Lộ trình đấu thầu qua mạng mới nhất, áp dụng từ năm 2020-2025 - các nhà thầu phải biết!

Thứ năm, 16 Tháng Ba 2023 1:53 CH
Ngày 01/02/2020, Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT chính thức có hiệu lực. Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhấn mạnh đến lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng, đây là những điểm mới mà doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý khi tham gia đấu thầu, đặc biệt là đấu thầu qua mạng từ năm 2020 - 2025. Dauthau.info sẽ giúp bạn nắm rõ lộ trình đấu thầu qua mạng đồng thời chỉ ra những điểm mới này.
Lộ trình đấu thầu qua mạng mới nhất, áp dụng từ năm 2020-2025
Lộ trình đấu thầu qua mạng mới nhất, áp dụng từ năm 2020-2025

Điều 29. Lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập chỉ đạo các chủ đầu tư, bên mời thầu trực thuộc phải tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng theo lộ trình như sau:

1. Năm 2020:

a) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, trừ trường hợp đối với các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù;

b) Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 60% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 25% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh.

2. Năm 2021:

a) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng, trừ trường hợp đối với gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù;

b) Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 70% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 35% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh.

3. Giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025:

a) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 70% các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu;

b) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng toàn bộ (100%) gói thầu sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập;

c) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng toàn bộ (100%) gói thầu mua sắm tập trung.

Đấu thầu qua mạng được nhà nước ngày càng thúc đẩy 

Điều 29 Thông tư 11/2019/TT - BKHĐT quy định lộ trình đấu thầu qua mạng giai đoạn 2020-2025.

Thông tin công khai, minh bạch

Từ năm 2020 đến 2025, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng được nhà nước đẩy mạnh. Theo lộ trình đấu thầu qua mạng, qua các năm, hoạt động đấu thầu qua mạng không chỉ tăng lên về tỷ lệ mà còn mở rộng về phạm vi, lĩnh vực,.... Nhờ vậy những thông tin liên quan như Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (khi được nhà thầu đề nghị), các văn bản ghi chép nội dung trao đổi của hội nghị tiền đấu thầu,... được công khai trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. Điều này tạo ra sự minh bạch cao trong công tác trong công tác đấu thầu, tăng niềm tin cho các nhà thầu.

Đấu thầu qua mạng giúp thông tin được công khai, minh bạch hơn
Đấu thầu qua mạng giúp thông tin được công khai, minh bạch hơn

Thêm cơ hội cạnh tranh cho nhà thầu 

Cũng theo Điều 29, qua từng năm, các loại loại gói thầu phải 100% đấu qua mạng không chỉ tăng lên về tỷ lệ mà còn mở rộng về số lượng, phạm vi, lĩnh vực đấu thầu... Các tiêu chí này được nhà nước đặt ra và quy định rõ ràng về chỉ tiêu, như là một hình thức áp KPI cho các bên mời thầu về số lượng các gói đấu qua mạng trong mỗi năm. Như vậy, nhà thầu sẽ được hưởng lợi vì thị trường đấu thầu mở rộng, nhiều gói thầu đấu qua mạng hơn, tăng thêm cơ hội, sự minh bạch giúp họ tự tin tham gia các gói thầu tiềm năng.

Thách thức trong lộ trình mới mà nhà thầu sẽ gặp phải

Hoạt động đấu thầu qua mạng hiện nay đang được quan tâm và thúc đẩy, điều này giúp cho môi trường đấu thầu ngày càng công khai, minh bạch hơn, đồng thời cũng là biểu hiện của sự phát triển thông tin số.

Trong đó có thể kể đến các nỗ lực cải thiện gần đây của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với việc đưa vào vận hành cổng thông tin điện tử (Portal) có địa chỉ truy cập: https://muasamcong.mpi.gov.vn. Tuy vậy, cũng còn nhiều rào cản mà nhà thầu có thể gặp phải với những thay đổi này.

1. Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hiển thị thiếu thông tin, sai các dữ liệu cũ 

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới với giao diện cổng thông tin (Hệ thống mới) chưa có tính năng cho phép tìm kiếm dữ liệu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cũ (Hệ thống cũ) (Hình 1). Đây cũng là một hạn chế của cổng thông tin hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới khi dữ liệu không được hệ thống hóa một cách đầy đủ và liên tục. 

Người dùng cần xem các dữ liệu cũ chính xác phải tìm kiếm thông tin trên Hệ thống cũ. Tuy nhiên muốn sử dụng đầy đủ chức năng của Hệ thống cũ buộc phải sử dụng trình duyệt Internet Explorer (Hình 2), trình duyệt mà Microsoft đã chính thức khai tử từ 15/6/2022. Hơn nữa do đã chuyển đổi sang Hệ thống mới, hiện tại Hệ thống cũ đã không được hỗ trợ thường xuyên dẫn đến nguy cơ Hệ thống cũ bị lỗi và gây ra trục trặc trong quá trình bạn khai thác tin thầu.

Không tìm được dữ liệu thầu từ 01:9:2022 đến 15:9:2022
Hình 1: Không tìm được dữ liệu thầu từ 01/9/2022 đến 15/9/2022
Người dùng muốn tìm các dữ liệu cũ phải vào Hệ thống cũ
Hình 2: Người dùng muốn tìm các dữ liệu cũ phải vào Hệ thống cũ

Ngoài việc không tìm được các dữ liệu cũ, cổng thông tin Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia còn cung cấp thông tin sai, dẫn đến một bộ phận người dùng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới sẽ tiếp cận, khai thác và sử dụng những thông tin sai này. Chuyên gia của DauThau.info đã có bài phân tích về trường hợp phát hiện dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới e-GP có thể có sai sót, chi tiết bạn xem tại bài viết: Phát hiện mới: Dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới e-GP có thể có sai sót. 

Để khắc phục các vấn đề trên, các nhà thầu có thể tìm kiếm và xem các thông tin thầu kể cả cũ và mới trên DauThau.info. DauThau.info liên kết với thông tin ở cả hai Hệ thống, giúp người dùng tìm kiếm thông tin thầu một cách xuyên suốt, dễ dàng, người dùng không cần mất thời gian để đi lần tìm lại thông tin ở cả hai hệ thống, đặc biệt là khi Trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia đã không còn hỗ trợ cho Hệ thống cũ nữa.

2. Chức năng tìm kiếm chưa hoàn chỉnh

Cổng thông tin Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã nâng cấp và cải thiện chức năng tìm kiếm, thế nhưng công cụ này hiện vẫn chưa hoạt động tốt. Trước hết phải kể đến việc thiếu sự liền mạch giữa công cụ tìm kiếm ở trang chủ và công cụ tìm kiếm nâng cao. 

Ví dụ tại trang chủ chúng ta tìm với từ khóa “xây dựng” cho ra quá nhiều kết quả, chúng ta cần chuyển sang chế độ tìm kiếm nâng cao để xử lý (bằng cách “Sửa tiêu chí tìm kiếm” hoặc ấn nút tìm kiếm nâng cao) thì hệ thống bắt điền lại thông tin từ đầu (Hình 3). 

Thiếu sự liền mạch giữa công cụ tìm kiếm ở trang chủ và công cụ tìm kiếm nâng cao
Hình 3: Thiếu sự liền mạch giữa công cụ tìm kiếm ở trang chủ và công cụ tìm kiếm nâng cao

Bên cạnh đó, trên cổng thông tin Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới người sử dụng cũng có thể tìm kiếm bằng dữ liệu rỗng để hiển thị toàn bộ thông tin thầu. Tuy nhiên tính năng này cũng có vấn đề khi mà chỉ cho phép xem 2 loại dữ liệu là thông báo mời thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Thử nghiệm bằng cách này thì khi tìm kiếm Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hệ thống luôn hiển thị 10.000 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bất kể thời điểm nào tìm kiếm (Hình 4).

Số kế hoạch lựa chọn nhà thầu bất biến ở mọi thời điểm tìm kiếm
Hình 4: Số kế hoạch lựa chọn nhà thầu bất biến ở mọi thời điểm tìm kiếm

Để khắc phục các vấn đề khi chuyển từ tìm kiếm nhanh sang tìm kiếm nâng cao thì nhà thầu có thể sử dụng DauThau.info. Chức năng này với DauThau.info đã được đưa vào sử dụng cho người dùng từ lâu. Hơn thế nữa, phần mềm DauThau.info còn kết hợp việc tìm kiếm nhanh và tìm kiếm nâng cao ngay ở trang chủ chỉ với 1 nút “Tìm kiếm nâng cao” hoặc “Quay lại tìm kiếm cơ bản” để mở rộng hoặc thu gọn ô tìm kiếm theo mục đích tìm kiếm của bạn (Hình 5). Bạn không phải chuyển sang một giao diện khác và phải điền lại thông tin như khi tìm kiếm tin thầu trên cổng thông tin mới của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

công cụ tìm kiếm tin thầu của dauthauinfo
Hình 5: Chức năng tìm kiếm nâng cao trên DauThau.info 

3. Dữ liệu trên Hệ thống chưa được liên kết, thông tin quan trọng lại là thông tin “chết"

Tính năng xem tin thầu của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vẫn còn tồn tại một nhược điểm mà bấy lâu nay vẫn chưa thể khắc phục được, đó là việc các dữ liệu không được liên kết với nhau. Ví dụ điển hình khi xem một thông báo mời thầu thì thông tin của bên mời thầu, chủ đầu tư hoàn toàn là thông tin “chết” (Hình 6), nhà thầu muốn kiểm tra, đối chiếu thông tin thì không thể thực hiện được. 

Cùng là gói thầu đó, nhưng khi bạn xem trên DauThau.info (Hình 7), các dữ liệu đều được liên kết với nhau, thông tin về quá trình tham dự thầu của nhà thầu, bên mời thầu, chủ đầu tư và nhà thầu trúng thầu… đều được người dùng dễ dàng tra cứu chỉ với một cú click chuột mà không cần phải tìm kiếm hay thao tác nhiều. 

thong tin chet trên muasamcong
Hình 6: Thông tin hiển thị trong thông báo mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
thong tin goi thau tren dauthau info duoc lien ket
Hình 7: Thông tin thầu trên DauThau.info được liên kết bằng thanh tiến trình

Ngoài ra còn nhiều vấn đề khác như Hệ thống mua sắm công hiện mới hỗ trợ tải hồ sơ thầu từ các trình duyệt trên hệ điều hành Windows (và phải cài Agent) việc này gây bất tiện khi hầu hết người dùng bây giờ sử dụng smartphone hoặc máy tính bảng. Các bất tiện này đã được chỉ ra trong bài Đánh giá giao diện cổng thông tin mới của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Ngoài các ưu điểm kể trên, phần mềm DauThau.info còn giúp tra cứu thông tin nhà thầu, bên mời thầu, xem được quan hệ giữa các nhà thầu và giữa nhà thầu với bên mời thầu, tìm kiếm tin thầu theo lĩnh vực, chủ đầu tư hoặc theo địa bàn cụ thể với gói phần mềm VIP3 - Đọc vị đối thủ cạnh tranh và bên mời thầu. Như vậy nhà thầu có thêm lợi thế khi tham gia đấu thầu độc lập mà không cần thiết phải quan hệ với chủ đầu tư.

Như vậy, dù có nhiều rào cản trong lộ trình đấu thầu, nhưng hầu hết vấn đề đều có phương án giải quyết. Theo lộ trình đấu thầu qua mạng như trên, cơ hội đấu thầu mua sắm công đã rất rộng mở đối với các nhà thầu, nhất là thời điểm hiện tại chính phủ đang đẩy mạnh đấu thầu qua mạng, các doanh nghiệp nên tìm kiếm cơ hội cho mình ở mảnh đất màu mỡ này!

Ngoài ra, nếu bạn có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc hãy liên hệ ngay với DauThau.info qua:

 

Tác giả: Thuy Nguyen

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Banner dai - thi trac nghiem dau thau
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường GTNT nội xóm Cáp
Số KHLCNT: PL2400148850-00
Công bố: 17:22 25/07/24
tháng 7 năm 2024
25
Thứ năm
tháng 6
20
năm Giáp Thìn
tháng Tân Mùi
ngày Canh Dần
giờ Bính Tý
Tiết Lập đông
Giờ hoàng đạo: Tý (23-1) , Sửu (1-3) , Thìn (7-9) , Tỵ (9-11) , Mùi (13-15) , Tuất (19-21)

"Lòng bàn tay là da Mu bàn tay là thịt,Cấu chỗ nào cũng đau. "

Tục ngữ Thái

Sự kiện trong nước: Ngày 25-7-1938 xuất bản tác phẩm "Vấn đề dân cày"...

Thống kê
  • 6581 dự án đang đợi nhà thầu
  • 710 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 1316 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 19562 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 33296 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây