Hesperidin 180.000.000 180.000.000 0 12 tháng
311 Diphenhydramin 2.940.000 2.940.000 0 12 tháng
312 Dobutamin 39.900.000 39.900.000 0 12 tháng
313 Dobutamin 72.450.000 72.450.000 0 12 tháng
314 Dobutamin 27.500.000 27.500.000 0 12 tháng
315 Domperidon 79.040.000 79.040.000 0 12 tháng
316 Domperidon 24.250.000 24.250.000 0 12 tháng
317 Domperidon 105.000.000 105.000.000 0 12 tháng
318 Donepezil 44.300.000 44.300.000 0 12 tháng
319 Donepezil 170.000.000 170.000.000 0 12 tháng
320 Đồng sulfat 150.000.000 150.000.000 0 12 tháng
321 Dopamin hydroclorid 9.975.000 9.975.000 0 12 tháng
322 Doxazosin 76.000.000 76.000.000 0 12 tháng
323 Doxycyclin 31.500.000 31.500.000 0 12 tháng
324 Drotaverin clohydrat 66.990.000 66.990.000 0 12 tháng
325 Drotaverin clohydrat 105.000.000 105.000.000 0 12 tháng
326 Drotaverin clohydrat 12.600.000 12.600.000 0 12 tháng
327 Drotaverin clohydrat 5.306.000 5.306.000 0 12 tháng
328 Dutasterid 78.000.000 78.000.000 0 12 tháng
329 Dydrogesteron 115.920.000 115.920.000 0 12 tháng
330 Enalapril 15.520.000 15.520.000 0 12 tháng
331 Enalapril + hydrochlorothiazid 53.250.000 53.250.000 0 12 tháng
332 Enoxaparin (natri) 90.000.000 90.000.000 0 12 tháng
333 Enoxaparin (natri) 105.000.000 105.000.000 0 12 tháng
334 Enoxaparin (natri) 95.000.000 95.000.000 0 12 tháng
335 Entecavir 170.000.000 170.000.000 0 12 tháng
336 Entecavir 35.910.000 35.910.000 0 12 tháng
337 Eperison 170.800.000 170.800.000 0 12 tháng
338 Eperison 123.200.000 123.200.000 0 12 tháng
339 Eperison 58.800.000 58.800.000 0 12 tháng
340 Ephedrin 51.975.000 51.975.000 0 12 tháng
341 Ephedrin 11.550.000 11.550.000 0 12 tháng
342 Epinephrin (adrenalin) 20.430.000 20.430.000 0 12 tháng
343 Epinephrin (adrenalin) 26.250.000 26.250.000 0 12 tháng
344 Epinephrin (adrenalin) 50.000.000 50.000.000 0 12 tháng
345 Eprazinon 28.500.000 28.500.000 0 12 tháng
346 Erythromycin 9.910.000 9.910.000 0 12 tháng
347 Erythropoietin 1.261.452.500 1.261.452.500 0 12 tháng
348 Erythropoietin 1.238.325.000 1.238.325.000 0 12 tháng
349 Erythropoietin 1.190.000.000 1.190.000.000 0 12 tháng
350 Erythropoietin 1.079.500.000 1.079.500.000 0 12 tháng
351 Erythropoietin 1.526.227.500 1.526.227.500 0 12 tháng
352 Erythropoietin 1.525.125.000 1.525.125.000 0 12 tháng
353 Erythropoietin 1.471.200.000 1.471.200.000 0 12 tháng
354 Erythropoietin 1.704.000.000 1.704.000.000 0 12 tháng
355 Esomeprazol 165.000.000 165.000.000 0 12 tháng
356 Esomeprazol 115.500.000 115.500.000 0 12 tháng
357 Esomeprazol 46.350.000 46.350.000 0 12 tháng
358 Esomeprazol 75.000.000 75.000.000 0 12 tháng
359 Esomeprazol 17.800.000 17.800.000 0 12 tháng
360 Estradiol valerate 65.500.000 65.500.000 0 12 tháng
361 Estradiol valerate 30.670.000 30.670.000 0 12 tháng
362 Estriol 102.000.000 102.000.000 0 12 tháng
363 Ethamsylat 34.000.000 34.000.000 0 12 tháng
364 Etodolac 260.000.000 260.000.000 0 12 tháng
365 Etodolac 199.920.000 199.920.000 0 12 tháng
366 Etomidat 120.000.000 120.000.000 0 12 tháng
367 Etoricoxib 80.000.000 80.000.000 0 12 tháng
368 Etoricoxib 157.500.000 157.500.000 0 12 tháng
369 Etoricoxib 800.000.000 800.000.000 0 12 tháng
370 Etoricoxib 626.850.000 626.850.000 0 12 tháng
371 Ezetimibe 87.500.000 87.500.000 0 12 tháng
372 Famotidin 52.500.000 52.500.000 0 12 tháng
373 Famotidin 60.000.000 60.000.000 0 12 tháng
374 Famotidin 47.670.000 47.670.000 0 12 tháng
375 Famotidin 76.000.000 76.000.000 0 12 tháng
376 Felodipin 30.000.000 30.000.000 0 12 tháng
377 Fenofibrat 66.000.000 66.000.000 0 12 tháng
378 Fenofibrat 57.000.000 57.000.000 0 12 tháng
379 Fenofibrat 79.005.000 79.005.000 0 12 tháng
380 Fenofibrat 126.000.000 126.000.000 0 12 tháng
381 Fenoterol + ipratropium 96.870.000 96.870.000 0 12 tháng
382 Fentanyl 81.000.000 81.000.000 0 12 tháng
383 Fentanyl 60.000.000 60.000.000 0 12 tháng
384 Fentanyl 63.000.000 63.000.000 0 12 tháng
385 Fentanyl 120.000.000 120.000.000 0 12 tháng
386 Fentanyl 110.000.000 110.000.000 0 12 tháng
387 Fentanyl 105.000.000 105.000.000 0 12 tháng
388 Fexofenadin 52.000.000 52.000.000 0 12 tháng
389 Fexofenadin 42.000.000 42.000.000 0 12 tháng
390 Fexofenadin 100.200.000 100.200.000 0 12 tháng
391 Fexofenadin 74.550.000 74.550.000 0 12 tháng
392 Fluconazol 96.600.000 96.600.000 0 12 tháng
393 Fluconazol 117.600.000 117.600.000 0 12 tháng
394 Fluconazol 76.000.000 76.000.000 0 12 tháng
395 Flunarizin 57.750.000 57.750.000 0 12 tháng
396 Flunarizin 62.500.000 62.500.000 0 12 tháng
397 Flunarizin 18.900.000 18.900.000 0 12 tháng
398 Fluocinolon acetonid 46.400.000 46.400.000 0 12 tháng
399 Fluorometholon 55.800.000 55.800.000 0 12 tháng
400 Fluorometholon 110.000.000 110.000.000 0 12 tháng
401 Fluoxetin 35.400.000 35.400.000 0 12 tháng
402 Fluoxetin 29.610.000 29.610.000 0 12 tháng
403 Fluticason propionat 106.462.000 106.462.000 0 12 tháng
404 Fluticason propionat 480.000.000 480.000.000 0 12 tháng
405 Fluvastatin 206.955.000 206.955.000 0 12 tháng
406 Folic acid (vitamin B9) 14.000.000 14.000.000 0 12 tháng
407 Furosemid 10.500.000 10.500.000 0 12 tháng
408 Furosemid 25.000.000 25.000.000 0 12 tháng
409 Furosemid 28.350.000 28.350.000 0 12 tháng
410 Furosemid 3.595.000 3.595.000 0 12 tháng
411 Furosemid + spironolacton 35.000.000 35.000.000 0 12 tháng
412 Furosemid + spironolacton 74.970.000 74.970.000 0 12 tháng
413 Fusidic acid 32.000.000 32.000.000 0 12 tháng
414 Fusidic acid + betamethason 49.170.000 49.170.000 0 12 tháng
415 Fusidic acid + betamethason 56.000.000 56.000.000 0 12 tháng
416 Fusidic acid + hydrocortison 60.000.000 60.000.000 0 12 tháng
417 Gabapentin 26.700.000 26.700.000 0 12 tháng
418 Gadobutrol 109.200.000 109.200.000 0 12 tháng
419 Galantamin 63.000.000 63.000.000 0 12 tháng
420 Galantamin 64.500.000 64.500.000 0 12 tháng
421 Galantamin 145.995.000 145.995.000 0 12 tháng
422 Gelatin 27.500.000 27.500.000 0 12 tháng
423 Gelatin succinyl + natri clorid + natri hydroxyd 23.200.000 23.200.000 0 12 tháng
424 Gemfibrozil 44.800.000 44.800.000 0 12 tháng
425 Gemfibrozil 62.000.000 62.000.000 0 12 tháng
426 Gentamicin 70.000.000 70.000.000 0 12 tháng
427 Gentamicin 35.910.000 35.910.000 0 12 tháng
428 Gentamicin 21.000.000 21.000.000 0 12 tháng
429 Ginkgo biloba 19.950.000 19.950.000 0 12 tháng
430 Gliclazid 37.800.000 37.800.000 0 12 tháng
431 Gliclazid 35.700.000 35.700.000 0 12 tháng
432 Gliclazid 60.400.000 60.400.000 0 12 tháng
433 Gliclazid 56.900.000 56.900.000 0 12 tháng
434 Gliclazid + metformin 77.000.000 77.000.000 0 12 tháng
435 Glimepirid 94.000.000 94.000.000 0 12 tháng
436 Glimepirid 10.500.000 10.500.000 0 12 tháng
437 Glimepirid 75.000.000 75.000.000 0 12 tháng
438 Glimepirid + metformin 125.000.000 125.000.000 0 12 tháng
439 Glipizid 156.000.000 156.000.000 0 12 tháng
440 Glucosamin 75.000.000 75.000.000 0 12 tháng
441 Glucosamin 44.940.000 44.940.000 0 12 tháng
442 Glucose 25.830.000 25.830.000 0 12 tháng
443 Glucose 33.600.000 33.600.000 0 12 tháng
444 Glucose 20.000.000 20.000.000 0 12 tháng
445 Glucose 85.400.000 85.400.000 0 12 tháng
446 Glucose 10.430.000 10.430.000 0 12 tháng
447 Glucose 13.650.000 13.650.000 0 12 tháng
448 Glucose 16.380.000 16.380.000 0 12 tháng
449 Glucose 5.250.000 5.250.000 0 12 tháng
450 Glutathion 37.500.000 37.500.000 0 12 tháng
451 Glutathion 18.760.000 18.760.000 0 12 tháng
452 Glycerin 25.200.000 25.200.000 0 12 tháng
453 Glycerol 69.300.000 69.300.000 0 12 tháng
454 Glyceryl trinitrat (Nitroglycerin) 32.000.000 32.000.000 0 12 tháng
455 Glyceryl trinitrat (Nitroglycerin) 22.000.000 22.000.000 0 12 tháng
456 Glyceryl trinitrat (Nitroglycerin) 12.500.000 12.500.000 0 12 tháng
457 Glyceryl trinitrat (Nitroglycerin) 24.084.900 24.084.900 0 12 tháng
458 Granisetron hydroclorid 25.200.000 25.200.000 0 12 tháng
459 Guaiazulen + dimethicon 80.000.000 80.000.000 0 12 tháng
460 Heparin (natri) 159.960.000 159.960.000 0 12 tháng
461 Heparin (natri) 725.700.000 725.700.000 0 12 tháng
462 Heptaminol hydroclorid 36.000.000 36.000.000 0 12 tháng
463 Huyết thanh kháng uốn ván 202.104.000 202.104.000 0 12 tháng
464 Hydrocortison 12.978.000 12.978.000 0 12 tháng
465 Hydrocortison 88.850.000 88.850.000 0 12 tháng
466 Hydroxypropylmethylcellulose 60.000.000 60.000.000 0 12 tháng
467 Hydroxypropylmethylcellulose 55.000.000 55.000.000 0 12 tháng
468 Hydroxypropylmethylcellulose 300.000.000 300.000.000 0 12 tháng
469 Hyoscin butylbromid 35.120.000 35.120.000 0 12 tháng
470 Hyoscin butylbromid 77.700.000 77.700.000 0 12 tháng
471 Hyoscin butylbromid 58.800.000 58.800.000 0 12 tháng
472 Ibuprofen 143.640.000 143.640.000 0 12 tháng
473 Ibuprofen 35.000.000 35.000.000 0 12 tháng
474 Ibuprofen + Codein 58.000.000 58.000.000 0 12 tháng
475 Imidapril 79.000.000 79.000.000 0 12 tháng
476 Imidapril 27.800.000 27.800.000 0 12 tháng
477 Imipenem + cilastatin* 553.500.000 553.500.000 0 12 tháng
478 Insulin analog tác dụng chậm, kéo dài (Glargine, Detemir, Degludec) 269.800.000 269.800.000 0 12 tháng
479 Insulin analog tác dụng chậm, kéo dài (Glargine, Detemir, Degludec) 207.500.000 207.500.000 0 12 tháng
480 Insulin người tác dụng nhanh, ngắn 65.000.000 65.000.000 0 12 tháng
481 Insulin người tác dụng nhanh, ngắn 99.000.000 99.000.000 0 12 tháng
482 Insulin người tác dụng trung bình, trung gian 76.999.500 76.999.500 0 12 tháng
483 Insulin người tác dụng trung bình, trung gian 51.480.000 51.480.000 0 12 tháng
484 Insulin người trộn, hỗn hợp 148.500.000 148.500.000 0 12 tháng
485 Insulin người trộn, hỗn hợp 76.000.000 76.000.000 0 12 tháng
486 Insulin người trộn, hỗn hợp 195.000.000 195.000.000 0 12 tháng
487 Irbesartan 99.750.000 99.750.000 0 12 tháng
488 Irbesartan 244.440.000 244.440.000 0 12 tháng
489 Irbesartan 106.000.000 106.000.000 0 12 tháng
490 Irbesartan 239.200.000 239.200.000 0 12 tháng
491 Isosorbid (dinitrat hoặc mononitrat) 11.760.000 11.760.000 0 12 tháng
492 Isosorbid (dinitrat hoặc mononitrat) 72.500.000 72.500.000 0 12 tháng
493 Isosorbid (dinitrat hoặc mononitrat) 76.590.000 76.590.000 0 12 tháng
494 Isosorbid (dinitrat hoặc mononitrat) 64.330.000 64.330.000 0 12 tháng
495 Isosorbid (dinitrat hoặc mononitrat) 58.590.000 58.590.000 0 12 tháng
496 Isotretinoin 25.200.000 25.200.000 0 12 tháng
497 Isotretinoin 60.000.000 60.000.000 0 12 tháng
498 Itoprid 22.740.000 22.740.000 0 12 tháng
499 Itraconazol 145.000.000 145.000.000 0 12 tháng
500 Itraconazol 108.500.000 108.500.000 0 12 tháng
501 Ivabradin 56.000.000 56.000.000 0 12 tháng
502 Ivabradin 55.000.000 55.000.000 0 12 tháng
503 Ivermectin 167.000.000 167.000.000 0 12 tháng
504 Kali clorid 16.000.000 16.000.000 0 12 tháng
505 Kali clorid 42.000.000 42.000.000 0 12 tháng
506 Kali clorid 9.768.000 9.768.000 0 12 tháng
507 Kali clorid 27.500.000 27.500.000 0 12 tháng
508 Kẽm gluconat 45.000.000 45.000.000 0 12 tháng
509 Kẽm gluconat 58.500.000 58.500.000 0 12 tháng
510 Kẽm gluconat 80.325.000 80.325.000 0 12 tháng
511 Ketamin 60.800.000 60.800.000 0 12 tháng
512 Ketoconazol 33.895.000 33.895.000 0 12 tháng
513 Ketoconazol 10.080.000 10.080.000 0 12 tháng
514 Ketoprofen 47.500.000 47.500.000 0 12 tháng
515 Ketoprofen 49.980.000 49.980.000 0 12 tháng
516 Ketoprofen 132.500.000 132.500.000 0 12 tháng
517 Ketorolac 33.622.500 33.622.500 0 12 tháng
518 Ketorolac 55.840.000 55.840.000 0 12 tháng
519 Ketorolac 84.000.000 84.000.000 0 12 tháng
520 Ketotifen 33.000.000 33.000.000 0 12 tháng
521 Lacidipin 242.500.000 242.500.000 0 12 tháng
522 Lactobacillus acidophilus 69.600.000 69.600.000 0 12 tháng
523 Lactobacillus acidophilus 57.960.000 57.960.000 0 12 tháng
524 Lactulose 26.400.000 26.400.000 0 12 tháng
525 Lactulose 21.824.000 21.824.000 0 12 tháng
526 Lactulose 68.800.000 68.800.000 0 12 tháng
527 Lamivudin 16.800.000 16.800.000 0 12 tháng
528 Lamivudin 43.600.000 43.600.000 0 12 tháng
529 Lansoprazol 111.600.000 111.600.000 0 12 tháng
530 Leflunomid 22.490.000 22.490.000 0 12 tháng
531 Levetiracetam 220.500.000 220.500.000 0 12 tháng
532 Levetiracetam 254.520.000 254.520.000 0 12 tháng
533 Levobupivacain 25.200.000 25.200.000 0 12 tháng
534 Levobupivacain 32.850.000 32.850.000 0 12 tháng
535 Levocetirizin 94.500.000 94.500.000 0 12 tháng
536 Levocetirizin 54.000.000 54.000.000 0 12 tháng
537 Levocetirizin 31.000.000 31.000.000 0 12 tháng
538 Levocetirizin 11.970.000 11.970.000 0 12 tháng
539 Levodopa + benserazid 126.000.000 126.000.000 0 12 tháng
540 Levodopa + carbidopa 127.680.000 127.680.000 0 12 tháng
541 Levodopa + carbidopa 32.000.000 32.000.000 0 12 tháng
542 Levodopa + carbidopa 104.580.000 104.580.000 0 12 tháng
543 Levofloxacin 102.000.000 102.000.000 0 12 tháng
544 Levofloxacin 184.780.000 184.780.000 0 12 tháng
545 Levofloxacin 100.000.000 100.000.000 0 12 tháng
546 Levofloxacin 50.500.000 50.500.000 0 12 tháng
547 Levofloxacin 329.700.000 329.700.000 0 12 tháng
548 Levofloxacin 176.000.000 176.000.000 0 12 tháng
549 Levofloxacin 300.000.000 300.000.000 0 12 tháng
550 Levofloxacin 840.000.000 840.000.000 0 12 tháng
551 Levosulpirid 32.760.000 32.760.000 0 12 tháng
552 Levothyroxin (muối natri) 117.600.000 117.600.000 0 12 tháng
553 Levothyroxin (muối natri) 20.580.000 20.580.000 0 12 tháng
554 Levothyroxin (muối natri) 50.350.000 50.350.000 0 12 tháng
555 Lidocain hydroclorid 15.330.000 15.330.000 0 12 tháng
556 Lidocain hydroclorid 12.600.000 12.600.000 0 12 tháng
557 Lidocain hydroclorid 127.200.000 127.200.000 0 12 tháng
558 Linagliptin 49.800.000 49.800.000 0 12 tháng
559 Linagliptin + metformin 96.860.000 96.860.000 0 12 tháng
560 Lipidosterol serenoarepense (Lipid-sterol của Serenoa repens) 59.944.000 59.944.000 0 12 tháng
561 Lisinopril 18.300.000 18.300.000 0 12 tháng
562 Lisinopril 32.000.000 32.000.000 0 12 tháng
563 Loperamid 55.500.000 55.500.000 0 12 tháng
564 Loperamid 24.150.000 24.150.000 0 12 tháng
565 Loratadin 42.500.000 42.500.000 0 12 tháng
566 Loratadin 32.400.000 32.400.000 0 12 tháng
567 L-Ornithin - L- aspartat 42.000.000 42.000.000 0 12 tháng
568 L-Ornithin - L- aspartat 60.000.000 60.000.000 0 12 tháng
569 L-Ornithin - L- aspartat 74.000.000 74.000.000 0 12 tháng
570 Losartan 96.000.000 96.000.000 0 12 tháng
571 Losartan 91.500.000 91.500.000 0 12 tháng
572 Losartan 36.000.000 36.000.000 0 12 tháng
573 Losartan + hydroclorothiazid 59.800.000 59.800.000 0 12 tháng
574 Losartan + hydroclorothiazid 90.000.000 90.000.000 0 12 tháng
575 Losartan + hydroclorothiazid 39.900.000 39.900.000 0 12 tháng
576 Lovastatin 37.800.000 37.800.000 0 12 tháng
577 Lovastatin 92.400.000 92.400.000 0 12 tháng
578 Loxoprofen 36.330.000 36.330.000 0 12 tháng
579 Lynestrenol 41.400.000 41.400.000 0 12 tháng
580 Macrogol 25.650.000 25.650.000 0 12 tháng
581 Macrogol + natri sulfat + natri bicarbonat + natri clorid + kali clorid 29.999.000 29.999.000 0 12 tháng
582 Macrogol + natri sulfat + natri bicarbonat + natri clorid + kali clorid 29.500.000 29.500.000 0 12 tháng
583 Magnesi aspartat + kali aspartat 42.500.000 42.500.000 0 12 tháng
584 Magnesi aspartat + kali aspartat 31.500.000 31.500.000 0 12 tháng
585 Magnesi aspartat + kali aspartat 24.000.000 24.000.000 0 12 tháng
586 Magnesi aspartat + kali aspartat 34.500.000 34.500.000 0 12 tháng
587 Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd 82.500.000 82.500.000 0 12 tháng
588 Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd 97.500.000 97.500.000 0 12 tháng
589 Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd 124.950.000 124.950.000 0 12 tháng
590 Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethicon 36.800.000 36.800.000 0 12 tháng
591 Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethicon 32.500.000 32.500.000 0 12 tháng
592 Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethicon 104.580.000 104.580.000 0 12 tháng
593 Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethicon 119.700.000 119.700.000 0 12 tháng
594 Magnesi sulfat 10.150.000 10.150.000 0 12 tháng
595 Magnesi sulfat 12.950.000 12.950.000 0 12 tháng
596 Magnesi trisilicat + nhôm hydroxyd 31.920.000 31.920.000 0 12 tháng
597 Manitol 19.500.000 19.500.000 0 12 tháng
598 Manitol 18.250.000 18.250.000 0 12 tháng
599 Mebendazol 39.144.000 39.144.000 0 12 tháng
600 Mebeverin hydroclorid 38.460.000 38.460.000 0 12 tháng
601 Mebeverin hydroclorid 24.750.000 24.750.000 0 12 tháng
602 Mecobalamin 52.605.000 52.605.000 0 12 tháng
603 Mecobalamin 32.000.000 32.000.000 0 12 tháng
604 Mecobalamin 65.000.000 65.000.000 0 12 tháng
605 Mecobalamin 31.000.000 31.000.000 0 12 tháng
606 Meloxicam 17.700.000 17.700.000 0 12 tháng
607 Meloxicam 27.000.000 27.000.000 0 12 tháng
608 Meloxicam 21.987.000 21.987.000 0 12 tháng
609 Meloxicam 29.700.000 29.700.000 0 12 tháng
610 Mequitazin 49.200.000 49.200.000 0 12 tháng
611 Mequitazin 31.920.000 31.920.000 0 12 tháng
612 Mesalazin (mesalamin) 94.992.000 94.992.000 0 12 tháng
613 Metformin 199.500.000 199.500.000 0 12 tháng
614 Metformin 71.000.000 71.000.000 0 12 tháng
615 Metformin 37.200.000 37.200.000 0 12 tháng
616 Metformin 24.200.000 24.200.000 0 12 tháng
617 Metformin 144.000.000 144.000.000 0 12 tháng
618 Metformin + glibenclamid 160.000.000 160.000.000 0 12 tháng
619 Methocarbamol 249.900.000 249.900.000 0 12 tháng
620 Methoxy polyethylene glycol epoietin beta 2.797.987.500 2.797.987.500 0 12 tháng
621 Methoxy polyethylene glycol epoietin beta 1.865.325.000 1.865.325.000 0 12 tháng
622 Methoxy polyethylene glycol epoietin beta 1.794.712.500 1.794.712.500 0 12 tháng
623 Methyl ergometrin maleat 28.350.000 28.350.000 0 12 tháng
624 Methyl ergometrin maleat 17.850.000 17.850.000 0 12 tháng
625 Methyl prednisolon 91.800.000 91.800.000 0 12 tháng
626 Methyl prednisolon 107.000.000 107.000.000 0 12 tháng
627 Methyl prednisolon 46.700.000 46.700.000 0 12 tháng
628 Methyl prednisolon 144.000.000 144.000.000 0 12 tháng
629 Methyl prednisolon 85.200.000 85.200.000 0 12 tháng
630 Methyl prednisolon 52.003.500 52.003.500 0 12 tháng
631 Methyl prednisolon 74.970.000 74.970.000 0 12 tháng
632 Methyl prednisolon 68.000.000 68.000.000 0 12 tháng
633 Methyl prednisolon 48.300.000 48.300.000 0 12 tháng
634 Methyldopa 79.800.000 79.800.000 0 12 tháng
635 Methyldopa 25.200.000 25.200.000 0 12 tháng
636 Methyldopa 112.350.000 112.350.000 0 12 tháng
637 Metoclopramid 10.500.000 10.500.000 0 12 tháng
638 Metoclopramid 73.240.000 73.240.000 0 12 tháng
639 Metoclopramid 11.700.000 11.700.000 0 12 tháng
640 Metoclopramid 71.000.000 71.000.000 0 12 tháng
641 Metoprolol 27.000.000 27.000.000 0 12 tháng
642 Metoprolol 48.300.000 48.300.000 0 12 tháng
643 Metronidazol 64.200.000 64.200.000 0 12 tháng
644 Metronidazol 41.400.000 41.400.000 0 12 tháng
645 Metronidazol 102.900.000 102.900.000 0 12 tháng
646 Metronidazol 182.700.000 182.700.000 0 12 tháng
647 Metronidazol 226.800.000 226.800.000 0 12 tháng
648 Metronidazol + neomycin + nystatin 180.000.000 180.000.000 0 12 tháng
649 Metronidazol + neomycin + nystatin 49.000.000 49.000.000 0 12 tháng
650 Metronidazol + neomycin + nystatin 118.800.000 118.800.000 0 12 tháng
651 Miconazol 72.000.000 72.000.000 0 12 tháng
652 Miconazol 10.900.000 10.900.000 0 12 tháng
653 Midazolam 59.850.000 59.850.000 0 12 tháng
654 Midazolam 28.350.000 28.350.000 0 12 tháng
655 Minocyclin 148.000.000 148.000.000 0 12 tháng
656 Mirtazapin 77.700.000 77.700.000 0 12 tháng
657 Mirtazapin 71.000.000 71.000.000 0 12 tháng
658 Misoprostol 110.000.000 110.000.000 0 12 tháng
659 Mometason furoat 157.520.000 157.520.000 0 12 tháng
660 Mometason furoat 281.600.000 281.600.000 0 12 tháng
661 Mometason furoat 149.000.000 149.000.000 0 12 tháng
662 Monobasic natri phosphat + dibasic natri phosphat 66.000.000 66.000.000 0 12 tháng
663 Monobasic natri phosphat + dibasic natri phosphat 47.200.000 47.200.000 0 12 tháng
664 Monobasic natri phosphat + dibasic natri phosphat 51.975.000 51.975.000 0 12 tháng
665 Monobasic natri phosphat + dibasic natri phosphat 44.000.000 44.000.000 0 12 tháng
666 Morphin 35.000.000 35.000.000 0 12 tháng
667 Morphin 55.860.000 55.860.000 0 12 tháng
668 Morphin 42.900.000 42.900.000 0 12 tháng
669 Moxifloxacin 96.600.000 96.600.000 0 12 tháng
670 Moxifloxacin 55.000.000 55.000.000 0 12 tháng
671 Moxifloxacin 65.000.000 65.000.000 0 12 tháng
672 Moxifloxacin + dexamethason 31.500.000 31.500.000 0 12 tháng
673 Moxifloxacin + dexamethason 55.000.000 55.000.000 0 12 tháng
674 Mupirocin 69.972.000 69.972.000 0 12 tháng
675 N-acetylcystein 68.400.000 68.400.000 0 12 tháng
676 N-acetylcystein 29.400.000 29.400.000 0 12 tháng
677 N-acetylcystein 75.000.000 75.000.000 0 12 tháng
678 N-acetylcystein 25.200.000 25.200.000 0 12 tháng
679 N-acetylcystein 70.000.000 70.000.000 0 12 tháng
680 Naloxon hydroclorid 29.400.000 29.400.000 0 12 tháng
681 Naloxon hydroclorid 21.997.500 21.997.500 0 12 tháng
682 Naphazolin 26.250.000 26.250.000 0 12 tháng
683 Naphazolin 37.960.000 37.960.000 0 12 tháng
684 Naproxen 49.980.000 49.980.000 0 12 tháng
685 Natri carboxymethylcellulose (natri CMC) 78.540.000 78.540.000 0 12 tháng
686 Natri carboxymethylcellulose (natri CMC) 64.102.000 64.102.000 0 12 tháng
687 Natri carboxymethylcellulose + glycerin 82.850.000 82.850.000 0 12 tháng
688 Natri carboxymethylcellulose + glycerin 49.600.000 49.600.000 0 12 tháng
689 Natri clorid 308.700.000 308.700.000 0 12 tháng
690 Natri clorid 283.500.000 283.500.000 0 12 tháng
691 Natri clorid 609.000.000 609.000.000 0 12 tháng
692 Natri clorid 84.000.000 84.000.000 0 12 tháng
693 Natri clorid 37.275.000 37.275.000 0 12 tháng
694 Natri clorid 11.897.000 11.897.000 0 12 tháng
695 Natri clorid 8.199.000 8.199.000 0 12 tháng
696 Natri clorid 63.000.000 63.000.000 0 12 tháng
697 Natri clorid 72.450.000 72.450.000 0 12 tháng
698 Natri clorid + dextrose/glucose 63.000.000 63.000.000 0 12 tháng
699 Natri clorid + kali clorid + natri citrat + glucose khan 42.000.000 42.000.000 0 12 tháng
700 Natri clorid + kali clorid + natri citrat + glucose khan 42.500.000 42.500.000 0 12 tháng
701 Natri clorid + kali clorid + natri citrat + glucose khan + kẽm 105.000.000 105.000.000 0 12 tháng
702 Natri clorid + kali clorid + natri citrat + glucose khan + kẽm 82.500.000 82.500.000 0 12 tháng
703 Natri clorid + natri bicarbonat + kali clorid + dextrose khan 20.480.000 20.480.000 0 12 tháng
704 Natri clorid + natri bicarbonat + kali clorid + dextrose khan 24.000.000 24.000.000 0 12 tháng
705 Natri Diquafosol 64.837.500 64.837.500 0 12 tháng
706 Natri hyaluronat 39.000.000 39.000.000 0 12 tháng
707 Natri hyaluronat 20.000.000 20.000.000 0 12 tháng
708 Natri hyaluronat 34.965.000 34.965.000 0 12 tháng
709 Natri hyaluronat 57.000.000 57.000.000 0 12 tháng
710 Natri hyaluronat 156.000.000 156.000.000 0 12 tháng
711 Natri hydrocarbonat (natri bicarbonat) 47.500.000 47.500.000 0 12 tháng
712 Natri hydrocarbonat (natri bicarbonat) 20.000.000 20.000.000 0 12 tháng
713 Natri hydrocarbonat (natri bicarbonat) 16.000.000 16.000.000 0 12 tháng
714 Natri lactat + natri clorid + kali clorid + calcium clorid + glucose 65.846.000 65.846.000 0 12 tháng
715 Natri montelukast 76.000.000 76.000.000 0 12 tháng
716 Natri montelukast 24.150.000 24.150.000 0 12 tháng
717 Natri montelukast 57.990.000 57.990.000 0 12 tháng
718 Natri montelukast 23.100.000 23.100.000 0 12 tháng
719 Nebivolol 49.500.000 49.500.000 0 12 tháng
720 Nefopam hydroclorid 66.000.000 66.000.000 0 12 tháng
721 Neomycin + polymyxin B + dexamethason 41.800.000 41.800.000 0 12 tháng
722 Neomycin + polymyxin B + dexamethason 74.000.000 74.000.000 0 12 tháng
723 Neomycin + polymyxin B + dexamethason 74.000.000 74.000.000 0 12 tháng
724 Neostigmin metylsulfat 16.380.000 16.380.000 0 12 tháng
725 Neostigmin metylsulfat 38.400.000 38.400.000 0 12 tháng
726 Neostigmin metylsulfat 19.215.000 19.215.000 0 12 tháng
727 Netilmicin sulfat 83.790.000 83.790.000 0 12 tháng
728 Netilmicin sulfat 85.050.000 85.050.000 0 12 tháng
729 Nhũ dịch lipid 75.200.000 75.200.000 0 12 tháng
730 Nhũ dịch lipid 59.400.000 59.400.000 0 12 tháng
731 Nhũ dịch lipid 64.000.000 64.000.000 0 12 tháng
732 Nhũ dịch lipid 37.500.000 37.500.000 0 12 tháng
733 Nicardipin 25.200.000 25.200.000 0 12 tháng
734 Nicorandil 60.000.000 60.000.000 0 12 tháng
735 Nicorandil 39.900.000 39.900.000 0 12 tháng
736 Nifedipin 126.760.000 126.760.000 0 12 tháng
737 Nifedipin 60.000.000 60.000.000 0 12 tháng
738 Nifedipin 50.400.000 50.400.000 0 12 tháng
739 Nizatidin 99.750.000 99.750.000 0 12 tháng
740 Nor-epinephrin (Nor- adrenalin) 105.000.000 105.000.000 0 12 tháng
741 Nor-epinephrin (Nor- adrenalin) 84.000.000 84.000.000 0 12 tháng
742 Nor-epinephrin (Nor- adrenalin) 44.990.000 44.990.000 0 12 tháng
743 Nor-epinephrin (Nor- adrenalin) 54.900.000 54.900.000 0 12 tháng
744 Norethisteron 22.245.000 22.245.000 0 12 tháng
745 Norfloxacin 64.800.000 64.800.000 0 12 tháng
746 Nước cất pha tiêm 34.000.000 34.000.000 0 12 tháng
747 Nước cất pha tiêm 34.650.000 34.650.000 0 12 tháng
748 Nước cất pha tiêm 87.000.000 87.000.000 0 12 tháng
749 Nước oxy già 37.800.000 37.800.000 0 12 tháng
750 Nystatin 13.130.000 13.130.000 0 12 tháng
751 Nystatin + neomycin + polymyxin B 79.800.000 79.800.000 0 12 tháng
752 Octreotid 92.500.000 92.500.000 0 12 tháng
753 Ofloxacin 22.050.000 22.050.000 0 12 tháng
754 Olanzapin 47.880.000 47.880.000 0 12 tháng
755 Olanzapin 63.800.000 63.800.000 0 12 tháng
756 Olanzapin 9.380.000 9.380.000 0 12 tháng
757 Olanzapin 54.800.000 54.800.000 0 12 tháng
758 Olopatadin hydroclorid 176.000.000 176.000.000 0 12 tháng
759 Omeprazol 43.950.000 43.950.000 0 12 tháng
760 Omeprazol 33.000.000 33.000.000 0 12 tháng
761 Omeprazol 87.225.000 87.225.000 0 12 tháng
762 Otilonium bromide 166.500.000 166.500.000 0 12 tháng
763 Oxacilin 75.000.000 75.000.000 0 12 tháng
764 Oxytocin 74.800.000 74.800.000 0 12 tháng
765 Oxytocin 64.890.000 64.890.000 0 12 tháng
766 Oxytocin 56.000.000 56.000.000 0 12 tháng
767 Oxytocin 64.890.000 64.890.000 0 12 tháng
768 Panax notoginseng saponins 160.600.000 160.600.000 0 12 tháng
769 Panax notoginseng saponins 173.250.000 173.250.000 0 12 tháng
770 Pantoprazol 170.000.000 170.000.000 0 12 tháng
771 Pantoprazol 108.000.000 108.000.000 0 12 tháng
772 Pantoprazol 62.160.000 62.160.000 0 12 tháng
773 Pantoprazol 30.450.000 30.450.000 0 12 tháng
774 Paracetamol (acetaminophen) 28.350.000 28.350.000 0 12 tháng
775 Paracetamol (acetaminophen) 29.070.000 29.070.000 0 12 tháng
776 Paracetamol (acetaminophen) 21.000.000 21.000.000 0 12 tháng
777 Paracetamol (acetaminophen) 22.000.000 22.000.000 0 12 tháng
778 Paracetamol (acetaminophen) 18.000.000 18.000.000 0 12 tháng
779 Paracetamol (acetaminophen) 12.100.000 12.100.000 0 12 tháng
780 Paracetamol (acetaminophen) 25.530.000 25.530.000 0 12 tháng
781 Paracetamol (acetaminophen) 16.180.000 16.180.000 0 12 tháng
782 Paracetamol (acetaminophen) 38.000.000 38.000.000 0 12 tháng
783 Paracetamol (acetaminophen) 65.600.000 65.600.000 0 12 tháng
784 Paracetamol (acetaminophen) 30.000.000 30.000.000 0 12 tháng
785 Paracetamol (acetaminophen) 18.900.000 18.900.000 0 12 tháng
786 Paracetamol (acetaminophen) 22.648.000 22.648.000 0 12 tháng
787 Paracetamol (acetaminophen) 37.380.000 37.380.000 0 12 tháng
788 Paracetamol (acetaminophen) 35.000.000 35.000.000 0 12 tháng
789 Paracetamol (acetaminophen) 122.500.000 122.500.000 0 12 tháng
790 Paracetamol (acetaminophen) 96.000.000 96.000.000 0 12 tháng
791 Paracetamol (acetaminophen) 82.000.000 82.000.000 0 12 tháng
792 Paracetamol (acetaminophen) 67.900.000 67.900.000 0 12 tháng
793 Paracetamol (acetaminophen) 25.000.000 25.000.000 0 12 tháng
794 Paracetamol (acetaminophen) 78.750.000 78.750.000 0 12 tháng
795 Paracetamol (acetaminophen) 273.000.000 273.000.000 0 12 tháng
796 Paracetamol + chlorpheniramin + phenylephrin 75.600.000 75.600.000 0 12 tháng
797 Paracetamol + chlorpheniramin + phenylephrin 45.360.000 45.360.000 0 12 tháng
798 Paracetamol + codein phosphat 84.000.000 84.000.000 0 12 tháng
799 Paracetamol + codein phosphat 72.000.000 72.000.000 0 12 tháng
800 Paracetamol + codein phosphat 150.320.000 150.320.000 0 12 tháng
801 Paracetamol + codein phosphat 131.500.000 131.500.000 0 12 tháng
802 Paracetamol + ibuprofen 40.500.000 40.500.000 0 12 tháng
803 Paracetamol + ibuprofen 40.000.000 40.000.000 0 12 tháng
804 Paracetamol + tramadol 122.000.000 122.000.000 0 12 tháng
805 Paroxetin 44.500.000 44.500.000 0 12 tháng
806 Pentoxifyllin 93.900.000 93.900.000 0 12 tháng
807 Perindopril 124.500.000 124.500.000 0 12 tháng
808 Perindopril 40.950.000 40.950.000 0 12 tháng
809 Perindopril 197.400.000 197.400.000 0 12 tháng
810 Perindopril 70.000.000 70.000.000 0 12 tháng
811 Perindopril + amlodipin 57.900.000 57.900.000 0 12 tháng
812 Perindopril + amlodipin 49.800.000 49.800.000 0 12 tháng
813 Perindopril + amlodipin 56.000.000 56.000.000 0 12 tháng
814 Perindopril + amlodipin 42.500.000 42.500.000 0 12 tháng
815 Perindopril + amlodipin 101.230.000 101.230.000 0 12 tháng
816 Perindopril + amlodipin 65.890.000 65.890.000 0 12 tháng
817 Perindopril + amlodipin 65.890.000 65.890.000 0 12 tháng
818 Perindopril + indapamid 65.000.000 65.000.000 0 12 tháng
819 Perindopril + indapamid 94.500.000 94.500.000 0 12 tháng
820 Perindopril + indapamid 90.960.000 90.960.000 0 12 tháng
821 Pethidin hydroclorid 90.000.000 90.000.000 0 12 tháng
822 Phloroglucinol hydrat + trimethyl phloroglucinol 56.000.000 56.000.000 0 12 tháng
823 Phytomenadion (vitamin K1) 55.000.000 55.000.000 0 12 tháng
824 Phytomenadion (vitamin K1) 16.500.000 16.500.000 0 12 tháng
825 Phytomenadion (vitamin K1) 10.500.000 10.500.000 0 12 tháng
826 Pinene + camphene + cineol + fenchone + borneol + anethol 69.400.000 69.400.000 0 12 tháng
827 Pinene + camphene + cineol + fenchone + borneol + anethol 69.400.000 69.400.000 0 12 tháng
828 Pipecuronium bromid 174.000.000 174.000.000 0 12 tháng
829 Piperacilin + tazobactam 136.500.000 136.500.000 0 12 tháng
830 Piperacilin + tazobactam 168.000.000 168.000.000 0 12 tháng
831 Piperacilin + tazobactam 209.979.000 209.979.000 0 12 tháng
832 Piracetam 60.000.000 60.000.000 0 12 tháng
833 Piracetam 46.830.000 46.830.000 0 12 tháng
834 Piracetam 50.000.000 50.000.000 0 12 tháng
835 Piracetam 70.000.000 70.000.000 0 12 tháng
836 Piracetam 23.450.000 23.450.000 0 12 tháng
837 Piracetam 77.600.000 77.600.000 0 12 tháng
838 Piracetam 27.800.000 27.800.000 0 12 tháng
839 Piracetam 46.000.000 46.000.000 0 12 tháng
840 Piroxicam 73.500.000 73.500.000 0 12 tháng
841 Piroxicam 33.600.000 33.600.000 0 12 tháng
842 Piroxicam 18.000.000 18.000.000 0 12 tháng
843 Polyethylen glycol + Propylen glycol 60.100.000 60.100.000 0 12 tháng
844 Polystyren 92.925.000 92.925.000 0 12 tháng
845 Povidon iodin 64.998.000 64.998.000 0 12 tháng
846 Povidon iodin 53.760.000 53.760.000 0 12 tháng
847 Povidon iodin 44.300.000 44.300.000 0 12 tháng
848 Povidon iodin 51.240.000 51.240.000 0 12 tháng
849 Povidon iodin 42.400.000 42.400.000 0 12 tháng
850 Povidon iodin 56.508.000 56.508.000 0 12 tháng
851 Povidon iodin 89.999.000 89.999.000 0 12 tháng
852 Pralidoxim 22.491.000 22.491.000 0 12 tháng
853 Pralidoxim 24.300.000 24.300.000 0 12 tháng
854 Pramipexol 74.000.000 74.000.000 0 12 tháng
855 Pramipexol 16.600.000 16.600.000 0 12 tháng
856 Pravastatin 63.000.000 63.000.000 0 12 tháng
857 Pravastatin 27.200.000 27.200.000 0 12 tháng
858 Pravastatin 143.000.000 143.000.000 0 12 tháng
859 Pravastatin 65.900.000 65.900.000 0 12 tháng
860 Prednisolon acetat 50.023.500 50.023.500 0 12 tháng
861 Prednisolon acetat 60.000.000 60.000.000 0 12 tháng
862 Prednisolon acetat 14.700.000 14.700.000 0 12 tháng
863 Prednison 105.000.000 105.000.000 0 12 tháng
864 Pregabalin 435.000.000 435.000.000 0 12 tháng
865 Pregabalin 100.500.000 100.500.000 0 12 tháng
866 Pregabalin 251.160.000 251.160.000 0 12 tháng
867 Progesteron 74.000.000 74.000.000 0 12 tháng
868 Progesteron 39.000.000 39.000.000 0 12 tháng
869 Progesteron 26.000.000 26.000.000 0 12 tháng
870 Progesteron 104.000.000 104.000.000 0 12 tháng
871 Progesteron 91.000.000 91.000.000 0 12 tháng
872 Promethazin hydroclorid 30.000.000 30.000.000 0 12 tháng
873 Propofol 53.600.000 53.600.000 0 12 tháng
874 Propofol 111.000.000 111.000.000 0 12 tháng
875 Propofol 190.000.000 190.000.000 0 12 tháng
876 Propranolol hydroclorid 12.500.000 12.500.000 0 12 tháng
877 Propranolol hydroclorid 29.700.000 29.700.000 0 12 tháng
878 Propylthiouracil (PTU) 44.100.000 44.100.000 0 12 tháng
879 Protamin sulfat 57.800.000 57.800.000 0 12 tháng
880 Pyridostigmin bromid 90.000.000 90.000.000 0 12 tháng
881 Pyridostigmin bromid 48.300.000 48.300.000 0 12 tháng
882 Quinapril 74.970.000 74.970.000 0 12 tháng
883 Rabeprazol 135.000.000 135.000.000 0 12 tháng
884 Rabeprazol 25.500.000 25.500.000 0 12 tháng
885 Racecadotril 131.250.000 131.250.000 0 12 tháng
886 Racecadotril 30.200.000 30.200.000 0 12 tháng
887 Racecadotril 42.000.000 42.000.000 0 12 tháng
888 Ramipril 40.000.000 40.000.000 0 12 tháng
889 Ramipril 57.225.000 57.225.000 0 12 tháng
890 Ramipril 143.640.000 143.640.000 0 12 tháng
891 Ramipril 54.810.000 54.810.000 0 12 tháng
892 Ranitidin 12.500.000 12.500.000 0 12 tháng
893 Rebamipid 96.000.000 96.000.000 0 12 tháng
894 Rebamipid 19.500.000 19.500.000 0 12 tháng
895 Repaglinid 30.000.000 30.000.000 0 12 tháng
896 Repaglinid 30.000.000 30.000.000 0 12 tháng
897 Repaglinid 41.650.000 41.650.000 0 12 tháng
898 Ribavirin 25.550.000 25.550.000 0 12 tháng
899 Rifamycin 65.000.000 65.000.000 0 12 tháng
900 Rilmenidin 39.000.000 39.000.000 0 12 tháng
901 Ringer lactat 160.000.000 160.000.000 0 12 tháng
902 Ringer lactat 78.000.000 78.000.000 0 12 tháng
903 Ringerfundin 59.850.000 59.850.000 0 12 tháng
904 Ringer lactat + glucose 44.100.000 44.100.000 0 12 tháng
905 Risedronat 52.000.000 52.000.000 0 12 tháng
906 Risperidon 22.500.000 22.500.000 0 12 tháng
907 Risperidon 18.000.000 18.000.000 0 12 tháng
908 Risperidon 31.500.000 31.500.000 0 12 tháng
909 Rivaroxaban 100.000.000 100.000.000 0 12 tháng
910 Rivaroxaban 105.000.000 105.000.000 0 12 tháng
911 Rivaroxaban 76.000.000 76.000.000 0 12 tháng
912 Rocuronium bromid 95.000.000 95.000.000 0 12 tháng
913 Rocuronium bromid 92.250.000 92.250.000 0 12 tháng
914 Rosuvastatin 22.500.000 22.500.000 0 12 tháng
915 Rosuvastatin 63.000.000 63.000.000 0 12 tháng
916 Rosuvastatin 63.000.000 63.000.000 0 12 tháng
917 Rotundin 73.500.000 73.500.000 0 12 tháng
918 Rotundin 32.000.000 32.000.000 0 12 tháng
919 Roxithromycin 124.950.000 124.950.000 0 12 tháng
920 Rupatadine 52.330.000 52.330.000 0 12 tháng
921 Saccharomyces boulardii 110.000.000 110.000.000 0 12 tháng
922 Saccharomyces boulardii 82.500.000 82.500.000 0 12 tháng
923 Saccharomyces boulardii 229.950.000 229.950.000 0 12 tháng
924 Salbutamol + ipratropium 63.000.000 63.000.000 0 12 tháng
925 Salbutamol sulfat 52.000.000 52.000.000 0 12 tháng
926 Salbutamol sulfat 59.934.000 59.934.000 0 12 tháng
927 Salbutamol sulfat 84.000.000 84.000.000 0 12 tháng
928 Salbutamol sulfat 44.100.000 44.100.000 0 12 tháng
929 Salicylic acid + betamethason dipropionat 28.750.000 28.750.000 0 12 tháng
930 Salmeterol + fluticason propionat 278.090.000 278.090.000 0 12 tháng
931 Salmeterol + fluticason propionat 120.000.000 120.000.000 0 12 tháng
932 Salmeterol + fluticason propionat 96.600.000 96.600.000 0 12 tháng
933 Sắt (III) hydroxyd polymaltose 204.000.000 204.000.000 0 12 tháng
934 Sắt (III) hydroxyd polymaltose + acid folic 110.000.000 110.000.000 0 12 tháng
935 Sắt fumarat + acid folic 59.000.000 59.000.000 0 12 tháng
936 Sắt fumarat + Acid folic 72.000.000 72.000.000 0 12 tháng
937 Sắt fumarat + acid folic 61.400.000 61.400.000 0 12 tháng
938 Sắt gluconat + mangan gluconat + đồng gluconat 37.800.000 37.800.000 0 12 tháng
939 Sắt gluconat + mangan gluconat + đồng gluconat 152.000.000 152.000.000 0 12 tháng
940 Sắt protein succinylat 109.200.000 109.200.000 0 12 tháng
941 Sắt sucrose (hay dextran) 139.500.000 139.500.000 0 12 tháng
942 Sắt sucrose (hay dextran) 108.000.000 108.000.000 0 12 tháng
943 Sắt sucrose (hay dextran) 52.500.000 52.500.000 0 12 tháng
944 Sắt sulfat + folic acid 186.000.000 186.000.000 0 12 tháng
945 Sắt sulfat + folic acid 50.400.000 50.400.000 0 12 tháng
946 Sắt sulfat + folic acid 28.490.000 28.490.000 0 12 tháng
947 Sertralin 54.400.000 54.400.000 0 12 tháng
948 Silymarin 336.000.000 336.000.000 0 12 tháng
949 Silymarin 41.300.000 41.300.000 0 12 tháng
950 Simethicon 25.140.000 25.140.000 0 12 tháng
951 Simvastatin 40.000.000 40.000.000 0 12 tháng
952 Simvastatin 63.000.000 63.000.000 0 12 tháng
953 Simvastatin + ezetimibe 14.700.000 14.700.000 0 12 tháng
954 Simvastatin + ezetimibe 274.500.000 274.500.000 0 12 tháng
955 Sitagliptin 46.500.000 46.500.000 0 12 tháng
956 Sitagliptin 42.000.000 42.000.000 0 12 tháng
957 Solifenacin succinate 29.500.000 29.500.000 0 12 tháng
958 Solifenacin succinate 109.620.000 109.620.000 0 12 tháng
959 Sorbitol 25.200.000 25.200.000 0 12 tháng
960 Spiramycin 67.800.000 67.800.000 0 12 tháng
961 Spiramycin + metronidazol 68.000.000 68.000.000 0 12 tháng
962 Spiramycin + metronidazol 79.600.000 79.600.000 0 12 tháng
963 Spironolacton 42.000.000 42.000.000 0 12 tháng
964 Spironolacton 19.000.000 19.000.000 0 12 tháng
965 Spironolacton 16.170.000 16.170.000 0 12 tháng
966 Sucralfat 45.000.000 45.000.000 0 12 tháng
967 Sufentanil 48.000.000 48.000.000 0 12 tháng
968 Sulfadiazin bạc 14.700.000 14.700.000 0 12 tháng
969 Sulfamethoxazol + trimethoprim 20.500.000 20.500.000 0 12 tháng
970 Sulpirid 30.870.000 30.870.000 0 12 tháng
971 Sulpirid 37.800.000 37.800.000 0 12 tháng
972 Sumatriptan 85.000.000 85.000.000 0 12 tháng
973 Suxamethonium clorid 58.692.000 58.692.000 0 12 tháng
974 Tacrolimus 15.900.000 15.900.000 0 12 tháng
975 Tacrolimus 22.500.000 22.500.000 0 12 tháng
976 Telmisartan 62.750.000 62.750.000 0 12 tháng
977 Telmisartan 25.200.000 25.200.000 0 12 tháng
978 Telmisartan 28.250.000 28.250.000 0 12 tháng
979 Telmisartan + hydroclorothiazid 93.660.000 93.660.000 0 12 tháng
980 Telmisartan + hydroclorothiazid 179.760.000 179.760.000 0 12 tháng
981 Telmisartan + hydroclorothiazid 123.200.000 123.200.000 0 12 tháng
982 Telmisartan + hydroclorothiazid 93.000.000 93.000.000 0 12 tháng
983 Tenofovir (TDF) 33.600.000 33.600.000 0 12 tháng
984 Tenofovir (TDF) 37.900.000 37.900.000 0 12 tháng
985 Terbinafin (hydroclorid) 41.500.000 41.500.000 0 12 tháng
986 Terbinafin (hydroclorid) 18.000.000 18.000.000 0 12 tháng
987 Terbinafin (hydroclorid) 97.020.000 97.020.000 0 12 tháng
988 Terbutalin 21.000.000 21.000.000 0 12 tháng
989 Tetracain 22.522.500 22.522.500 0 12 tháng
990 Thiamazol 22.410.000 22.410.000 0 12 tháng
991 Thiamazol 11.200.000 11.200.000 0 12 tháng
992 Thiamazol 14.000.000 14.000.000 0 12 tháng
993 Thiamazol 18.800.000 18.800.000 0 12 tháng
994 Thiocolchicosid 44.600.000 44.600.000 0 12 tháng
995 Timolol 21.100.000 21.100.000 0 12 tháng
996 Tinh bột este hóa (hydroxyethyl starch) 25.800.000 25.800.000 0 12 tháng
997 Tinidazol 23.098.000 23.098.000 0 12 tháng
998 Tizanidin hydroclorid 97.440.000 97.440.000 0 12 tháng
999 Tobramycin 44.260.000 44.260.000 0 12 tháng
1000 Tobramycin 65.000.000 65.000.000 0 12 tháng
1001 Tobramycin 28.560.000 28.560.000 0 12 tháng
1002 Tobramycin + dexamethason 120.000.000 120.000.000 0 12 tháng
1003 Tofisopam 40.000.000 40.000.000 0 12 tháng
1004 Tolperison 35.910.000 35.910.000 0 12 tháng
1005 Tolperison 66.000.000 66.000.000 0 12 tháng
1006 Tolperison 20.580.000 20.580.000 0 12 tháng
1007 Tolperison 16.900.000 16.900.000 0 12 tháng
1008 Tramadol 13.965.000 13.965.000 0 12 tháng
1009 Tranexamic acid 23.350.000 23.350.000 0 12 tháng
1010 Tranexamic acid 56.000.000 56.000.000 0 12 tháng
1011 Tranexamic acid 64.638.000 64.638.000 0 12 tháng
1012 Tranexamic acid 37.485.000 37.485.000 0 12 tháng
1013 Tranexamic acid 33.864.000 33.864.000 0 12 tháng
1014 Tranexamic acid 21.600.000 21.600.000 0 12 tháng
1015 Tranexamic acid 22.000.000 22.000.000 0 12 tháng
1016 Tranexamic acid 38.500.000 38.500.000 0 12 tháng
1017 Tranexamic acid 24.990.000 24.990.000 0 12 tháng
1018 Travoprost 25.230.000 25.230.000 0 12 tháng
1019 Tretinoin + erythromycin 113.000.000 113.000.000 0 12 tháng
1020 Tretinoin + erythromycin 64.000.000 64.000.000 0 12 tháng
1021 Trihexyphenidyl hydroclorid 1.420.000 1.420.000 0 12 tháng
1022 Trimebutin maleat 53.600.000 53.600.000 0 12 tháng
1023 Trimebutin maleat 30.750.000 30.750.000 0 12 tháng
1024 Trimebutin maleat 21.000.000 21.000.000 0 12 tháng
1025 Trimetazidin 42.900.000 42.900.000 0 12 tháng
1026 Trimetazidin 35.700.000 35.700.000 0 12 tháng
1027 Trimetazidin 94.500.000 94.500.000 0 12 tháng
1028 Trimetazidin 30.000.000 30.000.000 0 12 tháng
1029 Trolamin 45.000.000 45.000.000 0 12 tháng
1030 Ursodeoxycholic acid 82.500.000 82.500.000 0 12 tháng
1031 Ursodeoxycholic acid 44.730.000 44.730.000 0 12 tháng
1032 Valproat natri 61.975.000 61.975.000 0 12 tháng
1033 Valproat natri 46.305.000 46.305.000 0 12 tháng
1034 Valsartan 128.700.000 128.700.000 0 12 tháng
1035 Valsartan 43.500.000 43.500.000 0 12 tháng
1036 Valsartan 160.000.000 160.000.000 0 12 tháng
1037 Valsartan 39.480.000 39.480.000 0 12 tháng
1038 Valsartan + hydroclorothiazid 18.200.000 18.200.000 0 12 tháng
1039 Vancomycin 126.000.000 126.000.000 0 12 tháng
1040 Vancomycin 82.950.000 82.950.000 0 12 tháng
1041 Vinpocetin 68.700.000 68.700.000 0 12 tháng
1042 Vinpocetin 71.400.000 71.400.000 0 12 tháng
1043 Vinpocetin 63.000.000 63.000.000 0 12 tháng
1044 Vinpocetin 11.060.000 11.060.000 0 12 tháng
1045 Vitamin A 14.150.000 14.150.000 0 12 tháng
1046 Vitamin A + D2 (Vitamin A + D3) 28.850.000 28.850.000 0 12 tháng
1047 Vitamin A + D2 (Vitamin A + D3) 42.000.000 42.000.000 0 12 tháng
1048 Vitamin A + D2 (Vitamin A + D3) 19.200.000 19.200.000 0 12 tháng
1049 Vitamin B1 14.950.000 14.950.000 0 12 tháng
1050 Vitamin B1 + B6 + B12 135.000.000 135.000.000 0 12 tháng
1051 Vitamin B1 + B6 + B12 123.900.000 123.900.000 0 12 tháng
1052 Vitamin B1 + B6 + B12 144.000.000 144.000.000 0 12 tháng
1053 Vitamin B1 + B6 + B12 66.150.000 66.150.000 0 12 tháng
1054 Vitamin B1 + B6 + B12 105.000.000 105.000.000 0 12 tháng
1055 Vitamin B1 + B6 + B12 43.290.000 43.290.000 0 12 tháng
1056 Vitamin B1 + B6 + B12 42.540.000 42.540.000 0 12 tháng
1057 Vitamin B12 (Cyanocobalamin, Hydroxocobalamin) 4.800.000 4.800.000 0 12 tháng
1058 Vitamin B12 (Cyanocobalamin, Hydroxocobalamin) 6.300.000 6.300.000 0 12 tháng
1059 Vitamin B5 30.400.000 30.400.000 0 12 tháng
1060 Vitamin B6 22.160.000 22.160.000 0 12 tháng
1061 Vitamin B6 8.505.000 8.505.000 0 12 tháng
1062 Vitamin B6 + magnesi lactat 74.550.000 74.550.000 0 12 tháng
1063 Vitamin B6 + magnesi lactat 28.800.000 28.800.000 0 12 tháng
1064 Vitamin B6 + magnesi lactat 48.000.000 48.000.000 0 12 tháng
1065 Vitamin B6 + magnesi lactat 184.800.000 184.800.000 0 12 tháng
1066 Vitamin C 13.650.000 13.650.000 0 12 tháng
1067 Vitamin C 133.000.000 133.000.000 0 12 tháng
1068 Vitamin C 94.500.000 94.500.000 0 12 tháng
1069 Vitamin C 63.000.000 63.000.000 0 12 tháng
1070 Vitamin C 88.000.000 88.000.000 0 12 tháng
1071 Vitamin D3 39.000.000 39.000.000 0 12 tháng
1072 Vitamin E 92.500.000 92.500.000 0 12 tháng
1073 Vitamin E 25.000.000 25.000.000 0 12 tháng
1074 Vitamin H (B8) 39.900.000 39.900.000 0 12 tháng
1075 Vitamin H (B8) 15.000.000 15.000.000 0 12 tháng
1076 Vitamin PP 18.750.000 18.750.000 0 12 tháng
1077 Vitamin PP 9.100.000 9.100.000 0 12 tháng
1078 Xylometazolin 34.700.000 34.700.000 0 12 tháng
1079 Xylometazolin 27.000.000 27.000.000 0 12 tháng
1080 Zopiclon 59.500.000 59.500.000 0 12 tháng
1081 17β-Estradiol + 17β-Estradiol + dydrogesteron 126.500.000 126.500.000 0 12 tháng
1082 Acid amin* 105.000.000 105.000.000 0 12 tháng
1083 Adapalen + Benzoyl peroxide 28.120.000 28.120.000 0 12 tháng
1084 Almagate 35.280.000 35.280.000 0 12 tháng
1085 Almagate 26.460.000 26.460.000 0 12 tháng
1086 Alpha chymotrypsin 140.770.000 140.770.000 0 12 tháng
1087 Alpha chymotrypsin 22.050.000 22.050.000 0 12 tháng
1088 Amoxicilin + acid clavulanic 36.000.000 36.000.000 0 12 tháng
1089 Bacillus subtilis 60.000.000 60.000.000 0 12 tháng
1090 Betamethason dipropionat + clotrimazol + gentamicin 32.500.000 32.500.000 0 12 tháng
1091 Calci lactat gluconat + Calci carbonat + Cholecalciferol 24.500.000 24.500.000 0 12 tháng
1092 Calcium glubionate + Calcium lactobionate 29.710.000 29.710.000 0 12 tháng
1093 Calcium glubionate + Calcium lactobionate 24.045.000 24.045.000 0 12 tháng
1094 Canxi, Phospho, Vitamin D3, Vitamin K1 36.750.000 36.750.000 0 12 tháng
1095 Carvedilol 100.000.000 100.000.000 0 12 tháng
1096 Cồn 70° 34.900.000 34.900.000 0 12 tháng
1097 Dầu cá ngừ tự nhiên (chứa: Eicosapentaenoic acid; Docosahexaenoic acid; Omega-3 marine triglycerides) 63.000.000 63.000.000 0 12 tháng
1098 Desloratadin 49.600.000 49.600.000 0 12 tháng
1099 Desogestrel + Ethinyl estradiol 17.620.000 17.620.000 0 12 tháng
1100 Desogestrel + Ethinyl estradiol 13.900.000 13.900.000 0 12 tháng
1101 Dextromethorphan + Clorpheniramin maleat + Trisodium citrat dihydrat + Ammonium chlorid + Glyceryl Guaiacolat 44.000.000 44.000.000 0 12 tháng
1102 Domperidon 12.000.000 12.000.000 0 12 tháng
1103 Domperidon 118.995.000 118.995.000 0 12 tháng
1104 Donepezil 70.000.000 70.000.000 0 12 tháng
1105 Drospirenone + Ethinyl estradiol 23.285.000 23.285.000 0 12 tháng
1106 Drospirenone + Ethinyl estradiol 43.200.000 43.200.000 0 12 tháng
1107 Drotaverin clohydrat 76.800.000 76.800.000 0 12 tháng
1108 Dutasteride + Tamsulosin 48.300.000 48.300.000 0 12 tháng
1109 Ebastin 54.600.000 54.600.000 0 12 tháng
1110 Estradiol + Dydrogesterone 75.600.000 75.600.000 0 12 tháng
1111 Estradiol valerate; Estradiol valerate + Norgestrel 24.405.000 24.405.000 0 12 tháng
1112 Eucalyptol 64.050.000 64.050.000 0 12 tháng
1113 Febuxostat 205.800.000 205.800.000 0 12 tháng
1114 Fentanyl 56.595.000 56.595.000 0 12 tháng
1115 Fexofenadin 245.000.000 245.000.000 0 12 tháng
1116 Fexofenadin 46.080.000 46.080.000 0 12 tháng
1117 Fish oil –natural, Glucosamine sulfate-potassium chloride complex, Chondroitin sulfate –shark 31.800.000 31.800.000 0 12 tháng
1118 Hydrocortison + Lidocain 35.000.000 35.000.000 0 12 tháng
1119 Insulin analog tác dụng chậm, kéo dài (Glargine, Detemir, Degludec) 392.000.000 392.000.000 0 12 tháng
1120 Insulin người trộn, hỗn hợp 105.000.000 105.000.000 0 12 tháng
1121 Ketoprofen 20.600.000 20.600.000 0 12 tháng
1122 Lercanidipin hydroclorid 75.000.000 75.000.000 0 12 tháng
1123 Levofloxacin 116.000.000 116.000.000 0 12 tháng
1124 Levofloxacin 155.000.000 155.000.000 0 12 tháng
1125 Levonorgestrel 170.000.000 170.000.000 0 12 tháng
1126 L-leucin + L-isoleucin + L-Lysin HCl + L-Phenylalanin + L-threonin + L-valin + L-tryptophan + L-Histidin hydroclorid monohydrat + L-Methionin 30.000.000 30.000.000 0 12 tháng
1127 L-Ornithin - L- aspartat 45.000.000 45.000.000 0 12 tháng
1128 Losartan 22.500.000 22.500.000 0 12 tháng
1129 Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethicon 20.970.000 20.970.000 0 12 tháng
1130 Mebendazol 19.334.000 19.334.000 0 12 tháng
1131 Mebendazol 19.572.000 19.572.000 0 12 tháng
1132 Meloxicam 109.500.000 109.500.000 0 12 tháng
1133 Meropenem* 106.000.000 106.000.000 0 12 tháng
1134 Mosapride Citrate 38.712.000 38.712.000 0 12 tháng
1135 Natri clorid 144.928.000 144.928.000 0 12 tháng
1136 Natri clorid 48.000.000 48.000.000 0 12 tháng
1137 Omega 3, folic acid, vitamin E, vitamin D3, iod 16.060.000 16.060.000 0 12 tháng
1138 Paracetamol (acetaminophen) 13.440.000 13.440.000 0 12 tháng
1139 Paracetamol + Cafein 39.575.000 39.575.000 0 12 tháng
1140 Piracetam 87.500.000 87.500.000 0 12 tháng
1141 Povidon iodin 45.000.000 45.000.000 0 12 tháng
1142 Povidon iodin 62.250.000 62.250.000 0 12 tháng
1143 Povidon iodin 52.500.000 52.500.000 0 12 tháng
1144 Rosuvastatin 40.000.000 40.000.000 0 12 tháng
1145 Valproat natri 24.208.800 24.208.800 0 12 tháng
1146 Vitamin A + Vitamin D + Vitamin C + Vitamin B1 + Vitamin B2 + Vitamin B6 + Vitamin B12 + Niacinamide + Calcium Pantothenate + Acid Folic + Ferrous Fumarate + Calcium lactate pentahydrate + Đồng sulfat + Kali Iodid 14.383.800 14.383.800 0 12 tháng
1147 Vitamin B1 + B6 + B12 63.000.000 63.000.000 0 12 tháng
1148 Vitamin B1, B2, B6, B12, B8, B9, B5, B3, vitamin C, Calci, Magnesi, Zinc 15.752.000 15.752.000 0 12 tháng
1149 Vitamin B1, B2, B6, B12, B8, B9, B5, B3, vitamin C, Calci, Magnesi, Zinc 14.662.000 14.662.000 0 12 tháng
1150 Vitamin B6 + magnesi lactat 92.400.000 92.400.000 0 12 tháng
1151 Vitamin E + Vitatmin C + Acid Folic + Vitamin B1 + Vitamin b2 + Niacin + Vitamin B6 + Vitamin B12 + Acid Pantothenic + Kẽm 19.690.000 19.690.000 0 12 tháng
1152 Human hepatitis B immunoglobulin (Huyết thanh kháng viêm gan B) 85.000.000 85.000.000 0 12 tháng
1153 Vắc xin phối hợp phòng Bạch Hầu - Ho gà - Uốn ván 52.500.000 52.500.000 0 12 tháng
1154 Vắc xin phối hợp phòng Bạch Hầu - Ho gà - Uốn ván - Bại liệt 37.867.200 37.867.200 0 12 tháng
1155 Vắc xin phối hợp phòng Bạch Hầu - Ho gà - Uốn ván - Bại liệt - Hib và Viêm gan B 86.520.000 86.520.000 0 12 tháng
1156 Vắc xin phòng các bệnh phế cầu khuẩn xâm lấn gây nguy hiểm cho trẻ em và người lớn như viêm phổi, viêm màng não, viêm tai giữa cấp tính, nhiễm khuẩn huyết 215.460.000 215.460.000 0 12 tháng
1157 Vắc xin phòng cúm mùa (tứ giá, vắc xin dạng mảnh, bất hoạt cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên và người lớn) 54.000.000 54.000.000 0 12 tháng
1158 Vắc xin phòng dại 48.319.000 48.319.000 0 12 tháng
1159 Vắc xin phòng Não mô cầu 210.000.000 210.000.000 0 12 tháng
1160 Vắc xin phòng Thương hàn 30.126.600 30.126.600 0 12 tháng
1161 Vắc xin phòng Viêm gan A 79.021.000 79.021.000 0 12 tháng
1162 Vắc xin phòng Viêm não Nhật Bản 110.880.000 110.880.000 0 12 tháng
1163 Vaccin 3 trong 1 phòng 3 bệnh: Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván 119.600.000 119.600.000 0 12 tháng
1164 Vaccin 6 trong 1 phòng 6 bệnh: Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván - Bại liệt - viêm gan B và các bệnh do HIB (viêm phổi, viêm màng não mủ) 172.800.000 172.800.000 0 12 tháng
1165 Vaccin phòng 3 bệnh: sởi, quai bị, rubella 54.000.000 54.000.000 0 12 tháng
1166 Vaccin phòng 3 bệnh: sởi, quai bị, rubella 32.924.000 32.924.000 0 12 tháng
1167 Vaccin phòng bệnh tiêu chảy do rotavirus 140.143.800 140.143.800 0 12 tháng
1168 Vaccin phòng bệnh tiêu chảy do rotavirus 107.064.000 107.064.000 0 12 tháng
1169 Vaccin phòng các bệnh gây ra bởi phế cầu khuẩn 165.980.000 165.980.000 0 12 tháng
1170 Vaccin phòng ngừa bệnh thủy đậu 152.800.000 152.800.000 0 12 tháng
1171 Vaccin phòng ngừa bệnh thủy đậu 142.888.000 142.888.000 0 12 tháng
1172 Vaccin phòng ngừa ung thư cổ tử cung 301.920.000 301.920.000 0 12 tháng
1173 Vaccin phòng viêm gan A và viêm gan B 93.980.000 93.980.000 0 12 tháng

Phân tích bên mời thầu

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu Bệnh viện Quân y 4 - Cục Hậu cần - Quân đoàn 4 như sau:

  • Có quan hệ với 212 nhà thầu.
  • Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 27,44 nhà thầu.
  • Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 97,01%, Xây lắp 0%, Tư vấn 1,49%, Phi tư vấn 1,49%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
  • Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 580.335.924.615 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 319.710.405.293 VNĐ.
  • Tỉ lệ tiết kiệm là: 44,91%.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Tiện ích dành cho bạn

Theo dõi thông báo mời thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói số 2: Mua thuốc Generic". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói số 2: Mua thuốc Generic" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.info.
Đã xem: 49

Video Huong dan su dung dauthau.info

Hỗ trợ và báo lỗi

Hỗ trợ
Bạn cần hỗ trợ gì?
Báo cáo lỗi
Dữ liệu trên trang có lỗi? Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện ra gói thầu và KHLCNT chưa đáp ứng quy định về đấu thầu qua mạng nhưng DauThau.info cảnh báo lỗi hoặc cảnh báo sai.
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thống kê
  • 6581 dự án đang đợi nhà thầu
  • 710 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 1316 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 19562 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 33296 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây