Thông báo mời thầu

Gói thầu thuốc generic

Tìm thấy: 17:06 30/12/2023
Trạng thái gói thầu
Đã đăng tải
Lĩnh vực MSC
Hàng hóa
Tên dự án
Mua sắm thuốc tập trung cấp địa phương năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025 cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Gói thầu
Gói thầu thuốc generic
Số hiệu KHLCNT
Phân loại
Chi thường xuyên
Trong nước/Quốc tế
Trong nước
Nguồn vốn
Nguồn ngân sách nhà nước, nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của cơ sở y tế công lập
Phạm vi
Trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Đơn giá cố định
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thực hiện tại
Thời điểm đóng thầu
08:00 21/01/2024
Thời gian hiệu lực của E-HSDT
150 Ngày
Lĩnh vực
Số quyết định phê duyệt
1426/QĐ-SYT
Ngày phê duyệt
29/12/2023 17:02
Cơ quan ban hành quyết định
Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh
Quyết định phê duyệt

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Tham dự thầu

Hình thức
Qua mạng
Nhận HSDT từ
17:03 30/12/2023
đến
08:00 21/01/2024
Chi phí nộp E-HSDT
330.000 VND
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu

Mở thầu vào
09:00 21/01/2024
Mở thầu tại
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Dự toán gói thầu
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.

Bảo đảm dự thầu

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
32.860.708.000 VND
Bằng chữ
Ba mươi hai tỷ tám trăm sáu mươi triệu bảy trăm lẻ tám nghìn đồng chẵn
Thời hạn đảm bảo
180 ngày kể từ thời điểm đóng thầu 21/01/2024 (19/07/2024)

Hồ sơ mời thầu

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Thông tin phần/lô

STT Tên từng phần/lô Giá từng phần lô (VND) Dự toán (VND) Số tiền bảo đảm (VND) Thời gian thực hiện
1 Acarbose 1.616.250.000 1.616.250.000 0 18 tháng
2 Acarbose 518.700.000 518.700.000 0 18 tháng
3 Acarbose 798.000.000 798.000.000 0 18 tháng
4 Acarbose 121.176.000 121.176.000 0 18 tháng
5 Aceclofenac 247.800.000 247.800.000 0 18 tháng
6 Acenocoumarol 492.940.000 492.940.000 0 18 tháng
7 Acenocoumarol 34.400.000 34.400.000 0 18 tháng
8 Acetazolamid 45.100.000 45.100.000 0 18 tháng
9 Acetyl leucin 200.160.800 200.160.800 0 18 tháng
10 Acetyl leucin 360.800.000 360.800.000 0 18 tháng
11 Acetyl leucin 3.569.650.000 3.569.650.000 0 18 tháng
12 Acetyl leucin 1.820.400.000 1.820.400.000 0 18 tháng
13 Acetylcystein 867.694.500 867.694.500 0 18 tháng
14 Acetylcystein 193.076.000 193.076.000 0 18 tháng
15 Acetylcystein 329.937.000 329.937.000 0 18 tháng
16 Acetylcystein 29.500.000 29.500.000 0 18 tháng
17 Acetylcystein 875.385.000 875.385.000 0 18 tháng
18 Acetylsalicylic acid 420.300.000 420.300.000 0 18 tháng
19 Acetylsalicylic acid 135.115.500 135.115.500 0 18 tháng
20 Acetylsalicylic acid + Clopidogrel 651.916.400 651.916.400 0 18 tháng
21 Acetylsalicylic acid + Clopidogrel 313.500.000 313.500.000 0 18 tháng
22 Acetylsalicylic acid + Clopidogrel 442.830.000 442.830.000 0 18 tháng
23 Acetylsalicylic acid + Clopidogrel 50.808.000 50.808.000 0 18 tháng
24 Aciclovir 248.000.000 248.000.000 0 18 tháng
25 Aciclovir 114.560.000 114.560.000 0 18 tháng
26 Aciclovir 309.200.000 309.200.000 0 18 tháng
27 Aciclovir 20.470.000 20.470.000 0 18 tháng
28 Aciclovir 48.085.000 48.085.000 0 18 tháng
29 Aciclovir 47.131.840 47.131.840 0 18 tháng
30 Aciclovir 354.000.000 354.000.000 0 18 tháng
31 Aciclovir 675.200.000 675.200.000 0 18 tháng
32 Aciclovir 256.578.000 256.578.000 0 18 tháng
33 Aciclovir 17.066.250 17.066.250 0 18 tháng
34 Acid amin 630.000.000 630.000.000 0 18 tháng
35 Acid amin 477.050.000 477.050.000 0 18 tháng
36 Acid amin 223.080.000 223.080.000 0 18 tháng
37 Acid amin 1.080.030.000 1.080.030.000 0 18 tháng
38 Acid amin 102.816.000 102.816.000 0 18 tháng
39 Acid amin 144.250.000 144.250.000 0 18 tháng
40 Acid amin 428.450.000 428.450.000 0 18 tháng
41 Acid amin 473.871.600 473.871.600 0 18 tháng
42 Acid amin 1.955.070.000 1.955.070.000 0 18 tháng
43 Acid amin 42.900.000 42.900.000 0 18 tháng
44 Acid amin 811.240.000 811.240.000 0 18 tháng
45 Acid amin 55.775.000 55.775.000 0 18 tháng
46 Acid amin + Glucose + Điện giải 323.694.400 323.694.400 0 18 tháng
47 Acid amin + Glucose + Lipid 1.936.725.000 1.936.725.000 0 18 tháng
48 Acid folic 1.260.000 1.260.000 0 18 tháng
49 Acid Tranexamic 293.472.000 293.472.000 0 18 tháng
50 Acid Tranexamic 1.053.308.000 1.053.308.000 0 18 tháng
51 Acid Tranexamic 116.072.880 116.072.880 0 18 tháng
52 Acid Tranexamic 477.120.000 477.120.000 0 18 tháng
53 Acid Tranexamic 289.623.000 289.623.000 0 18 tháng
54 Acitretin 68.000.000 68.000.000 0 18 tháng
55 Adenosin triphosphat 42.500.000 42.500.000 0 18 tháng
56 Adenosin triphosphat 468.000.000 468.000.000 0 18 tháng
57 Adrenalin 251.605.809 251.605.809 0 18 tháng
58 Aescin 1.478.400.000 1.478.400.000 0 18 tháng
59 Albendazol 30.879.000 30.879.000 0 18 tháng
60 Albendazol 5.184.000 5.184.000 0 18 tháng
61 Albendazol 14.370.000 14.370.000 0 18 tháng
62 Albumin 10.354.500.000 10.354.500.000 0 18 tháng
63 Albumin 1.807.300.000 1.807.300.000 0 18 tháng
64 Albumin 3.267.000.000 3.267.000.000 0 18 tháng
65 Alfuzosin 122.328.000 122.328.000 0 18 tháng
66 Alfuzosin 42.120.000 42.120.000 0 18 tháng
67 Alfuzosin 77.480.000 77.480.000 0 18 tháng
68 Alimemazin 18.664.800 18.664.800 0 18 tháng
69 Allopurinol 285.889.500 285.889.500 0 18 tháng
70 Allopurinol 20.105.500 20.105.500 0 18 tháng
71 Allopurinol 9.900.000 9.900.000 0 18 tháng
72 Allopurinol 146.597.500 146.597.500 0 18 tháng
73 Alpha chymotrypsin 645.975.000 645.975.000 0 18 tháng
74 Alpha chymotrypsin 23.772.000 23.772.000 0 18 tháng
75 Alteplase 2.508.631.884 2.508.631.884 0 18 tháng
76 Alverin 31.005.000 31.005.000 0 18 tháng
77 Alverin citrat + simethicon 103.672.800 103.672.800 0 18 tháng
78 Alverin citrat + simethicon 48.750.000 48.750.000 0 18 tháng
79 Ambroxol 409.950.000 409.950.000 0 18 tháng
80 Ambroxol 278.775.000 278.775.000 0 18 tháng
81 Ambroxol 2.139.852.000 2.139.852.000 0 18 tháng
82 Ambroxol 252.472.500 252.472.500 0 18 tháng
83 Ambroxol 1.043.100.000 1.043.100.000 0 18 tháng
84 Ambroxol 165.575.000 165.575.000 0 18 tháng
85 Amikacin 1.505.700.000 1.505.700.000 0 18 tháng
86 Amikacin 1.098.370.000 1.098.370.000 0 18 tháng
87 Amikacin 491.740.200 491.740.200 0 18 tháng
88 Amikacin 645.000.000 645.000.000 0 18 tháng
89 Aminophylin 263.501.670 263.501.670 0 18 tháng
90 Amiodaron 456.300.000 456.300.000 0 18 tháng
91 Amiodaron 77.550.000 77.550.000 0 18 tháng
92 Amiodaron hydroclorid 103.365.120 103.365.120 0 18 tháng
93 Amiodaron hydroclorid 144.720.000 144.720.000 0 18 tháng
94 Amisulprid 854.360.000 854.360.000 0 18 tháng
95 Amitriptylin hydroclorid 380.380.000 380.380.000 0 18 tháng
96 Amitriptylin hydroclorid 760.540.000 760.540.000 0 18 tháng
97 Amitriptylin hydroclorid 6.898.500 6.898.500 0 18 tháng
98 Amlodipin 217.328.000 217.328.000 0 18 tháng
99 Amlodipin 370.040.000 370.040.000 0 18 tháng
100 Amlodipin 306.201.000 306.201.000 0 18 tháng
101 Amlodipin 236.292.000 236.292.000 0 18 tháng
102 Amlodipin + atorvastatin 186.883.200 186.883.200 0 18 tháng
103 Amlodipin + atorvastatin 725.760.000 725.760.000 0 18 tháng
104 Amlodipin + atorvastatin 727.650.000 727.650.000 0 18 tháng
105 Amlodipin + Indapamid + Perindopril 205.368.000 205.368.000 0 18 tháng
106 Amlodipin + Indapamid + Perindopril 1.363.985.800 1.363.985.800 0 18 tháng
107 Amlodipin + Lisinopril 1.384.500.000 1.384.500.000 0 18 tháng
108 Amlodipin + Losartan 5.868.200.000 5.868.200.000 0 18 tháng
109 Amlodipin + Telmisartan 68.651.000 68.651.000 0 18 tháng
110 Amlodipin + Valsartan 116.847.900 116.847.900 0 18 tháng
111 Amlodipin + Indapamid 2.084.566.000 2.084.566.000 0 18 tháng
112 Amoxicilin 2.144.610.000 2.144.610.000 0 18 tháng
113 Amoxicilin 516.964.000 516.964.000 0 18 tháng
114 Amoxicilin 3.752.880.000 3.752.880.000 0 18 tháng
115 Amoxicilin 120.899.200 120.899.200 0 18 tháng
116 Amoxicilin 219.674.000 219.674.000 0 18 tháng
117 Amoxicilin 491.040.000 491.040.000 0 18 tháng
118 Amoxicilin 990.570.000 990.570.000 0 18 tháng
119 Amoxicilin 59.120.000 59.120.000 0 18 tháng
120 Amoxicilin + Acid clavulanic 4.321.413.900 4.321.413.900 0 18 tháng
121 Amoxicilin + Acid clavulanic 896.070.000 896.070.000 0 18 tháng
122 Amoxicilin + Acid clavulanic 1.613.480.000 1.613.480.000 0 18 tháng
123 Amoxicilin + Acid clavulanic 541.832.000 541.832.000 0 18 tháng
124 Amoxicilin + Acid clavulanic 660.744.000 660.744.000 0 18 tháng
125 Amoxicilin + Acid clavulanic 550.572.000 550.572.000 0 18 tháng
126 Amoxicilin + Acid clavulanic 2.928.050.000 2.928.050.000 0 18 tháng
127 Amoxicilin + Acid clavulanic 209.328.000 209.328.000 0 18 tháng
128 Amoxicilin + Acid clavulanic 196.900.000 196.900.000 0 18 tháng
129 Amoxicillin + acid clavulanic 661.378.200 661.378.200 0 18 tháng
130 Amoxicillin + acid clavulanic 1.266.300.000 1.266.300.000 0 18 tháng
131 Amoxicillin + acid clavulanic 172.620.000 172.620.000 0 18 tháng
132 Ampicilin + sulbactam 1.040.000.000 1.040.000.000 0 18 tháng
133 Ampicilin + sulbactam 2.106.000.000 2.106.000.000 0 18 tháng
134 Ampicilin + sulbactam 5.257.010.400 5.257.010.400 0 18 tháng
135 Ampicilin + sulbactam 1.519.392.000 1.519.392.000 0 18 tháng
136 Ampicilin + sulbactam 1.310.400.000 1.310.400.000 0 18 tháng
137 Amphotericin B 149.850.000 149.850.000 0 18 tháng
138 Atenolol 75.396.000 75.396.000 0 18 tháng
139 Atorvastatin 440.622.000 440.622.000 0 18 tháng
140 Atorvastatin 801.653.000 801.653.000 0 18 tháng
141 Atorvastatin 1.521.124.800 1.521.124.800 0 18 tháng
142 Atorvastatin 212.710.000 212.710.000 0 18 tháng
143 Atorvastatin 579.555.420 579.555.420 0 18 tháng
144 Atorvastatin 203.069.000 203.069.000 0 18 tháng
145 Atorvastatin + ezetimibe 1.742.000.000 1.742.000.000 0 18 tháng
146 Atorvastatin + ezetimibe 124.312.500 124.312.500 0 18 tháng
147 Atorvastatin + ezetimibe 165.000.000 165.000.000 0 18 tháng
148 Atosiban 2.273.300.000 2.273.300.000 0 18 tháng
149 Atosiban 1.890.000.000 1.890.000.000 0 18 tháng
150 Attapulgit mormoiron hoạt hóa + hỗn hợp magnesi carbonat-nhóm hydroxyd 2.477.790.000 2.477.790.000 0 18 tháng
151 Atracurium besylat 181.800.000 181.800.000 0 18 tháng
152 Atropin sulfat 108.540.600 108.540.600 0 18 tháng
153 Atropin sulfat 16.002.000 16.002.000 0 18 tháng
154 Azathioprin 21.000.000 21.000.000 0 18 tháng
155 Azithromycin 242.550.000 242.550.000 0 18 tháng
156 Azithromycin 150.658.750 150.658.750 0 18 tháng
157 Azithromycin 383.040.000 383.040.000 0 18 tháng
158 Azithromycin 621.661.950 621.661.950 0 18 tháng
159 Azithromycin 143.550.000 143.550.000 0 18 tháng
160 Azithromycin 295.405.600 295.405.600 0 18 tháng
161 Azithromycin 145.727.400 145.727.400 0 18 tháng
162 Bacillus clausii 557.940.000 557.940.000 0 18 tháng
163 Bacillus clausii 690.480.000 690.480.000 0 18 tháng
164 Bacillus clausii 526.312.500 526.312.500 0 18 tháng
165 Bacillus subtilis 1.750.875.000 1.750.875.000 0 18 tháng
166 Bacillus subtilis 783.982.000 783.982.000 0 18 tháng
167 Bacillus subtilis 1.297.388.400 1.297.388.400 0 18 tháng
168 Bambuterol 191.726.000 191.726.000 0 18 tháng
169 Bambuterol 641.160.000 641.160.000 0 18 tháng
170 Bambuterol 117.860.000 117.860.000 0 18 tháng
171 Benzylpenicilin 8.970.100 8.970.100 0 18 tháng
172 Betahistin 494.846.000 494.846.000 0 18 tháng
173 Betahistin 133.400.000 133.400.000 0 18 tháng
174 Betahistin 88.324.000 88.324.000 0 18 tháng
175 Betamethason 227.544.660 227.544.660 0 18 tháng
176 Betamethason 548.625.000 548.625.000 0 18 tháng
177 Betamethason 685.725.000 685.725.000 0 18 tháng
178 Betamethasone + dexchlorpheniramin 88.200.000 88.200.000 0 18 tháng
179 Bevacizumab 6.361.110.000 6.361.110.000 0 18 tháng
180 Bevacizumab 342.438.264 342.438.264 0 18 tháng
181 Bevacizumab 5.186.160.000 5.186.160.000 0 18 tháng
182 Bicalutamid 200.000.000 200.000.000 0 18 tháng
183 Bismuth 646.760.000 646.760.000 0 18 tháng
184 Bismuth 147.000.000 147.000.000 0 18 tháng
185 Bisoprolol 387.240.000 387.240.000 0 18 tháng
186 Bisoprolol 225.703.000 225.703.000 0 18 tháng
187 Bisoprolol 193.590.000 193.590.000 0 18 tháng
188 Bisoprolol 278.775.000 278.775.000 0 18 tháng
189 Bisoprolol 113.400.000 113.400.000 0 18 tháng
190 Bisoprolol + hydroclorothiazid 631.200.000 631.200.000 0 18 tháng
191 Bleomycin 180.600.000 180.600.000 0 18 tháng
192 Botulinum toxin 596.512.800 596.512.800 0 18 tháng
193 Brimonidin tartrat + Timolol 51.383.920 51.383.920 0 18 tháng
194 Bromhexin 222.356.800 222.356.800 0 18 tháng
195 Bromhexin 4.725.000 4.725.000 0 18 tháng
196 Bromhexin hydroclorid 292.027.680 292.027.680 0 18 tháng
197 Bromhexin hydroclorid 725.549.000 725.549.000 0 18 tháng
198 Budesonid 4.520.439.000 4.520.439.000 0 18 tháng
199 Budesonid 3.777.600.000 3.777.600.000 0 18 tháng
200 Budesonid 1.322.475.000 1.322.475.000 0 18 tháng
201 Budesonid 1.399.860.000 1.399.860.000 0 18 tháng
202 Budesonid 473.400.000 473.400.000 0 18 tháng
203 Budesonid + formoterol 1.383.492.000 1.383.492.000 0 18 tháng
204 Budesonid + formoterol 1.927.991.100 1.927.991.100 0 18 tháng
205 Budesonid + formoterol 1.382.109.000 1.382.109.000 0 18 tháng
206 Bupivacain 762.136.128 762.136.128 0 18 tháng
207 Bupivacain 82.510.000 82.510.000 0 18 tháng
208 Bupivacain 395.140.000 395.140.000 0 18 tháng
209 Cafein citrat 158.760.000 158.760.000 0 18 tháng
210 Calci carbonat 63.545.000 63.545.000 0 18 tháng
211 Calci carbonat 61.134.000 61.134.000 0 18 tháng
212 Calci carbonat + calci gluconolactat 135.800.000 135.800.000 0 18 tháng
213 Calci carbonat + calci gluconolactat 46.435.000 46.435.000 0 18 tháng
214 Calci carbonat + vitamin D3 201.705.000 201.705.000 0 18 tháng
215 Calci carbonat + vitamin D3 238.560.000 238.560.000 0 18 tháng
216 Calci carbonat + vitamin D3 216.840.000 216.840.000 0 18 tháng
217 Calci carbonat + vitamin D3 525.104.748 525.104.748 0 18 tháng
218 Calci clorid 23.424.716 23.424.716 0 18 tháng
219 Calci folinat/folinic acid/leucovorin 221.911.200 221.911.200 0 18 tháng
220 Calci folinat/folinic acid/leucovorin 805.612.500 805.612.500 0 18 tháng
221 Calci glucoheptonatc + vitamin D3 125.086.000 125.086.000 0 18 tháng
222 Calci Gluconat 67.165.000 67.165.000 0 18 tháng
223 Polystyren 514.500.000 514.500.000 0 18 tháng
224 Calcipotriol 304.000.000 304.000.000 0 18 tháng
225 Calcipotriol + betamethason dipropionat 396.000.000 396.000.000 0 18 tháng
226 Calcipotriol + betamethason dipropionat 30.000.000 30.000.000 0 18 tháng
227 Calcitonin 270.000.000 270.000.000 0 18 tháng
228 Calcitonin 237.390.000 237.390.000 0 18 tháng
229 Calcitriol 384.961.500 384.961.500 0 18 tháng
230 Candesartan 735.000.000 735.000.000 0 18 tháng
231 Candesartan 36.414.000 36.414.000 0 18 tháng
232 Candesartan 2.099.250.000 2.099.250.000 0 18 tháng
233 Candesartan 371.910.000 371.910.000 0 18 tháng
234 Candesartan + hydrochlorothiazid 3.005.314.200 3.005.314.200 0 18 tháng
235 Cao ginkgo biloba + heptaminol clohydrat + troxerutin 184.575.000 184.575.000 0 18 tháng
236 Capecitabin 4.788.000.000 4.788.000.000 0 18 tháng
237 Capecitabin 739.000.000 739.000.000 0 18 tháng
238 Captopril 486.200.000 486.200.000 0 18 tháng
239 Captopril 1.577.565.000 1.577.565.000 0 18 tháng
240 Captopril + hydroclorothiazid 407.270.000 407.270.000 0 18 tháng
241 Carbamazepin 93.240.000 93.240.000 0 18 tháng
242 Carbamazepin 113.270.200 113.270.200 0 18 tháng
243 Carbetocin 2.615.100.900 2.615.100.900 0 18 tháng
244 Carbetocin 2.837.200.000 2.837.200.000 0 18 tháng
245 Carbocistein 663.390.000 663.390.000 0 18 tháng
246 Carbocistein 286.440.000 286.440.000 0 18 tháng
247 Carbomer 128.800.000 128.800.000 0 18 tháng
248 Carboplatin 2.001.846.000 2.001.846.000 0 18 tháng
249 Carboplatin 175.402.500 175.402.500 0 18 tháng
250 Carboprost tromethamin 145.000.000 145.000.000 0 18 tháng
251 Carvedilol 203.760.000 203.760.000 0 18 tháng
252 Carvedilol 115.180.000 115.180.000 0 18 tháng
253 Caspofungin 1.632.750.000 1.632.750.000 0 18 tháng
254 Cefaclor 180.800.000 180.800.000 0 18 tháng
255 Cefaclor 423.300.000 423.300.000 0 18 tháng
256 Cefaclor 40.131.000 40.131.000 0 18 tháng
257 Cefaclor 236.250.000 236.250.000 0 18 tháng
258 Cefaclor 149.340.000 149.340.000 0 18 tháng
259 Cefaclor 134.543.100 134.543.100 0 18 tháng
260 Cefadroxil 187.000.000 187.000.000 0 18 tháng
261 Cefadroxil 350.976.000 350.976.000 0 18 tháng
262 Cefadroxil 615.174.000 615.174.000 0 18 tháng
263 Cefalexin 934.800.000 934.800.000 0 18 tháng
264 Cefalexin 519.400.000 519.400.000 0 18 tháng
265 Cefamandol 5.071.500.000 5.071.500.000 0 18 tháng
266 Cefamandol 2.650.000.000 2.650.000.000 0 18 tháng
267 Cefamandol 2.968.245.000 2.968.245.000 0 18 tháng
268 Cefazolin 1.320.000.000 1.320.000.000 0 18 tháng
269 Cefazolin 966.000.000 966.000.000 0 18 tháng
270 Cefdinir 495.000 495.000 0 18 tháng
271 Cefdinir 1.523.370.000 1.523.370.000 0 18 tháng
272 Cefdinir 290.565.000 290.565.000 0 18 tháng
273 Cefixim 330.088.500 330.088.500 0 18 tháng
274 Cefixim 831.726.000 831.726.000 0 18 tháng
275 Cefixim 103.477.500 103.477.500 0 18 tháng
276 Cefixim 130.980.000 130.980.000 0 18 tháng
277 Cefixim 565.000.000 565.000.000 0 18 tháng
278 Cefixim 37.485.000 37.485.000 0 18 tháng
279 Cefixim 1.560.600.000 1.560.600.000 0 18 tháng
280 Cefoperazon 13.416.000.000 13.416.000.000 0 18 tháng
281 Cefoperazon 2.146.000.000 2.146.000.000 0 18 tháng
282 Cefoperazon 1.548.720.000 1.548.720.000 0 18 tháng
283 Cefoperazon 11.972.478.000 11.972.478.000 0 18 tháng
284 Cefoperazon 1.387.840.000 1.387.840.000 0 18 tháng
285 Cefoperazon + sulbactam 6.440.000.000 6.440.000.000 0 18 tháng
286 Cefoperazon + sulbactam 7.950.000.000 7.950.000.000 0 18 tháng
287 Cefoperazon + sulbactam 5.278.000.000 5.278.000.000 0 18 tháng
288 Cefoperazon + sulbactam 1.806.000.000 1.806.000.000 0 18 tháng
289 Cefoperazon + sulbactam 1.160.000.000 1.160.000.000 0 18 tháng
290 Cefotaxim 1.475.804.200 1.475.804.200 0 18 tháng
291 Cefotiam 2.542.000.000 2.542.000.000 0 18 tháng
292 Cefoxitin 4.472.000.000 4.472.000.000 0 18 tháng
293 Cefoxitin 2.793.000.000 2.793.000.000 0 18 tháng
294 Cefoxitin 383.500.000 383.500.000 0 18 tháng
295 Cefpirom 1.079.946.000 1.079.946.000 0 18 tháng
296 Cefpodoxim 819.260.000 819.260.000 0 18 tháng
297 Cefpodoxim 4.058.782.000 4.058.782.000 0 18 tháng
298 Cefpodoxim 433.500.000 433.500.000 0 18 tháng
299 Cefpodoxim 80.000.000 80.000.000 0 18 tháng
300 Cefpodoxim 402.000.000 402.000.000 0 18 tháng
301 Cefradin 1.544.400.000 1.544.400.000 0 18 tháng
302 Cefradin 1.155.000.000 1.155.000.000 0 18 tháng
303 Ceftazidim 2.232.048.000 2.232.048.000 0 18 tháng
304 Ceftazidim 1.018.400.000 1.018.400.000 0 18 tháng
305 Ceftizoxim 15.198.120.000 15.198.120.000 0 18 tháng
306 Ceftizoxim 5.127.750.000 5.127.750.000 0 18 tháng
307 Ceftizoxim 2.800.600.000 2.800.600.000 0 18 tháng
308 Ceftizoxim 6.084.960.000 6.084.960.000 0 18 tháng
309 Ceftriaxon 1.044.248.200 1.044.248.200 0 18 tháng
310 Cefuroxim 641.250.000 641.250.000 0 18 tháng
311 Cefuroxim 976.752.000 976.752.000 0 18 tháng
312 Celecoxib 555.100.000 555.100.000 0 18 tháng
313 Celecoxib 185.377.500 185.377.500 0 18 tháng
314 Celecoxib 49.620.000 49.620.000 0 18 tháng
315 Cephalexin 4.852.893.000 4.852.893.000 0 18 tháng
316 Cephalexin 122.850.000 122.850.000 0 18 tháng
317 Cephalexin 1.747.200.000 1.747.200.000 0 18 tháng
318 Cephalexin 253.440.000 253.440.000 0 18 tháng
319 Cetirizin 1.152.060.000 1.152.060.000 0 18 tháng
320 Cetirizin 22.815.000 22.815.000 0 18 tháng
321 Cetuximab 3.233.126.400 3.233.126.400 0 18 tháng
322 Ciclopiroxolamin 86.000.000 86.000.000 0 18 tháng
323 Ciclosporin 150.000.000 150.000.000 0 18 tháng
324 Cilnidipin 289.500.000 289.500.000 0 18 tháng
325 Cilnidipin 1.314.040.000 1.314.040.000 0 18 tháng
326 Cinnarizin 1.006.059.150 1.006.059.150 0 18 tháng
327 Cinnarizin 66.180.000 66.180.000 0 18 tháng
328 Ciprofloxacin 3.919.459.950 3.919.459.950 0 18 tháng
329 Ciprofloxacin 855.708.000 855.708.000 0 18 tháng
330 Ciprofloxacin 11.899.800 11.899.800 0 18 tháng
331 Ciprofloxacin 282.240.000 282.240.000 0 18 tháng
332 Ciprofloxacin 185.964.240 185.964.240 0 18 tháng
333 Cisplatin 651.200.000 651.200.000 0 18 tháng
334 Cisplatin 38.000.000 38.000.000 0 18 tháng
335 Cisplatin 798.515.300 798.515.300 0 18 tháng
336 Citalopram 540.000.000 540.000.000 0 18 tháng
337 Citicolin 630.630.000 630.630.000 0 18 tháng
338 Citicolin 203.560.000 203.560.000 0 18 tháng
339 Citicolin 311.400.000 311.400.000 0 18 tháng
340 Clarithromycin 2.192.322.000 2.192.322.000 0 18 tháng
341 Clarithromycin 1.179.372.150 1.179.372.150 0 18 tháng
342 Clarithromycin 138.210.000 138.210.000 0 18 tháng
343 Clarithromycin 469.287.000 469.287.000 0 18 tháng
344 Clindamycin 509.490.000 509.490.000 0 18 tháng
345 Clindamycin 68.103.000 68.103.000 0 18 tháng
346 Clobetasol propionat 249.826.500 249.826.500 0 18 tháng
347 Clobetasol propionat 100.932.000 100.932.000 0 18 tháng
348 Clopidogrel 361.735.600 361.735.600 0 18 tháng
349 Clopidogrel 23.760.000 23.760.000 0 18 tháng
350 Clorpromazin 16.758.000 16.758.000 0 18 tháng
351 Clotrimazol 63.240.000 63.240.000 0 18 tháng
352 Clotrimazol 50.344.000 50.344.000 0 18 tháng
353 Clotrimazol 68.250.000 68.250.000 0 18 tháng
354 Clotrimazol + betamethason 30.120.000 30.120.000 0 18 tháng
355 Cloxacilin 434.000.000 434.000.000 0 18 tháng
356 Cloxacilin 677.990.000 677.990.000 0 18 tháng
357 Cloxacilin 1.501.500.000 1.501.500.000 0 18 tháng
358 Clozapin 603.000.000 603.000.000 0 18 tháng
359 Clozapin 1.277.262.000 1.277.262.000 0 18 tháng
360 Codein + terpin hydrat 319.088.000 319.088.000 0 18 tháng
361 Codein + terpin hydrat 205.200.000 205.200.000 0 18 tháng
362 Colchicin 149.632.500 149.632.500 0 18 tháng
363 Colchicin 43.197.500 43.197.500 0 18 tháng
364 Colchicin 102.634.500 102.634.500 0 18 tháng
365 Colistin 3.326.400.000 3.326.400.000 0 18 tháng
366 Colistin 900.000.000 900.000.000 0 18 tháng
367 Colistin 867.000.000 867.000.000 0 18 tháng
368 Cồn 70° 742.371.984 742.371.984 0 18 tháng
369 Cyclophosphamid 93.282.000 93.282.000 0 18 tháng
370 Cyclophosphamid 275.056.080 275.056.080 0 18 tháng
371 Cytidin-5monophosphat disodium + uridin 2.819.880.000 2.819.880.000 0 18 tháng
372 Cytidin-5monophosphat disodium + uridin 885.780.000 885.780.000 0 18 tháng
373 Chlorpheniramin 93.355.000 93.355.000 0 18 tháng
374 Choline alfoscerat 540.540.000 540.540.000 0 18 tháng
375 Dapagliflozin 1.017.450.000 1.017.450.000 0 18 tháng
376 Dapagliflozin 295.200.000 295.200.000 0 18 tháng
377 Dapagliflozin 129.200.000 129.200.000 0 18 tháng
378 Deferasirox 510.300.000 510.300.000 0 18 tháng
379 Deferasirox 359.100.000 359.100.000 0 18 tháng
380 Deferoxamin 222.750.000 222.750.000 0 18 tháng
381 Deferoxamin 139.700.000 139.700.000 0 18 tháng
382 Desfluran 1.755.000.000 1.755.000.000 0 18 tháng
383 Desloratadin 199.800.000 199.800.000 0 18 tháng
384 Desloratadin 24.148.100 24.148.100 0 18 tháng
385 Desloratadin 286.200.000 286.200.000 0 18 tháng
386 Desloratadin 377.136.000 377.136.000 0 18 tháng
387 Desmopressin 145.897.500 145.897.500 0 18 tháng
388 Dexamethason 889.382.200 889.382.200 0 18 tháng
389 Dexamethason 74.735.600 74.735.600 0 18 tháng
390 Dexamethason 558.000 558.000 0 18 tháng
391 Dexpanthenol 19.220.796 19.220.796 0 18 tháng
392 Diacerein 56.260.000 56.260.000 0 18 tháng
393 Diacerein 36.960.000 36.960.000 0 18 tháng
394 Diazepam 221.628.000 221.628.000 0 18 tháng
395 Diazepam 172.596.480 172.596.480 0 18 tháng
396 Diazepam 964.057.500 964.057.500 0 18 tháng
397 Diazepam 480.000 480.000 0 18 tháng
398 Diclofenac 15.382.400 15.382.400 0 18 tháng
399 Diclofenac 774.872.280 774.872.280 0 18 tháng
400 Diclofenac 359.306.000 359.306.000 0 18 tháng
401 Diclofenac 391.050.000 391.050.000 0 18 tháng
402 Diclofenac 53.040.000 53.040.000 0 18 tháng
403 Diclofenac 88.480.000 88.480.000 0 18 tháng
404 Diclofenac 22.896.000 22.896.000 0 18 tháng
405 Diethylene Triamine Pentaacetic acid (DTPA) 85.140.000 85.140.000 0 18 tháng
406 Diethylene Triamine Pentaacetic acid (DTPA) 176.015.000 176.015.000 0 18 tháng
407 Digoxin 49.050.000 49.050.000 0 18 tháng
408 Digoxin 52.480.000 52.480.000 0 18 tháng
409 Digoxin 28.093.000 28.093.000 0 18 tháng
410 Dinoproston 457.905.000 457.905.000 0 18 tháng
411 Diosmectit 1.450.465.000 1.450.465.000 0 18 tháng
412 Diosmectit 84.899.500 84.899.500 0 18 tháng
413 Diosmin 126.777.600 126.777.600 0 18 tháng
414 Diosmin 98.000.000 98.000.000 0 18 tháng
415 Diosmin + hesperidin 417.120.000 417.120.000 0 18 tháng
416 Diosmin + hesperidin 764.770.000 764.770.000 0 18 tháng
417 Diosmin + Hesperidin 42.312.000 42.312.000 0 18 tháng
418 Diosmin + hesperidin 622.400.000 622.400.000 0 18 tháng
419 Diphenhydramin 171.458.000 171.458.000 0 18 tháng
420 Dobutamin 440.820.000 440.820.000 0 18 tháng
421 Dobutamin 275.880.000 275.880.000 0 18 tháng
422 Docetaxel 1.484.973.000 1.484.973.000 0 18 tháng
423 Domperidon 172.416.300 172.416.300 0 18 tháng
424 Domperidon 55.880.000 55.880.000 0 18 tháng
425 Donepezil 177.600.000 177.600.000 0 18 tháng
426 Donepezil 38.556.000 38.556.000 0 18 tháng
427 Donepezil 26.950.000 26.950.000 0 18 tháng
428 Dopamin hydroclorid 39.520.000 39.520.000 0 18 tháng
429 Doxazosin 137.600.000 137.600.000 0 18 tháng
430 Doxorubicin 68.640.000 68.640.000 0 18 tháng
431 Doxorubicin 216.998.460 216.998.460 0 18 tháng
432 Doxycyclin 141.699.000 141.699.000 0 18 tháng
433 Drotaverin clohydrat 67.858.800 67.858.800 0 18 tháng
434 Drotaverin clohydrat 901.920.600 901.920.600 0 18 tháng
435 Drotaverin clohydrat 510.297.060 510.297.060 0 18 tháng
436 Drotaverin clohydrat 22.211.000 22.211.000 0 18 tháng
437 Drotaverin clohydrat 115.670.800 115.670.800 0 18 tháng
438 Drotaverin clohydrat 200.100.300 200.100.300 0 18 tháng
439 Dung dịch lọc máu liên lục 3.098.340.000 3.098.340.000 0 18 tháng
440 Dung dịch lọc máu liên lục 5.425.000.000 5.425.000.000 0 18 tháng
441 Dutasterid 114.240.000 114.240.000 0 18 tháng
442 Dydrogesteron 721.022.400 721.022.400 0 18 tháng
443 Ebastin 310.650.000 310.650.000 0 18 tháng
444 Enalapril 90.630.000 90.630.000 0 18 tháng
445 Enalapril 147.630.000 147.630.000 0 18 tháng
446 Enalapril 194.040.000 194.040.000 0 18 tháng
447 Enalapril + hydrochlorothiazid 308.700.000 308.700.000 0 18 tháng
448 Enalapril + hydrochlorothiazid 2.644.950.000 2.644.950.000 0 18 tháng
449 Enalapril + hydrochlorothiazid 195.000.000 195.000.000 0 18 tháng
450 Enalapril + hydrochlorothiazid 8.096.115.000 8.096.115.000 0 18 tháng
451 Enalapril + hydrochlorothiazid 517.000.000 517.000.000 0 18 tháng
452 Enalapril + hydrochlorothiazid 1.386.945.000 1.386.945.000 0 18 tháng
453 Enalapril + hydrochlorothiazid 2.170.000.000 2.170.000.000 0 18 tháng
454 Enoxaparin 1.168.500.000 1.168.500.000 0 18 tháng
455 Enoxaparin 2.665.600.000 2.665.600.000 0 18 tháng
456 Entecavir 237.500.000 237.500.000 0 18 tháng
457 Entecavir 684.000.000 684.000.000 0 18 tháng
458 Entecavir 1.085.850.000 1.085.850.000 0 18 tháng
459 Eperison 351.000.000 351.000.000 0 18 tháng
460 Eperison 224.048.000 224.048.000 0 18 tháng
461 Epirubicin hydroclorid 124.260.000 124.260.000 0 18 tháng
462 Epirubicin hydroclorid 45.149.580 45.149.580 0 18 tháng
463 Ephedrin 1.241.913.750 1.241.913.750 0 18 tháng
464 Ephedrin 109.147.500 109.147.500 0 18 tháng
465 Erlotinib 113.680.600 113.680.600 0 18 tháng
466 Erlotinib 133.875.000 133.875.000 0 18 tháng
467 Erythromycin 230.920.200 230.920.200 0 18 tháng
468 Erythromycin 4.888.000 4.888.000 0 18 tháng
469 Erythromycin + Tretinoin 211.310.000 211.310.000 0 18 tháng
470 Erythropoietin 647.997.600 647.997.600 0 18 tháng
471 Erythropoietin 2.875.000.000 2.875.000.000 0 18 tháng
472 Erythropoietin 11.481.400.000 11.481.400.000 0 18 tháng
473 Erythropoietin 4.750.000.000 4.750.000.000 0 18 tháng
474 Erythropoietin 1.195.803.000 1.195.803.000 0 18 tháng
475 Esomeprazol 251.371.800 251.371.800 0 18 tháng
476 Esomeprazol 967.720.000 967.720.000 0 18 tháng
477 Esomeprazol 2.049.264.672 2.049.264.672 0 18 tháng
478 Etamsylat 543.609.000 543.609.000 0 18 tháng
479 Etamsylat 846.720.000 846.720.000 0 18 tháng
480 Etifoxin chlohydrat 82.500.000 82.500.000 0 18 tháng
481 Etodolac 116.250.000 116.250.000 0 18 tháng
482 Etodolac 363.090.000 363.090.000 0 18 tháng
483 Etomidat 289.200.000 289.200.000 0 18 tháng
484 Etonogestrel 189.265.890 189.265.890 0 18 tháng
485 Etoposid 395.992.800 395.992.800 0 18 tháng
486 Etoricoxib 274.050.000 274.050.000 0 18 tháng
487 Etoricoxib 172.980.000 172.980.000 0 18 tháng
488 Etoricoxib 517.200.000 517.200.000 0 18 tháng
489 Etoricoxib 26.316.000 26.316.000 0 18 tháng
490 Ethyl ester của acid béo iod hóa trong dầu hạt thuốc phiện 1.971.600.000 1.971.600.000 0 18 tháng
491 Famotidin 1.641.400.000 1.641.400.000 0 18 tháng
492 Famotidin 3.495.200.000 3.495.200.000 0 18 tháng
493 Famotidin 613.600.000 613.600.000 0 18 tháng
494 Famotidin 136.110.000 136.110.000 0 18 tháng
495 Famotidin 487.662.000 487.662.000 0 18 tháng
496 Febuxostat 154.380.000 154.380.000 0 18 tháng
497 Felodipin 584.820.000 584.820.000 0 18 tháng
498 Fenofibrat 1.020.360.000 1.020.360.000 0 18 tháng
499 Fenofibrat 57.706.500 57.706.500 0 18 tháng
500 Fenofibrat 538.849.200 538.849.200 0 18 tháng
501 Fenofibrat 515.130.000 515.130.000 0 18 tháng
502 Fenofibrat 78.000.000 78.000.000 0 18 tháng
503 Fenofibrat 1.240.905.200 1.240.905.200 0 18 tháng
504 Fenoterol + Ipratropium 140.262.380 140.262.380 0 18 tháng
505 Fentanyl 107.100.000 107.100.000 0 18 tháng
506 Fentanyl 1.164.960.000 1.164.960.000 0 18 tháng
507 Fentanyl 2.102.100.000 2.102.100.000 0 18 tháng
508 Fentanyl 180.075.500 180.075.500 0 18 tháng
509 Fexofenadin 340.680.000 340.680.000 0 18 tháng
510 Fexofenadin 136.200.000 136.200.000 0 18 tháng
511 Filgrastim 24.907.250 24.907.250 0 18 tháng
512 Filgrastim 1.392.600.000 1.392.600.000 0 18 tháng
513 Fluconazol 268.668.750 268.668.750 0 18 tháng
514 Fluconazol 262.530.000 262.530.000 0 18 tháng
515 Fluconazol 10.885.200 10.885.200 0 18 tháng
516 Fluconazol 509.600.000 509.600.000 0 18 tháng
517 Fluconazol 152.375.000 152.375.000 0 18 tháng
518 Flunarizin 36.273.342 36.273.342 0 18 tháng
519 Flunarizin 70.954.400 70.954.400 0 18 tháng
520 Flunarizin 144.564.000 144.564.000 0 18 tháng
521 Fluorometholon 69.436.248 69.436.248 0 18 tháng
522 Fluorometholon 74.140.000 74.140.000 0 18 tháng
523 Fluorouracil 367.500.000 367.500.000 0 18 tháng
524 Fluorouracil 1.269.450.000 1.269.450.000 0 18 tháng
525 Fluoxetin 78.130.000 78.130.000 0 18 tháng
526 Fluticason furoat 105.000.000 105.000.000 0 18 tháng
527 Fluticason furoat 270.177.960 270.177.960 0 18 tháng
528 Fluticason propionat 274.560.000 274.560.000 0 18 tháng
529 Fosfomycin 372.000.000 372.000.000 0 18 tháng
530 Fosfomycin 742.600.000 742.600.000 0 18 tháng
531 Fosfomycin 462.580.000 462.580.000 0 18 tháng
532 Fructose 1,6 diphosphat 476.280.000 476.280.000 0 18 tháng
533 Fulvestrant 922.213.740 922.213.740 0 18 tháng
534 Furosemid 118.553.500 118.553.500 0 18 tháng
535 Furosemid 695.520.000 695.520.000 0 18 tháng
536 Furosemid 56.537.180 56.537.180 0 18 tháng
537 Furosemid + spironolacton 146.957.800 146.957.800 0 18 tháng
538 Fusidic acid 21.465.000 21.465.000 0 18 tháng
539 Fusidic acid + betamethason 148.554.000 148.554.000 0 18 tháng
540 Fusidic acid + betamethason 171.210.000 171.210.000 0 18 tháng
541 Fusidic acid + hydrocortison 242.000.000 242.000.000 0 18 tháng
542 Gabapentin 343.350.000 343.350.000 0 18 tháng
543 Gabapentin 227.682.750 227.682.750 0 18 tháng
544 Gabapentin 109.142.000 109.142.000 0 18 tháng
545 Gadobenic acid 1.672.125.000 1.672.125.000 0 18 tháng
546 Gadoteric acid 2.692.560.000 2.692.560.000 0 18 tháng
547 Galantamin 376.320.000 376.320.000 0 18 tháng
548 Galantamin 12.100.000 12.100.000 0 18 tháng
549 Galantamin 1.833.300.000 1.833.300.000 0 18 tháng
550 Gefitinib 4.468.384.000 4.468.384.000 0 18 tháng
551 Gefitinib 1.000.000.000 1.000.000.000 0 18 tháng
552 Gelatin succinyl + Natri clorid + Natri hydroxyd 948.184.000 948.184.000 0 18 tháng
553 Gemcitabin 393.550.000 393.550.000 0 18 tháng
554 Gemcitabin 287.500.000 287.500.000 0 18 tháng
555 Gemcitabin 511.996.800 511.996.800 0 18 tháng
556 Gemcitabin 54.184.200 54.184.200 0 18 tháng
557 Gemcitabin 40.000.000 40.000.000 0 18 tháng
558 Gentamicin 158.999.640 158.999.640 0 18 tháng
559 Gentamicin 29.748.000 29.748.000 0 18 tháng
560 Glibenclamid + Metformin 590.400.000 590.400.000 0 18 tháng
561 Glibenclamid + Metformin 155.400.000 155.400.000 0 18 tháng
562 Gliclazid 2.352.803.080 2.352.803.080 0 18 tháng
563 Gliclazid 4.755.969.600 4.755.969.600 0 18 tháng
564 Gliclazid 61.470.000 61.470.000 0 18 tháng
565 Gliclazid 5.883.800.000 5.883.800.000 0 18 tháng
566 Gliclazid 2.670.356.000 2.670.356.000 0 18 tháng
567 Gliclazid + metformin 8.238.750.000 8.238.750.000 0 18 tháng
568 Gliclazid + metformin 5.858.560.000 5.858.560.000 0 18 tháng
569 Glimepirid 357.000.000 357.000.000 0 18 tháng
570 Glimepirid 383.870.000 383.870.000 0 18 tháng
571 Glimepirid 192.700.000 192.700.000 0 18 tháng
572 Glimepirid + metformin 10.524.000.000 10.524.000.000 0 18 tháng
573 Glimepirid + metformin 6.316.770.000 6.316.770.000 0 18 tháng
574 Glipizid 560.500.000 560.500.000 0 18 tháng
575 Glipizid 108.680.000 108.680.000 0 18 tháng
576 Glucosamin 1.209.844.008 1.209.844.008 0 18 tháng
577 Glucosamin 26.790.000 26.790.000 0 18 tháng
578 Glucose 16.671.375 16.671.375 0 18 tháng
579 Glucose 96.222.000 96.222.000 0 18 tháng
580 Glucose 34.238.000 34.238.000 0 18 tháng
581 Glucose 348.427.315 348.427.315 0 18 tháng
582 Glucose 82.239.150 82.239.150 0 18 tháng
583 Glucose 2.497.229.460 2.497.229.460 0 18 tháng
584 Glucose 114.886.800 114.886.800 0 18 tháng
585 Glucose 102.217.500 102.217.500 0 18 tháng
586 Glutathion 389.844.000 389.844.000 0 18 tháng
587 Glycerol 662.196.150 662.196.150 0 18 tháng
588 Glyceryl trinitrat 44.250.000 44.250.000 0 18 tháng
589 Glyceryl trinitrat 81.888.660 81.888.660 0 18 tháng
590 Glyceryl trinitrat 179.340.000 179.340.000 0 18 tháng
591 Glyceryl trinitrat 491.560.000 491.560.000 0 18 tháng
592 Goserelin acetat 821.855.040 821.855.040 0 18 tháng
593 Goserelin acetat 1.409.100.000 1.409.100.000 0 18 tháng
594 Granisetron hydroclorid 150.000.000 150.000.000 0 18 tháng
595 Granisetron hydroclorid 132.940.000 132.940.000 0 18 tháng
596 Vắc xin phòng Uốn ván 56.448.000 56.448.000 0 18 tháng
597 Ginkgo biloba 15.960.000 15.960.000 0 18 tháng
598 Haloperidol 49.392.000 49.392.000 0 18 tháng
599 Haloperidol 94.400.000 94.400.000 0 18 tháng
600 Heparin natri 6.096.720.000 6.096.720.000 0 18 tháng
601 Heparin natri 5.788.690.000 5.788.690.000 0 18 tháng
602 Heptaminol hydroclorid 1.598.400 1.598.400 0 18 tháng
603 Huyết thanh kháng dại 527.074.800 527.074.800 0 18 tháng
604 Huyết thanh kháng nọc rắn 190.711.500 190.711.500 0 18 tháng
605 Huyết thanh kháng uốn ván 1.572.504.192 1.572.504.192 0 18 tháng
606 Vắc xin phòng bệnh viêm phổi và nhiễm khuẩn toàn thân do phế cầu Streptococcus 2.660.931.000 2.660.931.000 0 18 tháng
607 Hydrocortison 95.388.950 95.388.950 0 18 tháng
608 Hydrocortison 444.911.000 444.911.000 0 18 tháng
609 Hydroxy cloroquin 112.000.000 112.000.000 0 18 tháng
610 Hydroxypropylmethylcellulose 405.300.000 405.300.000 0 18 tháng
611 Hydroxyurea 284.950.000 284.950.000 0 18 tháng
612 Hyoscin butylbromid 52.466.400 52.466.400 0 18 tháng
613 Ibuprofen 844.235.000 844.235.000 0 18 tháng
614 Ibuprofen 41.745.600 41.745.600 0 18 tháng
615 Ibuprofen 345.451.050 345.451.050 0 18 tháng
616 Ibuprofen 451.878.000 451.878.000 0 18 tháng
617 Imatinib 104.400.000 104.400.000 0 18 tháng
618 Imatinib 212.250.000 212.250.000 0 18 tháng
619 Imidapril 181.700.000 181.700.000 0 18 tháng
620 Imidapril 250.022.510 250.022.510 0 18 tháng
621 Imipenem + Cilastatin 1.594.560.000 1.594.560.000 0 18 tháng
622 Immune globulin 776.250.000 776.250.000 0 18 tháng
623 Immune globulin 1.578.000.000 1.578.000.000 0 18 tháng
624 Indapamid 179.400.000 179.400.000 0 18 tháng
625 Indomethacin 74.800.000 74.800.000 0 18 tháng
626 Infliximab 1.063.692.000 1.063.692.000 0 18 tháng
627 Insulin analog, tác dụng chậm, kéo dài (Glargine, Detemir, Degludec) 249.000.000 249.000.000 0 18 tháng
628 Insulin analog, tác dụng chậm, kéo dài (Glargine, Detemir, Degludec) 897.132.500 897.132.500 0 18 tháng
629 Insulin analog, tác dụng chậm, kéo dài (Glargine, Detemir, Degludec) 349.350.000 349.350.000 0 18 tháng
630 Insulin analog, tác dụng chậm, kéo dài (Glargine, Detemir, Degludec) 1.288.747.500 1.288.747.500 0 18 tháng
631 Insulin analog tác dụng nhanh, ngắn (Aspart, Lispro, Glulisine) 328.680.000 328.680.000 0 18 tháng
632 Insulin người trộn, hỗn hợp 30/70 777.816.000 777.816.000 0 18 tháng
633 Insulin người tác dụng nhanh, ngắn 1.457.376.000 1.457.376.000 0 18 tháng
634 Insulin người tác dụng nhanh, ngắn 1.496.000.000 1.496.000.000 0 18 tháng
635 Insulin người tác dụng trung bình, trung gian 1.513.466.000 1.513.466.000 0 18 tháng
636 Insulin người tác dụng trung bình, trung gian 1.206.700.000 1.206.700.000 0 18 tháng
637 Insulin analog trộn, hỗn hợp 25/75 142.464.000 142.464.000 0 18 tháng
638 Insulin người trộn, hỗn hợp 30/70 2.284.800.000 2.284.800.000 0 18 tháng
639 Insulin người trộn, hỗn hợp 30/70 2.010.922.760 2.010.922.760 0 18 tháng
640 Insulin người trộn, hỗn hợp 30/70 2.993.910.000 2.993.910.000 0 18 tháng
641 Iobitridol 1.472.508.500 1.472.508.500 0 18 tháng
642 Iobitridol 1.880.587.500 1.880.587.500 0 18 tháng
643 Iodixanol 181.912.500 181.912.500 0 18 tháng
644 Iohexol 2.436.560.000 2.436.560.000 0 18 tháng
645 Iohexol 4.766.410.000 4.766.410.000 0 18 tháng
646 Iohexol 1.878.052.800 1.878.052.800 0 18 tháng
647 Iopamidol 2.211.300.000 2.211.300.000 0 18 tháng
648 Iopamidol 1.834.140.000 1.834.140.000 0 18 tháng
649 Iopamidol 4.098.360.000 4.098.360.000 0 18 tháng
650 Irinotecan 320.600.000 320.600.000 0 18 tháng
651 Irinotecan 989.982.000 989.982.000 0 18 tháng
652 Irinotecan 105.000.000 105.000.000 0 18 tháng
653 Irinotecan 384.993.000 384.993.000 0 18 tháng
654 Isofluran 295.740.000 295.740.000 0 18 tháng
655 Isosorbid 224.595.000 224.595.000 0 18 tháng
656 Isosorbid 260.738.800 260.738.800 0 18 tháng
657 Isosorbid 14.400.000 14.400.000 0 18 tháng
658 Isotretinoin 6.997.200 6.997.200 0 18 tháng
659 Itraconazol 341.696.000 341.696.000 0 18 tháng
660 Itraconazol 219.153.000 219.153.000 0 18 tháng
661 Ivabradin 180.000.000 180.000.000 0 18 tháng
662 Ivabradin 175.890.000 175.890.000 0 18 tháng
663 Ivabradin 391.193.600 391.193.600 0 18 tháng
664 Ivabradin 411.800.000 411.800.000 0 18 tháng
665 Ivabradin 51.800.000 51.800.000 0 18 tháng
666 Kali clorid 211.260.000 211.260.000 0 18 tháng
667 Kali clorid 278.700.000 278.700.000 0 18 tháng
668 Kali clorid 338.555.000 338.555.000 0 18 tháng
669 Kẽm gluconat 46.704.000 46.704.000 0 18 tháng
670 Kẽm gluconat 141.900.000 141.900.000 0 18 tháng
671 Kẽm gluconat 11.025.000 11.025.000 0 18 tháng
672 Kẽm oxid 45.240.000 45.240.000 0 18 tháng
673 Ketamin 122.755.200 122.755.200 0 18 tháng
674 Ketoconazol 101.773.000 101.773.000 0 18 tháng
675 Ketoprofen 137.750.000 137.750.000 0 18 tháng
676 Ketoprofen 119.700.000 119.700.000 0 18 tháng
677 Ketorolac 510.000.000 510.000.000 0 18 tháng
678 Ketorolac 63.000.000 63.000.000 0 18 tháng
679 Ketorolac 53.796.000 53.796.000 0 18 tháng
680 Ketorolac 2.960.000 2.960.000 0 18 tháng
681 Ketotifen 33.385.000 33.385.000 0 18 tháng
682 Vắc xin phòng dại 77.750.000 77.750.000 0 18 tháng
683 Vắc xin phòng cúm mùa 562.384.200 562.384.200 0 18 tháng
684 Lacidipin 2.565.360.000 2.565.360.000 0 18 tháng
685 Lactulose 163.529.280 163.529.280 0 18 tháng
686 Lamivudin 128.336.670 128.336.670 0 18 tháng
687 Lamivudin + tenofovir 401.355.000 401.355.000 0 18 tháng
688 Lansoprazol 1.542.240.000 1.542.240.000 0 18 tháng
689 Lansoprazol 27.710.000 27.710.000 0 18 tháng
690 Lercanidipin hydroclorid 180.400.000 180.400.000 0 18 tháng
691 Levetiracetam 225.391.000 225.391.000 0 18 tháng
692 Levetiracetam 21.420.000 21.420.000 0 18 tháng
693 Levobupivacain 218.988.000 218.988.000 0 18 tháng
694 Levobupivacain 890.400.000 890.400.000 0 18 tháng
695 Levocetirizin 80.620.000 80.620.000 0 18 tháng
696 Levocetirizin 511.530.000 511.530.000 0 18 tháng
697 Levodopa + benserazid 453.600.000 453.600.000 0 18 tháng
698 Levodopa + carbidopa 985.824.000 985.824.000 0 18 tháng
699 Levodopa + carbidopa 125.628.000 125.628.000 0 18 tháng
700 Levofloxacin 179.280.000 179.280.000 0 18 tháng
701 Levofloxacin 75.480.000 75.480.000 0 18 tháng
702 Levofloxacin 749.700.000 749.700.000 0 18 tháng
703 Levofloxacin 548.659.650 548.659.650 0 18 tháng
704 Levofloxacin 982.500.000 982.500.000 0 18 tháng
705 Levofloxacin 285.600.000 285.600.000 0 18 tháng
706 Levofloxacin 85.995.000 85.995.000 0 18 tháng
707 Levofloxacin 98.972.640 98.972.640 0 18 tháng
708 Levomepromazin 368.280.000 368.280.000 0 18 tháng
709 Levothyroxin 315.810.500 315.810.500 0 18 tháng
710 Levothyroxin 140.914.200 140.914.200 0 18 tháng
711 Levothyroxin 90.630.000 90.630.000 0 18 tháng
712 Lidocain 422.968.635 422.968.635 0 18 tháng
713 Lidocain 416.100.000 416.100.000 0 18 tháng
714 Lidocain 122.542.400 122.542.400 0 18 tháng
715 Lidocain 137.853.000 137.853.000 0 18 tháng
716 Lidocain 146.148.000 146.148.000 0 18 tháng
717 Lidocain + epinephrin 988.404.400 988.404.400 0 18 tháng
718 Lidocain + epinephrin 155.368.710 155.368.710 0 18 tháng
719 Lidocain + prilocain 22.272.500 22.272.500 0 18 tháng
720 Linezolid 3.559.500.000 3.559.500.000 0 18 tháng
721 Linezolid 1.583.400.000 1.583.400.000 0 18 tháng
722 Lisinopril 252.000.000 252.000.000 0 18 tháng
723 Lisinopril 57.000.000 57.000.000 0 18 tháng
724 Lisinopril 1.707.600.000 1.707.600.000 0 18 tháng
725 Lisinopril 184.800.000 184.800.000 0 18 tháng
726 Lisinopril + Hydroclorothiazid 3.730.320.000 3.730.320.000 0 18 tháng
727 Lisinopril + Hydroclorothiazid 891.187.500 891.187.500 0 18 tháng
728 Loperamid 116.439.000 116.439.000 0 18 tháng
729 Loperamid 6.164.400 6.164.400 0 18 tháng
730 Loratadin 315.000.000 315.000.000 0 18 tháng
731 Loratadin 292.500.000 292.500.000 0 18 tháng
732 Loratadin 396.383.900 396.383.900 0 18 tháng
733 Loratadin 437.580.000 437.580.000 0 18 tháng
734 L-Ornithin - L-aspartat 1.825.050.000 1.825.050.000 0 18 tháng
735 L-Ornithin - L-aspartat 781.781.550 781.781.550 0 18 tháng
736 Losartan 162.000.000 162.000.000 0 18 tháng
737 Losartan 1.107.040.000 1.107.040.000 0 18 tháng
738 Losartan 231.779.600 231.779.600 0 18 tháng
739 Losartan 293.500.000 293.500.000 0 18 tháng
740 Losartan 275.372.000 275.372.000 0 18 tháng
741 Losartan + Hydroclorothiazid 2.224.719.000 2.224.719.000 0 18 tháng
742 Losartan + Hydroclorothiazid 899.679.900 899.679.900 0 18 tháng
743 Lovastatin 200.100.000 200.100.000 0 18 tháng
744 Lovastatin 1.014.300.000 1.014.300.000 0 18 tháng
745 Lovastatin 2.336.040.000 2.336.040.000 0 18 tháng
746 Lysin + Vitamin B1 + Vitamin B2 + Vitamin B6 + Vitamin D3 + Vitamin E + Vitamin PP + Vitamin B5 + Calci 393.892.200 393.892.200 0 18 tháng
747 Macrogol 143.179.000 143.179.000 0 18 tháng
748 Macrogol + natri sulfat + natri bicarbonat - natri clorid + kali clorid 275.990.800 275.990.800 0 18 tháng
749 Magnesi aspartat + kali aspartat 297.570.000 297.570.000 0 18 tháng
750 Magnesi aspartat + kali aspartat 45.600.000 45.600.000 0 18 tháng
751 Magnesi aspartat + kali aspartat 795.026.400 795.026.400 0 18 tháng
752 Magnesi aspartat + kali aspartat 2.021.825.442 2.021.825.442 0 18 tháng
753 Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd 294.084.000 294.084.000 0 18 tháng
754 Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd 520.025.000 520.025.000 0 18 tháng
755 Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethicon 450.072.000 450.072.000 0 18 tháng
756 Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethicon 845.250.000 845.250.000 0 18 tháng
757 Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethicon 489.216.000 489.216.000 0 18 tháng
758 Magnesi sulfat 31.617.180 31.617.180 0 18 tháng
759 Manitol 205.291.800 205.291.800 0 18 tháng
760 Mebendazol 24.750.000 24.750.000 0 18 tháng
761 Mebendazol 11.083.800 11.083.800 0 18 tháng
762 Meclophenoxat 701.500.000 701.500.000 0 18 tháng
763 Mecobalamin 257.500.000 257.500.000 0 18 tháng
764 Mecobalamin 22.344.000 22.344.000 0 18 tháng
765 Meglumin natri succinat 455.850.000 455.850.000 0 18 tháng
766 Meloxicam 250.614.000 250.614.000 0 18 tháng
767 Meloxicam 395.529.000 395.529.000 0 18 tháng
768 Meloxicam 23.894.800 23.894.800 0 18 tháng
769 Meloxicam 151.800.000 151.800.000 0 18 tháng
770 Meloxicam 21.411.000 21.411.000 0 18 tháng
771 Meloxicam 113.103.000 113.103.000 0 18 tháng
772 Meloxicam 47.608.500 47.608.500 0 18 tháng
773 Mequitazin 202.776.000 202.776.000 0 18 tháng
774 Meropenem 2.076.750.000 2.076.750.000 0 18 tháng
775 Metformin 1.345.288.500 1.345.288.500 0 18 tháng
776 Metformin 249.775.000 249.775.000 0 18 tháng
777 Metformin 341.961.000 341.961.000 0 18 tháng
778 Metformin 5.260.176.000 5.260.176.000 0 18 tháng
779 Metformin 551.200.000 551.200.000 0 18 tháng
780 Metformin 3.355.290.000 3.355.290.000 0 18 tháng
781 Metformin 607.824.000 607.824.000 0 18 tháng
782 Metformin hydroclorid 134.120.000 134.120.000 0 18 tháng
783 Metformin hydroclorid 242.480.000 242.480.000 0 18 tháng
784 Metoclopramid 72.592.000 72.592.000 0 18 tháng
785 Metoprolol 2.215.953.600 2.215.953.600 0 18 tháng
786 Metoprolol 3.040.243.900 3.040.243.900 0 18 tháng
787 Methocarbamol 569.961.000 569.961.000 0 18 tháng
788 Methotrexat 162.051.792 162.051.792 0 18 tháng
789 Methotrexat 151.575.000 151.575.000 0 18 tháng
790 Methyl prednisolon 280.540.800 280.540.800 0 18 tháng
791 Methyl prednisolon 184.408.000 184.408.000 0 18 tháng
792 Methyl prednisolon 284.697.000 284.697.000 0 18 tháng
793 Methyl prednisolon 2.894.400.800 2.894.400.800 0 18 tháng
794 Methyl prednisolon 8.405.370.708 8.405.370.708 0 18 tháng
795 Methyl prednisolon 2.543.877.000 2.543.877.000 0 18 tháng
796 Methyl prednisolon 531.920.000 531.920.000 0 18 tháng
797 Methyl prednisolon 280.351.600 280.351.600 0 18 tháng
798 Methyl prednisolon 490.306.000 490.306.000 0 18 tháng
799 Methyl prednisolon 57.180.000 57.180.000 0 18 tháng
800 Methyl prednisolon 433.061.200 433.061.200 0 18 tháng
801 Methyl prednisolon 67.273.500 67.273.500 0 18 tháng
802 Methyldopa 162.193.500 162.193.500 0 18 tháng
803 Methyldopa 141.570.000 141.570.000 0 18 tháng
804 Methyldopa 636.806.940 636.806.940 0 18 tháng
805 Methylene diphosphonate (MDP) 285.750.000 285.750.000 0 18 tháng
806 Methylene diphosphonate (MDP) 50.820.000 50.820.000 0 18 tháng
807 Methylergometrin maleat 420.525.000 420.525.000 0 18 tháng
808 Methylergometrin maleat 32.340.000 32.340.000 0 18 tháng
809 Metronidazol 932.577.600 932.577.600 0 18 tháng
810 Metronidazol 858.208.743 858.208.743 0 18 tháng
811 Metronidazol 26.514.000 26.514.000 0 18 tháng
812 Metronidazol 24.459.600 24.459.600 0 18 tháng
813 Metronidazol 136.119.893 136.119.893 0 18 tháng
814 Metronidazol + neomycin + nystatin 869.896.000 869.896.000 0 18 tháng
815 Metronidazol + neomycin + nystatin 49.021.200 49.021.200 0 18 tháng
816 Midazolam 1.674.933.000 1.674.933.000 0 18 tháng
817 Midazolam 1.276.380.000 1.276.380.000 0 18 tháng
818 Milrinon 98.000.000 98.000.000 0 18 tháng
819 Milrinon 671.440.000 671.440.000 0 18 tháng
820 Mirtazapin 3.259.200.000 3.259.200.000 0 18 tháng
821 Mirtazapin 681.450.000 681.450.000 0 18 tháng
822 Misoprostol 546.272.000 546.272.000 0 18 tháng
823 Mometason furoat 50.600.000 50.600.000 0 18 tháng
824 Monobasic natri phosphat + dibasic natri phosphat 791.780.000 791.780.000 0 18 tháng
825 Monobasic natri phosphat + dibasic natri phosphat 57.153.600 57.153.600 0 18 tháng
826 Morphin 152.538.100 152.538.100 0 18 tháng
827 Morphin 293.404.650 293.404.650 0 18 tháng
828 Morphin 583.672.320 583.672.320 0 18 tháng
829 Moxifloxacin 338.100.000 338.100.000 0 18 tháng
830 Moxifloxacin 2.352.000.000 2.352.000.000 0 18 tháng
831 Moxifloxacin 1.589.000.000 1.589.000.000 0 18 tháng
832 Moxifloxacin 567.525.000 567.525.000 0 18 tháng
833 Moxifloxacin 258.844.000 258.844.000 0 18 tháng
834 Moxifloxacin 162.337.000 162.337.000 0 18 tháng
835 Moxifloxacin + Dexamethason 96.222.500 96.222.500 0 18 tháng
836 Vắc xin phòng Tiêu chảy do Rotavirus 1.873.620.000 1.873.620.000 0 18 tháng
837 Vắc xin phòng viêm não Nhật Bản 1.596.672.000 1.596.672.000 0 18 tháng
838 Vắc xin phối hợp phòng 6 bệnh: Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván - Bại liệt - Hib và Viêm gan B 7.267.680.000 7.267.680.000 0 18 tháng
839 Vắc xin phòng Tiêu chảy do Rotavirus 3.363.451.200 3.363.451.200 0 18 tháng
840 Vắc xin polysaccharide phế cầu liên hợp với protein D của Haemophilus influenzae không định tuýp 6.224.250.000 6.224.250.000 0 18 tháng
841 Mupirocin 171.500.000 171.500.000 0 18 tháng
842 Mupirocin 192.168.000 192.168.000 0 18 tháng
843 Nabumeton 290.400.000 290.400.000 0 18 tháng
844 Naloxon hydroclorid 41.748.000 41.748.000 0 18 tháng
845 Naphazolin 65.572.500 65.572.500 0 18 tháng
846 Natri carboxymethylcellulose (natri CMC) 178.841.790 178.841.790 0 18 tháng
847 Natri carboxymethylcellulose + Glycerin 16.570.000 16.570.000 0 18 tháng
848 Natri clorid 171.330.600 171.330.600 0 18 tháng
849 Natri clorid 1.790.806.500 1.790.806.500 0 18 tháng
850 Natri clorid 10.854.736.200 10.854.736.200 0 18 tháng
851 Natri clorid 726.862.500 726.862.500 0 18 tháng
852 Natri clorid 4.313.838.480 4.313.838.480 0 18 tháng
853 Natri clorid 70.320.000 70.320.000 0 18 tháng
854 Natri clorid 545.882.700 545.882.700 0 18 tháng
855 Natri clorid 797.148.000 797.148.000 0 18 tháng
856 Natri clorid + kali clorid + natri citrat + glucose khan 925.200.000 925.200.000 0 18 tháng
857 Natri clorid + kali clorid + natri citrat + glucose khan 179.781.000 179.781.000 0 18 tháng
858 Natri clorid + kali clorid + natri citrat + glucose khan 967.155.000 967.155.000 0 18 tháng
859 Natri clorid + kali clorid + natri citrat + glucose khan + kẽm 592.710.000 592.710.000 0 18 tháng
860 Natri hyaluronat 141.120.000 141.120.000 0 18 tháng
861 Natri hyaluronat 134.355.000 134.355.000 0 18 tháng
862 Natri hyaluronat 108.480.000 108.480.000 0 18 tháng
863 Natri hyaluronat 75.274.000 75.274.000 0 18 tháng
864 Natri hyaluronat 75.349.575 75.349.575 0 18 tháng
865 Natri hydrocarbonat 242.250.000 242.250.000 0 18 tháng
866 Natri hydrocarbonat 101.705.100 101.705.100 0 18 tháng
867 Natri montelukast 141.120.000 141.120.000 0 18 tháng
868 Natri montelukast 35.000.000 35.000.000 0 18 tháng
869 Natri montelukast 222.783.000 222.783.000 0 18 tháng
870 Natri montelukast 132.940.000 132.940.000 0 18 tháng
871 Nebivolol 349.600.000 349.600.000 0 18 tháng
872 Nebivolol 81.650.000 81.650.000 0 18 tháng
873 Nefopam hydroclorid 65.205.000 65.205.000 0 18 tháng
874 Nefopam hydroclorid 66.216.000 66.216.000 0 18 tháng
875 Neomycin + polymyxin B + dexamethason 832.500.000 832.500.000 0 18 tháng
876 Neomycin + polymyxin B + dexamethason 117.294.000 117.294.000 0 18 tháng
877 Neostigmin metylsulfat 31.872.000 31.872.000 0 18 tháng
878 Neostigmin metylsulfat 184.000.000 184.000.000 0 18 tháng
879 Neostigmin metylsulfat 116.335.000 116.335.000 0 18 tháng
880 Netilmicin sulfat 107.001.300 107.001.300 0 18 tháng
881 Nicardipin 235.188.000 235.188.000 0 18 tháng
882 Nicardipin 1.833.125.000 1.833.125.000 0 18 tháng
883 Nicardipin 593.292.000 593.292.000 0 18 tháng
884 Nicorandil 213.180.000 213.180.000 0 18 tháng
885 Nicorandil 1.382.002.041 1.382.002.041 0 18 tháng
886 Nifedipin 3.544.380.000 3.544.380.000 0 18 tháng
887 Nifedipin 1.658.103.000 1.658.103.000 0 18 tháng
888 Nifedipin 212.639.280 212.639.280 0 18 tháng
889 Nimodipin 83.265.000 83.265.000 0 18 tháng
890 Nimodipin 186.934.000 186.934.000 0 18 tháng
891 Nimodipin 329.400.000 329.400.000 0 18 tháng
892 Nor-adrenalin/Nor-epinephrin 1.483.482.000 1.483.482.000 0 18 tháng
893 Nor-adrenalin/Nor-epinephrin 826.980.000 826.980.000 0 18 tháng
894 Nor-adrenalin/Nor-epinephrin 859.264.000 859.264.000 0 18 tháng
895 Nước cất 606.182.400 606.182.400 0 18 tháng
896 Nước cất 1.090.969.350 1.090.969.350 0 18 tháng
897 Nước cất pha tiêm 244.440.000 244.440.000 0 18 tháng
898 Nước oxy già 21.546.000 21.546.000 0 18 tháng
899 Nước oxy già 18.270.000 18.270.000 0 18 tháng
900 Nystatin 16.209.900 16.209.900 0 18 tháng
901 Nystatin + metronidazol + neomycin 80.190.000 80.190.000 0 18 tháng
902 Nystatin + neomycin + polymyxin B 609.178.000 609.178.000 0 18 tháng
903 Nystatin + neomycin + polymyxin B 120.279.600 120.279.600 0 18 tháng
904 Nhũ dịch lipid 165.445.000 165.445.000 0 18 tháng
905 Nhũ dịch lipid 82.062.000 82.062.000 0 18 tháng
906 Nhũ dịch lipid 317.400.000 317.400.000 0 18 tháng
907 Nhũ dịch lipid 2.710.203.500 2.710.203.500 0 18 tháng
908 Octreotid 600.463.500 600.463.500 0 18 tháng
909 Octreotid 320.000.000 320.000.000 0 18 tháng
910 Ofloxacin 443.831.000 443.831.000 0 18 tháng
911 Ofloxacin 33.352.000 33.352.000 0 18 tháng
912 Ofloxacin 429.292.800 429.292.800 0 18 tháng
913 Ofloxacin 1.383.840.000 1.383.840.000 0 18 tháng
914 Olanzapin 403.100.000 403.100.000 0 18 tháng
915 Olanzapin 831.600.000 831.600.000 0 18 tháng
916 Olanzapin 437.310.000 437.310.000 0 18 tháng
917 Omeprazol 1.031.646.000 1.031.646.000 0 18 tháng
918 Omeprazol 174.418.200 174.418.200 0 18 tháng
919 Ondansetron 305.927.500 305.927.500 0 18 tháng
920 Ondansetron 211.680.000 211.680.000 0 18 tháng
921 Oseltamivir 1.422.690.654 1.422.690.654 0 18 tháng
922 Oxacilin 519.100.000 519.100.000 0 18 tháng
923 Oxacilin 3.603.000.000 3.603.000.000 0 18 tháng
924 Oxacilin 183.475.000 183.475.000 0 18 tháng
925 Oxaliplatin 1.714.902.000 1.714.902.000 0 18 tháng
926 Oxcarbazepin 2.952.360.000 2.952.360.000 0 18 tháng
927 Oxytocin 517.235.000 517.235.000 0 18 tháng
928 Oxytocin 134.493.450 134.493.450 0 18 tháng
929 Oxytocin 799.583.950 799.583.950 0 18 tháng
930 Paclitaxel 1.596.000.000 1.596.000.000 0 18 tháng
931 Paclitaxel 1.192.495.500 1.192.495.500 0 18 tháng
932 Paclitaxel 256.587.450 256.587.450 0 18 tháng
933 Palonosetron hydroclorid 138.600.000 138.600.000 0 18 tháng
934 Palonosetron hydroclorid 266.000.000 266.000.000 0 18 tháng
935 Panax Notoginseng Saponins 598.000.000 598.000.000 0 18 tháng
936 Pantoprazol 686.122.500 686.122.500 0 18 tháng
937 Pantoprazol 246.512.500 246.512.500 0 18 tháng
938 Pantoprazol 232.696.800 232.696.800 0 18 tháng
939 Pantoprazol 378.254.700 378.254.700 0 18 tháng
940 Papaverin hydroclorid 5.218.290 5.218.290 0 18 tháng
941 Papaverin hydroclorid 38.934.000 38.934.000 0 18 tháng
942 Paracetamol 141.086.400 141.086.400 0 18 tháng
943 Paracetamol 42.483.000 42.483.000 0 18 tháng
944 Paracetamol 283.481.520 283.481.520 0 18 tháng
945 Paracetamol 129.710.000 129.710.000 0 18 tháng
946 Paracetamol 354.240.000 354.240.000 0 18 tháng
947 Paracetamol 457.515.000 457.515.000 0 18 tháng
948 Paracetamol 59.466.000 59.466.000 0 18 tháng
949 Paracetamol 2.365.296.000 2.365.296.000 0 18 tháng
950 Paracetamol 128.532.480 128.532.480 0 18 tháng
951 Paracetamol 1.112.800.000 1.112.800.000 0 18 tháng
952 Paracetamol 327.698.000 327.698.000 0 18 tháng
953 Paracetamol 2.544.100.000 2.544.100.000 0 18 tháng
954 Paracetamol 236.277.300 236.277.300 0 18 tháng
955 Paracetamol 25.143.300 25.143.300 0 18 tháng
956 Paracetamol 6.728.400 6.728.400 0 18 tháng
957 Paracetamol 29.760.440 29.760.440 0 18 tháng
958 Paracetamol 35.830.200 35.830.200 0 18 tháng
959 Paracetamol 26.535.600 26.535.600 0 18 tháng
960 Paracetamol + codein phosphat 291.090.000 291.090.000 0 18 tháng
961 Paracetamol + codein phosphat 237.489.000 237.489.000 0 18 tháng
962 Paracetamol + codein phosphat 60.900.000 60.900.000 0 18 tháng
963 Paracetamol + chlorpheniramin 545.514.000 545.514.000 0 18 tháng
964 Paracetamol + methocarbamol 1.446.700.000 1.446.700.000 0 18 tháng
965 Paracetamol + Tramadol 563.325.000 563.325.000 0 18 tháng
966 Paroxetin 100.800.000 100.800.000 0 18 tháng
967 Pemetrexed 1.262.240.000 1.262.240.000 0 18 tháng
968 Pemirolast kali 99.788.000 99.788.000 0 18 tháng
969 Perindopril 1.139.344.800 1.139.344.800 0 18 tháng
970 Perindopril 589.212.000 589.212.000 0 18 tháng
971 Perindopril 908.958.000 908.958.000 0 18 tháng
972 Perindopril 497.926.000 497.926.000 0 18 tháng
973 Perindopril + amlodipin 632.544.000 632.544.000 0 18 tháng
974 Perindopril + amlodipin 1.222.259.500 1.222.259.500 0 18 tháng
975 Perindopril + amlodipin 2.323.120.000 2.323.120.000 0 18 tháng
976 Perindopril + amlodipin 2.616.797.400 2.616.797.400 0 18 tháng
977 Perindopril + amlodipin 6.304.738.000 6.304.738.000 0 18 tháng
978 Perindopril + indapamid 239.200.000 239.200.000 0 18 tháng
979 Perindopril + indapamid 1.424.850.000 1.424.850.000 0 18 tháng
980 Perindopril + indapamid 702.000.000 702.000.000 0 18 tháng
981 Perindopril + indapamid 2.146.875.000 2.146.875.000 0 18 tháng
982 Pethidin hydroclorid 222.840.000 222.840.000 0 18 tháng
983 Piperacilin + Tazobactam 1.781.967.600 1.781.967.600 0 18 tháng
984 Piracetam 221.260.000 221.260.000 0 18 tháng
985 Piracetam 693.600.000 693.600.000 0 18 tháng
986 Piracetam 350.000.000 350.000.000 0 18 tháng
987 Piracetam 772.464.000 772.464.000 0 18 tháng
988 Piracetam 324.170.000 324.170.000 0 18 tháng
989 Piroxicam 64.715.000 64.715.000 0 18 tháng
990 Piroxicam 341.440.000 341.440.000 0 18 tháng
991 Piroxicam 333.954.800 333.954.800 0 18 tháng
992 Piroxicam 587.240.000 587.240.000 0 18 tháng
993 Polyethylen glycol + Propylen glycol 141.235.000 141.235.000 0 18 tháng
994 Polyethylen glycol + Propylen glycol 60.975.000 60.975.000 0 18 tháng
995 Vắc xin phòng não mô cầu 2.383.500.000 2.383.500.000 0 18 tháng
996 Vắc xin phòng bệnh do Hib 237.914.880 237.914.880 0 18 tháng
997 Povidon iod 35.809.200 35.809.200 0 18 tháng
998 Povidon iod 284.418.500 284.418.500 0 18 tháng
999 Povidon iod 135.680.000 135.680.000 0 18 tháng
1000 Povidon iod 2.197.681.500 2.197.681.500 0 18 tháng
1001 Povidon iodin 580.808.600 580.808.600 0 18 tháng
1002 Povidon iodin 3.250.000 3.250.000 0 18 tháng
1003 Pramipexol 75.000.000 75.000.000 0 18 tháng
1004 Pramipexol 88.000.000 88.000.000 0 18 tháng
1005 Pravastatin 1.199.700.000 1.199.700.000 0 18 tháng
1006 Pravastatin 1.923.210.000 1.923.210.000 0 18 tháng
1007 Pravastatin 352.201.500 352.201.500 0 18 tháng
1008 Praziquantel 5.880.000 5.880.000 0 18 tháng
1009 Prednisolon 17.730.000 17.730.000 0 18 tháng
1010 Pregabalin 105.000.000 105.000.000 0 18 tháng
1011 Pregabalin 108.220.000 108.220.000 0 18 tháng
1012 Pregabalin 45.798.500 45.798.500 0 18 tháng
1013 Progesteron 438.016.000 438.016.000 0 18 tháng
1014 Progesteron 255.360.000 255.360.000 0 18 tháng
1015 Progesteron 163.293.000 163.293.000 0 18 tháng
1016 Progesteron 702.324.000 702.324.000 0 18 tháng
1017 Proparacain hydroclorid 41.821.560 41.821.560 0 18 tháng
1018 Propofol 4.537.026.000 4.537.026.000 0 18 tháng
1019 Propofol 1.151.662.050 1.151.662.050 0 18 tháng
1020 Propranolol hydroclorid 30.120.000 30.120.000 0 18 tháng
1021 Propranolol hydroclorid 4.150.000 4.150.000 0 18 tháng
1022 Propylthiouracil 8.384.000 8.384.000 0 18 tháng
1023 Propylthiouracil 85.517.250 85.517.250 0 18 tháng
1024 Protamin sulfat 180.810.000 180.810.000 0 18 tháng
1025 Vắc xin phòng não mô cầu 386.845.200 386.845.200 0 18 tháng
1026 Phenazon + lidocain hydroclorid 144.720.000 144.720.000 0 18 tháng
1027 Phenobarbital 152.397.000 152.397.000 0 18 tháng
1028 Phenobarbital 390.880.350 390.880.350 0 18 tháng
1029 Phenobarbital 4.690.350 4.690.350 0 18 tháng
1030 Phenobarbital 7.363.300 7.363.300 0 18 tháng
1031 Phenoxy methylpenicilin 107.887.500 107.887.500 0 18 tháng
1032 Phenylephrin 109.892.500 109.892.500 0 18 tháng
1033 Phloroglucinol hydrat + trimethyl phloroglucinol 6.596.380.000 6.596.380.000 0 18 tháng
1034 Phytomenadion 30.164.400 30.164.400 0 18 tháng
1035 Phytomenadion 34.180.600 34.180.600 0 18 tháng
1036 Phytomenadion 46.697.350 46.697.350 0 18 tháng
1037 Quetiapin 1.671.800.000 1.671.800.000 0 18 tháng
1038 Quetiapin 19.200.000 19.200.000 0 18 tháng
1039 Quetiapin 755.650.000 755.650.000 0 18 tháng
1040 Quinapril 1.775.550.000 1.775.550.000 0 18 tháng
1041 Rabeprazol 104.076.000 104.076.000 0 18 tháng
1042 Racecadotril 208.973.800 208.973.800 0 18 tháng
1043 Ramipril 1.610.872.800 1.610.872.800 0 18 tháng
1044 Ramipril 1.374.555.000 1.374.555.000 0 18 tháng
1045 Ramipril 457.950.000 457.950.000 0 18 tháng
1046 Ramipril 2.529.700.000 2.529.700.000 0 18 tháng
1047 Ramipril 893.361.000 893.361.000 0 18 tháng
1048 Ramipril 79.800.000 79.800.000 0 18 tháng
1049 Ranibizumab 131.250.220 131.250.220 0 18 tháng
1050 Ringer lactat 108.303.000 108.303.000 0 18 tháng
1051 Ringer lactat 1.885.558.400 1.885.558.400 0 18 tháng
1052 Ringerfundin 307.609.600 307.609.600 0 18 tháng
1053 Risperidon 976.000.000 976.000.000 0 18 tháng
1054 Risperidon 364.000.000 364.000.000 0 18 tháng
1055 Risperidon 27.300.000 27.300.000 0 18 tháng
1056 Rituximab 2.622.118.750 2.622.118.750 0 18 tháng
1057 Rituximab 1.060.752.000 1.060.752.000 0 18 tháng
1058 Rituximab 348.165.040 348.165.040 0 18 tháng
1059 Rituximab 312.552.520 312.552.520 0 18 tháng
1060 Rivaroxaban 116.000.000 116.000.000 0 18 tháng
1061 Rivaroxaban 203.000.000 203.000.000 0 18 tháng
1062 Rivaroxaban 174.000.000 174.000.000 0 18 tháng
1063 Rocuronium bromid 1.102.569.600 1.102.569.600 0 18 tháng
1064 Rocuronium bromid 395.100.000 395.100.000 0 18 tháng
1065 Rocuronium bromid 337.120.000 337.120.000 0 18 tháng
1066 Rosuvastatin 146.010.000 146.010.000 0 18 tháng
1067 Rotundin 147.436.000 147.436.000 0 18 tháng
1068 Rotundin 32.375.000 32.375.000 0 18 tháng
1069 Saccharomyces boulardii 442.000.000 442.000.000 0 18 tháng
1070 Sacubitril + Valsartan 500.000.000 500.000.000 0 18 tháng
1071 Salbutamol 400.516.200 400.516.200 0 18 tháng
1072 Salbutamol 1.572.304.500 1.572.304.500 0 18 tháng
1073 Salbutamol + ipratropium 385.700.000 385.700.000 0 18 tháng
1074 Salbutamol + ipratropium 714.420.000 714.420.000 0 18 tháng
1075 Salbutamol sulfat 2.419.394.600 2.419.394.600 0 18 tháng
1076 Salbutamol sulfat 1.801.800.000 1.801.800.000 0 18 tháng
1077 Salbutamol sulfat 1.262.700.000 1.262.700.000 0 18 tháng
1078 Salbutamol sulfat 738.763.200 738.763.200 0 18 tháng
1079 Salbutamol sulfat 250.040.000 250.040.000 0 18 tháng
1080 Salbutamol sulfat 1.671.614.490 1.671.614.490 0 18 tháng
1081 Salbutamol sulfat 449.820.000 449.820.000 0 18 tháng
1082 Salbutamol sulfat 791.068.100 791.068.100 0 18 tháng
1083 Salicylic acid + betamethason dipropionat 93.624.000 93.624.000 0 18 tháng
1084 Salicylic acid + betamethason dipropionat 97.909.000 97.909.000 0 18 tháng
1085 Salmeterol + fluticason propionat 2.070.040.128 2.070.040.128 0 18 tháng
1086 Salmeterol + fluticason propionat 10.508.800 10.508.800 0 18 tháng
1087 Salmeterol + fluticason propionat 201.250.000 201.250.000 0 18 tháng
1088 Salmeterol + fluticason propionat 4.243.653.400 4.243.653.400 0 18 tháng
1089 Salmeterol + fluticason propionat 447.200.000 447.200.000 0 18 tháng
1090 Vắc xin phối hợp phòng 6 bệnh: Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván - Bại liệt - Hib và Viêm gan B 7.603.200.000 7.603.200.000 0 18 tháng
1091 Saxagliptin 128.048.000 128.048.000 0 18 tháng
1092 Sắt hydroxyd polymaltose + acid folic 106.000.000 106.000.000 0 18 tháng
1093 Sắt fumarat + acid folic 38.250.000 38.250.000 0 18 tháng
1094 Sắt fumarat + acid folic 241.800.300 241.800.300 0 18 tháng
1095 Sắt fumarat + acid folic 315.989.100 315.989.100 0 18 tháng
1096 Sắt gluconat + Mangan gluconat + Đồng gluconat 502.740.000 502.740.000 0 18 tháng
1097 Sắt hydroxyd polymaltose 639.200.000 639.200.000 0 18 tháng
1098 Sắt sulfat + acid folic 110.682.600 110.682.600 0 18 tháng
1099 Sắt sulfat + acid folic 61.410.000 61.410.000 0 18 tháng
1100 Secukinumab 2.424.200.000 2.424.200.000 0 18 tháng
1101 Sertralin 507.452.000 507.452.000 0 18 tháng
1102 Sertralin 2.662.200.000 2.662.200.000 0 18 tháng
1103 Sertralin 643.993.600 643.993.600 0 18 tháng
1104 Sestamibi (6-methoxy isobutyl isonitrile) 1.196.100.000 1.196.100.000 0 18 tháng
1105 Sevofluran 5.219.376.000 5.219.376.000 0 18 tháng
1106 Silymarin 1.233.800.000 1.233.800.000 0 18 tháng
1107 Silymarin 544.000.000 544.000.000 0 18 tháng
1108 Silymarin 67.550.000 67.550.000 0 18 tháng
1109 Simethicon 249.200.000 249.200.000 0 18 tháng
1110 Simethicon 51.956.000 51.956.000 0 18 tháng
1111 Simvastatin 71.390.000 71.390.000 0 18 tháng
1112 Simvastatin 100.040.000 100.040.000 0 18 tháng
1113 Simvastatin 38.934.000 38.934.000 0 18 tháng
1114 Sitagliptin + Metformin 252.562.800 252.562.800 0 18 tháng
1115 Sofosbuvir + velpatasvir 4.850.000.000 4.850.000.000 0 18 tháng
1116 Sofosbuvir + velpatasvir 401.625.000 401.625.000 0 18 tháng
1117 Solifenacin succinate 60.000.000 60.000.000 0 18 tháng
1118 Somatropin 1.889.382.000 1.889.382.000 0 18 tháng
1119 Sorbitol 620.824.000 620.824.000 0 18 tháng
1120 Sorbitol 240.434.550 240.434.550 0 18 tháng
1121 Sorbitol + natri citrat 45.260.000 45.260.000 0 18 tháng
1122 Spiramycin + metronidazol 751.448.000 751.448.000 0 18 tháng
1123 Spiramycin + metronidazol 454.400.000 454.400.000 0 18 tháng
1124 Spironolacton 1.244.310.000 1.244.310.000 0 18 tháng
1125 Spironolacton 168.000.000 168.000.000 0 18 tháng
1126 Spironolacton 71.551.400 71.551.400 0 18 tháng
1127 Spironolacton 199.500.000 199.500.000 0 18 tháng
1128 Spironolacton 471.240.000 471.240.000 0 18 tháng
1129 Sucralfat 320.000.000 320.000.000 0 18 tháng
1130 Sucralfat 312.984.000 312.984.000 0 18 tháng
1131 Sufentanil 51.681.000 51.681.000 0 18 tháng
1132 Sugammadex 375.568.380 375.568.380 0 18 tháng
1133 Sulfadiazin bạc 42.900.000 42.900.000 0 18 tháng
1134 Sulfadiazin bạc 43.665.000 43.665.000 0 18 tháng
1135 Sulfadiazin bạc 137.356.800 137.356.800 0 18 tháng
1136 Sulfamethoxazol + Trimethoprim 47.500.000 47.500.000 0 18 tháng
1137 Sulfamethoxazol + Trimethoprim 52.314.720 52.314.720 0 18 tháng
1138 Sulfamethoxazol + Trimethoprim 357.500.000 357.500.000 0 18 tháng
1139 Sulfamethoxazol + trimethoprim 78.200.000 78.200.000 0 18 tháng
1140 Sulfamethoxazol + trimethoprim 82.000.000 82.000.000 0 18 tháng
1141 Sulpirid 1.326.780.000 1.326.780.000 0 18 tháng
1142 Sulpirid 22.560.000 22.560.000 0 18 tháng
1143 Surfactant (Phospholipid chiết xuất từ phổi lợn hoặc phổi bò; hoặc chất diện hoạt chiết xuất từ phổi bò (Bovine lung surfactant) 8.254.100.000 8.254.100.000 0 18 tháng
1144 Suxamethonium clorid 314.976.000 314.976.000 0 18 tháng
1145 Tacrolimus 59.500.000 59.500.000 0 18 tháng
1146 Tacrolimus 40.000.000 40.000.000 0 18 tháng
1147 Tamoxifen 368.000.000 368.000.000 0 18 tháng
1148 Tamsulosin hydroclorid 536.400.000 536.400.000 0 18 tháng
1149 Tamsulosin hydroclorid 70.320.000 70.320.000 0 18 tháng
1150 Technetium 99m (Tc-99m) 1.137.240.000 1.137.240.000 0 18 tháng
1151 Technetium 99m (Tc-99m) 1.731.660.000 1.731.660.000 0 18 tháng
1152 Technetium 99m (Tc-99m) 1.804.032.000 1.804.032.000 0 18 tháng
1153 Technetium 99m (Tc-99m) 2.032.128.000 2.032.128.000 0 18 tháng
1154 Technetium 99m (Tc-99m) 4.014.270.000 4.014.270.000 0 18 tháng
1155 Technetium 99m (Tc-99m) 2.825.280.000 2.825.280.000 0 18 tháng
1156 Technetium 99m (Tc-99m) 1.882.083.600 1.882.083.600 0 18 tháng
1157 Tegafur-uracil 316.000.000 316.000.000 0 18 tháng
1158 Telmisartan 165.868.800 165.868.800 0 18 tháng
1159 Telmisartan 50.220.000 50.220.000 0 18 tháng
1160 Telmisartan + hydroclorothiazid 6.168.540.000 6.168.540.000 0 18 tháng
1161 Telmisartan + hydroclorothiazid 319.375.000 319.375.000 0 18 tháng
1162 Tenofovir disoproxil fumarat 547.329.850 547.329.850 0 18 tháng
1163 Tenofovir disoproxil fumarat 1.083.975.000 1.083.975.000 0 18 tháng
1164 Terbutalin 2.395.995.000 2.395.995.000 0 18 tháng
1165 Terbutalin 551.780.000 551.780.000 0 18 tháng
1166 Tetracyclin hydroclorid 10.560.000 10.560.000 0 18 tháng
1167 Ticarcillin + acid clavulanic 648.000.000 648.000.000 0 18 tháng
1168 Ticarcillin + acid clavulanic 2.231.000.000 2.231.000.000 0 18 tháng
1169 Timolol 123.814.800 123.814.800 0 18 tháng
1170 Tinidazol 2.944.550.000 2.944.550.000 0 18 tháng
1171 Tinidazol 1.866.942.000 1.866.942.000 0 18 tháng
1172 Tinh bột este hóa/hydroxyethyl starch 259.720.000 259.720.000 0 18 tháng
1173 Tizanidin hydroclorid 321.142.500 321.142.500 0 18 tháng
1174 Tobramycin 21.089.250 21.089.250 0 18 tháng
1175 Tobramycin 95.781.400 95.781.400 0 18 tháng
1176 Tobramycin 257.535.600 257.535.600 0 18 tháng
1177 Tobramycin 75.125.970 75.125.970 0 18 tháng
1178 Tobramycin + dexamethason 306.993.810 306.993.810 0 18 tháng
1179 Tobramycin + dexamethason 88.452.000 88.452.000 0 18 tháng
1180 Tobramycin + dexamethason 452.918.000 452.918.000 0 18 tháng
1181 Tocilizumab 986.232.810 986.232.810 0 18 tháng
1182 Topiramat 114.400.000 114.400.000 0 18 tháng
1183 Topiramat 45.500.000 45.500.000 0 18 tháng
1184 Than hoạt 12.485.200 12.485.200 0 18 tháng
1185 Thiamazol 22.410.000 22.410.000 0 18 tháng
1186 Thiamazol 76.440.000 76.440.000 0 18 tháng
1187 Thiamazol 445.130.000 445.130.000 0 18 tháng
1188 Thiamazol 50.400.000 50.400.000 0 18 tháng
1189 Thiamazol 22.050.000 22.050.000 0 18 tháng
1190 Thiocolchicosid 134.505.000 134.505.000 0 18 tháng
1191 Thiocolchicosid 78.000.000 78.000.000 0 18 tháng
1192 Thiocolchicosid 14.040.000 14.040.000 0 18 tháng
1193 Tranexamic acid 91.190.000 91.190.000 0 18 tháng
1194 Tranexamic acid 174.562.500 174.562.500 0 18 tháng
1195 Trastuzumab 788.130.000 788.130.000 0 18 tháng
1196 Trastuzumab 2.759.400.000 2.759.400.000 0 18 tháng
1197 Trastuzumab 1.343.160.000 1.343.160.000 0 18 tháng
1198 Trastuzumab 2.820.300.000 2.820.300.000 0 18 tháng
1199 Travoprost 305.787.600 305.787.600 0 18 tháng
1200 Trihexyphenidyl hydroclorid 47.725.000 47.725.000 0 18 tháng
1201 Trimetazidin 9.010.123.800 9.010.123.800 0 18 tháng
1202 Trimetazidin 307.445.300 307.445.300 0 18 tháng
1203 Trimetazidin 165.200.000 165.200.000 0 18 tháng
1204 Trimetazidin 1.463.700.000 1.463.700.000 0 18 tháng
1205 Trimetazidin 714.120.000 714.120.000 0 18 tháng
1206 Triptorelin 1.540.000.000 1.540.000.000 0 18 tháng
1207 Triptorelin 1.406.350.000 1.406.350.000 0 18 tháng
1208 Tropicamide + phenylephrine hydroclorid 43.470.000 43.470.000 0 18 tháng
1209 Ursodeoxycholic acid 363.350.000 363.350.000 0 18 tháng
1210 Ursodeoxycholic acid 44.730.000 44.730.000 0 18 tháng
1211 Valproat natri 4.004.000.000 4.004.000.000 0 18 tháng
1212 Valproat natri 198.320.000 198.320.000 0 18 tháng
1213 Valproat natri 45.549.000 45.549.000 0 18 tháng
1214 Valproat natri 548.732.800 548.732.800 0 18 tháng
1215 Valproat natri + valproic acid 175.694.400 175.694.400 0 18 tháng
1216 Valsartan 39.336.000 39.336.000 0 18 tháng
1217 Valsartan + hydroclorothiazid 252.000.000 252.000.000 0 18 tháng
1218 Valsartan + hydroclorothiazid 176.400.000 176.400.000 0 18 tháng
1219 Vancomycin 1.362.900.000 1.362.900.000 0 18 tháng
1220 Vancomycin 356.328.000 356.328.000 0 18 tháng
1221 Vancomycin 1.730.975.400 1.730.975.400 0 18 tháng
1222 Vancomycin 671.500.000 671.500.000 0 18 tháng
1223 Vancomycin 95.700.000 95.700.000 0 18 tháng
1224 Vắc xin phòng Cúm mùa 1.973.882.500 1.973.882.500 0 18 tháng
1225 Vắc xin phòng Cúm mùa 52.185.000 52.185.000 0 18 tháng
1226 Vắc xin phòng Lao 61.509.000 61.509.000 0 18 tháng
1227 Vắc xin phòng Tiêu chảy do Rotavirus 313.956.720 313.956.720 0 18 tháng
1228 Vắc xin phòng Thủy đậu 150.300.000 150.300.000 0 18 tháng
1229 Vắc xin phòng Ung thư cổ tử cung 8.823.675.000 8.823.675.000 0 18 tháng
1230 Vắc xin phòng Viêm gan A 156.461.580 156.461.580 0 18 tháng
1231 Vắc xin phòng Viêm gan A 110.282.400 110.282.400 0 18 tháng
1232 Vắc xin phòng Viêm gan B 60.429.600 60.429.600 0 18 tháng
1233 Vắc xin phòng Viêm gan B 146.648.880 146.648.880 0 18 tháng
1234 Vắc xin phòng Viêm não Nhật Bản 24.907.500 24.907.500 0 18 tháng
1235 Vắc xin phòng Ung thư cổ tử cung 603.840.000 603.840.000 0 18 tháng
1236 Vắc xin phòng Viêm gan B 144.762.500 144.762.500 0 18 tháng
1237 Venlafaxin 1.384.648.200 1.384.648.200 0 18 tháng
1238 Vincristin sulfat 58.880.000 58.880.000 0 18 tháng
1239 Vinorelbin 2.027.097.000 2.027.097.000 0 18 tháng
1240 Vinorelbin 2.297.687.700 2.297.687.700 0 18 tháng
1241 Vinorelbin 2.200.000.000 2.200.000.000 0 18 tháng
1242 Vinpocetin 168.820.000 168.820.000 0 18 tháng
1243 Vinpocetin 58.630.000 58.630.000 0 18 tháng
1244 Vắc xin phòng dại 2.127.568.000 2.127.568.000 0 18 tháng
1245 Vắc xin phòng dại 799.679.450 799.679.450 0 18 tháng
1246 Vắc xin phòng Thủy đậu 450.097.200 450.097.200 0 18 tháng
1247 Vắc xin phối hợp phòng 3 bệnh: Sởi - Quai bị - Rubella 497.152.400 497.152.400 0 18 tháng
1248 Vắc xin phòng Thủy đậu 1.497.440.000 1.497.440.000 0 18 tháng
1249 Vitamin A + D2/Vitamin A + D3 805.939.200 805.939.200 0 18 tháng
1250 Vitamin A + D2/Vitamin A + D3 455.584.000 455.584.000 0 18 tháng
1251 Vitamin B1 257.156.550 257.156.550 0 18 tháng
1252 Vitamin B1 179.417.700 179.417.700 0 18 tháng
1253 Vitamin B1 + B6 + B12 2.531.025.000 2.531.025.000 0 18 tháng
1254 Vitamin B1 + B6 + B12 1.177.485.680 1.177.485.680 0 18 tháng
1255 Vitamin B1 + B6 + B12 780.760.000 780.760.000 0 18 tháng
1256 Vitamin B1 + B6 + B12 2.445.240.000 2.445.240.000 0 18 tháng
1257 Vitamin B1 + B6 + B12 1.052.578.800 1.052.578.800 0 18 tháng
1258 Vitamin B12 105.660.000 105.660.000 0 18 tháng
1259 Vitamin B2 11.210.000 11.210.000 0 18 tháng
1260 Vitamin B6 50.784.000 50.784.000 0 18 tháng
1261 Vitamin B6 18.900.000 18.900.000 0 18 tháng
1262 Vitamin B6 + magnesi lactat 182.812.500 182.812.500 0 18 tháng
1263 Vitamin B6 + magnesi lactat 579.540.000 579.540.000 0 18 tháng
1264 Vitamin C 197.600.000 197.600.000 0 18 tháng
1265 Vitamin C 207.480.000 207.480.000 0 18 tháng
1266 Vitamin C 867.200.000 867.200.000 0 18 tháng
1267 Vitamin C 34.924.750 34.924.750 0 18 tháng
1268 Vitamin C 79.030.800 79.030.800 0 18 tháng
1269 Vitamin C 16.128.000 16.128.000 0 18 tháng
1270 Vitamin E 78.480.000 78.480.000 0 18 tháng
1271 Vitamin PP 11.538.800 11.538.800 0 18 tháng
1272 Xanh methylen 11.750.000 11.750.000 0 18 tháng
1273 Xylometazolin 289.000.000 289.000.000 0 18 tháng
1274 Xylometazolin 545.205.000 545.205.000 0 18 tháng
1275 Xylometazolin 58.988.350 58.988.350 0 18 tháng
1276 Yếu tố IX 3.351.600.000 3.351.600.000 0 18 tháng
1277 Yếu tố VIII 679.000.000 679.000.000 0 18 tháng
1278 Zoledronic acid 553.000.000 553.000.000 0 18 tháng
1279 Zoledronic acid 187.500.000 187.500.000 0 18 tháng
1280 Zoledronic acid 1.040.000.000 1.040.000.000 0 18 tháng
1281 Zoledronic acid 276.500.000 276.500.000 0 18 tháng

Phân tích bên mời thầu

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu Trung tâm kiểm nghiệm Quảng Ninh như sau:

  • Có quan hệ với 181 nhà thầu.
  • Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 7,59 nhà thầu.
  • Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 95,65%, Xây lắp 0%, Tư vấn 2,17%, Phi tư vấn 2,17%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
  • Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 2.204.999.283.188 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 871.288.697.639 VNĐ.
  • Tỉ lệ tiết kiệm là: 60,49%.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Tiện ích dành cho bạn

Theo dõi thông báo mời thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu thuốc generic". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu thuốc generic" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.info.
Đã xem: 46

Banner dai - thi trac nghiem dau thau

Hỗ trợ và báo lỗi

Hỗ trợ
Bạn cần hỗ trợ gì?
Báo cáo lỗi
Dữ liệu trên trang có lỗi? Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện ra gói thầu và KHLCNT chưa đáp ứng quy định về đấu thầu qua mạng nhưng DauThau.info cảnh báo lỗi hoặc cảnh báo sai.
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thống kê
  • 6579 dự án đang đợi nhà thầu
  • 715 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 1329 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 19568 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 33299 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây