TOP 3 thắc mắc thường gặp nhất về “nhà thầu phụ đặc biệt”

Thứ ba - 11/04/2023 14:15
Nhà thầu phụ đặc biệt góp một phần quan trọng trong công tác đấu thầu. Mặc dù không trực tiếp tham gia dự thầu nhưng có thể nói nhà thầu phụ đặc biệt là điều kiện giúp cho nhà thầu chính thực hiện gói thầu thành công, nhất là với những phần công việc mà nhà thầu chính không có năng lực thực hiện. Vậy nếu nhà thầu chính quên kê khai năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt khi nộp hồ sơ dự thầu thì có bị loại hồ sơ và những câu hỏi khác liên quan đến nhà thầu phụ đặc biệt sẽ được giải đáp như thế nào? Hãy cùng xem ngay bài viết dưới đây của DauThau.info nhé!
TOP 3 thắc mắc thường gặp nhất về “nhà thầu phụ đặc biệt”
TOP 3 thắc mắc thường gặp nhất về “nhà thầu phụ đặc biệt”

Nhà thầu phụ đặc biệt là gì?

Theo Điều 4 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13: “Nhà thầu phụ đặc biệt là nhà thầu phụ thực hiện công việc quan trọng của gói thầu do nhà thầu chính đề xuất trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trên cơ sở yêu cầu ghi trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu”.

Như vậy, có thể hiểu một cách đơn giản, nhà thầu phụ đặc biệt là những nhà thầu phụ do nhà thầu chính đề xuất trong hồ sơ dự thầu để thực hiện những phần công việc mang tính chất đặc biệt, quan trọng đối với dự án. 

nhà thầu phụ trong đấu thầu
Nhà thầu phụ đặc biệt là nhà thầu phụ thực hiện công việc quan trọng của gói thầu

Nhà thầu phụ đặc biệt khác gì so với nhà thầu phụ thông thường? 

Có thể phân biệt giữa nhà thầu phụ đặc biệt và nhà thầu phụ thông thường dựa vào các đặc điểm sau:

Tiêu chí phân biệt

Nhà thầu phụ thông thường

Nhà thầu phụ đặc biệt

Khái niệm

Nhà thầu phụ là nhà thầu tham gia thực hiện gói thầu theo hợp đồng được ký với nhà thầu chính để thực hiện một hoặc một số hạng mục công việc của gói thầu

Nhà thầu phụ đặc biệt để chỉ những nhà thầu phụ do nhà thầu chính đề xuất trong hồ sơ dự thầu để thực hiện những phần hành công việc mang tính chất đặc biệt, quan trọng đối với dự án thầu

Yêu cầu

Bên mời thầu yêu cầu tỷ lệ % công việc thực hiện và các yêu cầu khác nếu có

Bên mời thầu đưa tỷ lệ % công việc thực hiện, đưa ra các tiêu chuẩn đánh giá

Đánh giá

Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ không được xem xét khi đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà thầu chính

Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt nằm trong mục đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu chính

 

TOP 3 thắc mắc thường gặp nhất về nhà thầu phụ đặc biệt

Thời gian qua, DauThau.info đã nhận được rất nhiều câu hỏi từ phía nhà thầu về vấn đề liên quan đến nhà thầu phụ đặc biệt trong đấu thầu. Dưới đây, DauThau.info xin chia sẻ một số thắc mắc được nhiều nhà thầu quan tâm nhất, cùng tham khảo nhé!

1. Nhà thầu phụ đặc biệt có cần ký hợp đồng với chủ đầu tư?

Nhà thầu hỏi: Công ty tôi tham gia gói thầu với vai trò là nhà thầu phụ đặc biệt, ký hợp đồng với nhà thầu chính. Vậy thì tôi có cần phải ký hợp đồng với chủ đầu tư không? 

DauThau.info giải đáp: 

Trong bài viết về Nhà thầu phụ, DauThau.info đã nêu rõ: 

Theo khoản 36 Điều 4 của Luật Đấu thầu 2013 có định nghĩa rõ ràng như sau: Nhà thầu phụ là nhà thầu tham gia thực hiện gói thầu theo hợp đồng được ký với nhà thầu chính. Nhà thầu phụ đặc biệt là nhà thầu phụ thực hiện công việc quan trọng của gói thầu do nhà thầu chính đề xuất trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trên cơ sở yêu cầu ghi trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

Xem bài viết

Như vậy, có thể hiểu một cách đơn giản, nhà thầu phụ hay nhà thầu phụ đặc biệt thì không chịu trách nhiệm và không ký hợp đồng với chủ đầu tư, mà chịu trách nhiệm và ký kết hợp đồng với nhà thầu chính theo quy định của pháp luật.

Khi tham dự thầu, nhà thầu chính có trách nhiệm đăng ký danh sách nhà thầu phụ đặc biệt và đính kèm chi tiết công việc, năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt đảm nhận. 

Nếu trúng thầu, nhà thầu chính chỉ được phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt cho các công việc đã kê khai trong hồ sơ dự thầu. Nếu muốn thay thế hoặc bổ sung nhà thầu phụ đặc biệt ngoài danh sách đã kê khai, nhà thầu cần có lý do xác đáng và được chấp nhận bởi chủ đầu tư. Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt cho công việc khác các công việc đã đăng ký trước đó mà chưa được chủ đầu tư chấp nhận thì được coi là hành vi “chuyển nhượng thầu”.
 

2. Có được sử dụng năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt khi đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu chính?

Nhà thầu hỏi: Tôi đang tham gia gói thầu thi công, trong đó có quy định được phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt mục Phòng cháy chữa cháy (PCCC). Trong hồ sơ dự thầu, tôi có đưa vào 1 nhà thầu phụ đặc biệt phần PCCC, đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Vậy, hồ sơ kinh nghiệm của công ty tôi có cần phải đáp ứng về PCCC không? 

DauThau.info giải đáp: 

Theo quy định tại Mục số 2.3 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT, thuộc Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp qua mạng ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/05/2022 của Bộ KH&ĐT, tiêu chuẩn đánh giá nhà thầu phụ đặc biệt như sau: 

Bên mời thầu chỉ xem xét, đánh giá về năng lực kỹ thuật và kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt cho phần công việc chuyên ngành được phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt quy định tại Mục 27.5 E-CDNT. Kinh nghiệm cụ thể và nguồn lực tài chính của nhà thầu phụ đặc biệt sẽ không được cộng vào kinh nghiệm và nguồn lực của nhà thầu chính khi xem xét kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu chính.

Như vậy, hồ sơ kinh nghiệm của công ty không cần phải đáp ứng yêu cầu về PCCC vì hồ sơ năng lực kinh nghiệm nhà thầu phụ đặc biệt đã khai báo đáp ứng yêu cầu về phần PCCC rồi. 

nhà thầu phụ đặc biệt
Hình minh họa: Sử dụng nhà thầu phụ

3. Quên kê khai năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt, hồ sơ dự thầu có bị loại? 

Nhà thầu hỏi: Công ty tôi có tham gia một gói thầu xây lắp, một giai đoạn hai túi hồ sơ. Hồ sơ mời thầu có quy định là nhà thầu được phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt cho một công việc chuyên ngành và tiêu chí đánh giá năng lực, kinh nghiệm nhà thầu phụ đặc biệt nằm trong mục đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu. Tuy nhiên, do sai sót trong khâu chuẩn bị nên chúng tôi lại quên mất đính kèm tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu đặc biệt. Chúng tôi có bổ sung ngay sau ngày đóng thầu nhưng vẫn đang trong quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật (tức là thời gian mà nhà thầu vẫn có thể gửi làm rõ năng lực, kinh nghiệm theo quy định), vậy thì có hợp lệ không ạ? Hồ sơ dự thầu của công ty tôi có bị loại không?

DauThau.info giải đáp: 

Được quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP thì:

3. Việc làm rõ hồ sơ dự thầu chỉ được thực hiện giữa bên mời thầu và nhà thầu có hồ sơ dự thầu cần phải làm rõ và phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi bản chất của nhà thầu tham dự thầu. Nội dung làm rõ hồ sơ dự thầu phải thể hiện bằng văn bản và được bên mời thầu bảo quản như một phần của hồ sơ dự thầu.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Mục số 27.5, Chương I - Chỉ dẫn nhà thầu, thuộc Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp qua mạng ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/05/2022 của Bộ KH&ĐT thì: 

27.5. Chủ đầu tư có thể cho phép nhà thầu chính sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt theo quy định tại E-BDL. Trong trường hợp này, nhà thầu chính phải kê khai danh sách nhà thầu phụ đặc biệt theo Mẫu số 09B Chương IV và kê khai về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt. Bên mời thầu sẽ đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt theo tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Khoản 2.3 Mục 2 Chương III. Trường hợp nhà thầu phụ đặc biệt không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT và nhà thầu chính có năng lực, kinh nghiệm không đáp ứng yêu cầu thực hiện phần công việc đã dành cho nhà thầu phụ đặc biệt thì E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

Như vậy, nếu trường hợp hồ sơ mời thầu quy định cho phép nhà thầu sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt thì nhà thầu được sử dụng và phải kê khai theo Mẫu số 09B Chương IV của Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT. Tổ chuyên gia và bên mời thầu sẽ thực hiện đánh giá và làm rõ hồ sơ dự thầu theo quy định nêu trên.

Trường hợp của nhà thầu trên, việc hồ sơ không kê khai và không có tài liệu minh chứng gửi kèm trước thời điểm đóng thầu nên việc bổ sung nhà thầu phụ đặc biệt là không hợp lệ, nó làm thay đổi bản chất của hồ sơ dự thầu nên sẽ bị tổ chuyên gia, bên mời thầu đánh giá là không đạt theo quy định của pháp luật.

Trên đây là những chia sẻ về “nhà thầu phụ đặc biệt” từ chuyên gia đấu thầu của DauThau.info. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về nội dung đấu thầu khác hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, nhà thầu có thể liên hệ với DauThau.info qua:

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Banner chung thu so winca
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Gói thầu số 04: Tư vấn lập thiết kế xây dựng và dự toán phần xây dựng và PCCC
Mã TBMT: IB2400134300-00
Đóng thầu: 17:00 08/06/24
Công bố: 16:49 21/05/24
Mua nguyên liệu nhôm phục vụ sản xuất đợt 1 năm 2024
Mã TBMT: IB2400134185-00
Đóng thầu: 16:00 30/05/24
Công bố: 16:48 21/05/24
May quần áo công tác năm 2024 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc
Mã TBMT: IB2400134261-00
Đóng thầu: 10:00 30/05/24
Công bố: 16:46 21/05/24
Gói thầu số 01: Tư vấn quản lý dự án
Mã TBMT: IB2400131769-00
Đóng thầu: 16:00 08/06/24
Công bố: 16:46 21/05/24
Thống kê
  • 6031 dự án đang đợi nhà thầu
  • 769 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 1484 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 14898 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 28284 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây