Xác định hợp đồng tương tự của gói thầu xây lắp như thế nào?

Thứ sáu, 21 Tháng Bảy 2023 8:06 SA
Việc đánh giá hợp đồng tương tự đối với mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp không chỉ khiến các nhà thầu mà bản thân tổ chuyên gia, bên mời thầu cũng gặp không ít lúng túng. Vậy kinh nghiệm xử lý trong những trường hợp này ra sao? Bạn đọc hãy cùng DauThau.info tìm hiểu qua bài viết xác định hợp đồng tương tự của gói thầu xây lắp dưới đây.
CLICK HERE to view in English

Trong tất cả các cuộc đấu thầu xây lắp, ngoài việc đáp ứng tất cả các tiêu chí về năng lực tài chính theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu thì yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự xây lắp là bắt buộc để vượt qua bước đánh giá về năng lực kinh nghiệm tiến tới đánh giá các bước tiếp theo. Tuy nhiên, nhiều tổ chuyên gia, bên mời thầu đã gặp không ít lúng túng, không biết hiểu như thế nào cho đúng về vấn đề này, đặc biệt nhiều nhà thầu khi đọc điều kiện về hợp đồng tương tự xây lắp (hợp đồng tương tự xây dựng) cũng nghĩ mình không đáp ứng và tự loại mình ra khỏi cuộc đấu thầu một cách đáng tiếc.
 
Hiểu hợp đồng tương tự như thế nào ?

Tìm hiểu về quy định hợp đồng tương tự gói thầu xây lắp

Theo Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo  Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT cũng như Mẫu số 01/04 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT  (Hiện nay các mẫu này đã được thay thế bằng các mẫu hồ sơ mời thầu ban kèm Thông tư số 08/2023/TT-BKHĐT, tuy nhiên các khái niệm dưới đây vẫn phù hợp) khi đọc và áp dụng chúng ta cần lưu ý bốn nhóm vấn đề liên quan đến hợp đồng tương tự của gói thầu xây lắp như sau:

Thứ nhất: Mở rộng đối tượng hợp đồng tương tự của gói thầu xây lắp

Đối với hợp đồng yêu cầu do nhà thầu thực hiện là "Kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp" chứ không phải "Kinh nghiệm chung về thi công xây dựng", điều này đồng nghĩa với việc khi xác định hợp đồng tương tự mà nhà thầu đã thực hiện đối với một hợp đồng cụ thể không nhất thiết nhà thầu đó phải trực tiếp là nhà thầu thi công toàn bộ công việc thuộc hợp đồng mà khái niệm trên đã được mở rộng là "Kinh nghiệm cụ thể trong quản lý", đồng nghĩa với việc nhà thầu có thể là tổng thầu, hoặc nhà thầu quản lý hợp đồng xây dựng đó miễn là nhà thầu chịu trách nhiệm trước bên trao hợp đồng về toàn bộ nội dung hợp đồng đó.

Đồng thời tại các mẫu 1A, 1B ban hành kèm Thông tư số 08/2023/TT-BKHĐT đã có sự mở rộng về tính chất công việc của hợp đồng tương tự, theo đó đã cho phép 3 đối tượng của hợp đồng tương tự gồm:
  1. Trường hợp gói thầu chỉ bao gồm 01 công trình độc lập (A)
  2. Trường hợp gói thầu gồm tổ hợp nhiều công trình (ví dụ gồm tổ hợp 3 công trình: A1, A2, A3): Cho phép xác định tính chất tương tự cho từng hợp đồng tương ứng với A1, A2, A3.
  3. Trường hợp gói thầu chỉ bao gồm các hạng mục công việc A1, A2, A3… (không phải là công trình theo pháp luật xây dựng): Cho phép xác định hợp đồng tương tự với tính chất tương tự hạng mục A1, A2...

Thứ hai: Tính chất của hợp đồng tương tự gói thầu xây lắp

Khái niệm về hợp đồng tương tự được hướng dẫn theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu mới thành lập nhưng có năng lực, kinh nghiệm tốt. Theo đó, tại ghi chú số 10 của Khoản 2.1 Mẫu hồ sơ mời thầu nêu trên hướng dẫn rõ: Hợp đồng tương tự là hợp đồng đã thực hiện toàn bộ, trong đó công việc xây lắp có các tính chất tương tự với gói thầu đang xét, bao gồm: tương tự về bản chất và độ phức tạp; tương tự về quy mô công việc. “Tương tự về quy mô công việc” được hiểu là “có giá trị công việc xây lắp bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị công việc xây lắp của gói thầu đang xét”. Đối với các công việc đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế, có thể yêu cầu giá trị phần công việc xây lắp của hợp đồng trong khoảng 50% - 70% giá trị phần công việc xây lắp của gói thầu đang xét, đồng thời vẫn phải yêu cầu nhà thầu bảo đảm có hợp đồng thi công tương tự về bản chất và độ phức tạp đối với hạng mục chính của gói thầu.

Thứ ba: Quy định về số lượng và giá trị hợp đồng tương tự xây lắp

Theo quy định (thường ở Khoản 3 Tiêu chuẩn năng lực và kinh nghiệm thuộc các Mẫu hồ sơ mời thầu)
Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự theo mô tả dưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ trong vòng {thông thường 3-5 năm} năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu):
(i) số lượng hợp đồng là N, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là V (N x V = X) hoặc
(ii) số lượng hợp đồng ít hơn hoặc nhiều hơn N, trong đó có ít nhất 01 hợp đồng có giá trị tối thiểu là V và tổng giá trị tất cả các hợp đồng ≥ X
Đây chính là điểm mà chính Bên mời thầu, Tổ chuyên gia và nhiều nhà thầu lúng túng trong cách tính hợp đồng xây lắp có quy mô tương tự theo hướng dẫn. Phân tích yêu cầu trên thì nhà thầu được đánh giá là đáp ứng về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự về quy mô khi thỏa mãn 1 trong 3 trường hợp sau, trong đó ví dụ số lượng hợp đồng tương tự theo yêu cầu của HSMT là N, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là V:
(1) Số lượng hợp đồng = N, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu = V, như vậy tổng giá trị các hợp đồng tương tự là X = NxV;
(2) Số lượng hợp đồng ít hơn N, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu = V và tổng giá trị tất cả hợp đồng tương tự >= X;
(3) Một hợp đồng có giá trị tối thiểu = V và tổng giá trị tất cả hợp đồng tương tự >= X.
Như vậy, theo hướng dẫn trên, trường hợp (1) rất thông dụng, dễ hiểu, dễ tính nhưng trong thực tế chưa tạo thuận lợi cho nhà thầu mới. Ví dụ Hồ sơ mời thầu yêu cầu có N = 03 hợp đồng, giá trị tối thiểu mỗi hợp đồng tối thiểu V = 10 tỷ thì nhà thầu nào có và cung cấp trên 03 hợp đồng có tính chất tương tự với mỗi giá trị hợp đồng tối thiểu 10 tỷ là đạt yêu cầu. Nhưng nếu chỉ nhìn vào nội dung này thì sẽ rất đang tiếc cho những nhà thầu có ít hơn 03 hợp đồng tương tự có giá trị 10 tỷ nhưng lại có nhiều các hợp đồng tương tự khác có giá trị thấp hợn 10 tỷ và nghĩ rằng mình không đáp ứng và tự loại bản thân không tham dự nữa. Đối với trường hợp này được hiểu là nếu trong HSMT yêu cầu nhà thầu đã thực hiện từ hai hợp đồng tương tự trở lên thì nhà thầu phải đáp ứng tối thiểu một hợp đồng với quy mô, tính chất tương tự gói thầu đang xét; quy mô của các hợp đồng tương tự tiếp theo được xác định bằng cách cộng các hợp đồng có quy mô nhỏ hơn nhưng phải bảo đảm các hợp đồng đó có tính chất tương tự với các hạng mục cơ bản của gói thầu đang xét. Ví dụ, trong trường hợp sau nhà thầu vẫn đáp ứng:
(i)  Có 01 hợp đồng tương tự giá trị 30,1 tỷ đồng; hoặc
(ii) Đã hoàn thành nhiều hơn 1 hợp đồng có tính chất kỹ thuật tương tự với gói thầu đang xét, trong đó ít nhất 1 hợp đồng có giá trị tối thiểu là 10 tỷ đồng và tổng giá trị các công trình tương tự không thấp hơn 30 tỷ đồng.

Thứ tư: Áp dụng đối với nhà thầu liên danh

Hop dong tuong tu goi xay lap cho thanh vien lien danh
Xác định hợp đồng tương tự xây lắp cho thành viên liên danh
Việc đánh giá năng lực, kinh nghiệm của thành viên trong liên danh phải căn cứ vào phần công việc mà thành viên đó đảm nhận. Trong ví dụ nêu trên, trường hợp nhà thầu với tư cách là liên danh gồm 2 thành viên, mỗi thành viên đảm nhận thực hiện 50% giá trị gói thầu thì từng thành viên liên danh được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tượng tự của gói thầu xây lắp nếu:
(i) Từng thành viên trong liên danh đã hoàn thành 1 hợp đồng có tính chất kỹ thuật tương tự với gói thầu xây lắp đang xét, có giá trị tối thiểu là 15 tỷ đồng.
(ii) Từng thành viên trong liên danh thực hiện nhiều hơn 1 hợp đồng có tính chất kỹ thuật tương tự với gói thầu xây lắp, trong đó ít nhất có 1 hợp đồng có giá trị tối thiểu là 5 tỷ đồng và tổng giá trị các công trình tương tự của mỗi thành viên không thấp hơn 30 tỷ đồng.
Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh không đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm nói trên thì nhà thầu liên danh được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu.

Trân trọng cảm ơn quý độc giả đã luôn quan tâm và ủng hộ DauThau.info trong thời gian qua, để có thể thực hiện tải nhanh các hồ sơ mời thầu trên mọi trình duyệt, quý khách hàng có thể sử dụng gói T0 của chúng tôi. Trường hợp cần thiết vui lòng liên hệ:

Tác giả: Son Vu

Bài viết này của DauThau.info được cấp phép theo giấy phép dữ liệu mở Creative Commons CC-BY (cho phép sử dụng toàn quyền nhưng phải ghi công tác giả, ghi rõ nguồn gốc xuất xứ ban đầu) trừ trường hợp được cấp phép riêng sẽ được ghi rõ trong tài liệu. Sử dụng lại các nguồn từ DauThau.info cần ghi rõ bản quyền!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

aztest thi nang bac nang luong quang cao
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Gói thầu số 1: Thi công xây dựng
Mã TBMT: IB2400190527-00
Đóng thầu: 14:00 01/07/24
Công bố: 21:35 24/06/24
Thi công xây dựng
Mã TBMT: IB2400188679-00
Đóng thầu: 09:00 03/07/24
Công bố: 21:31 24/06/24
Xây lắp
Mã TBMT: IB2400190559-00
Đóng thầu: 08:30 01/07/24
Công bố: 21:30 24/06/24
Thi công xây dựng
Mã TBMT: IB2400188052-00
Đóng thầu: 16:00 03/07/24
Công bố: 21:29 24/06/24
Mua sắm vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác
Mã TBMT: IB2400186645-00
Bên mời thầu: Công an tỉnh Sơn La
Đóng thầu: 07:30 29/06/24
Công bố: 21:24 24/06/24
Thống kê
  • 6721 dự án đang đợi nhà thầu
  • 841 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 1377 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 19360 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 31968 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây