Sự khác nhau giữa đấu thầu truyền thống và đấu thầu qua mạng

Thứ tư, 02 Tháng Tám 2023 1:30 CH
Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghệ viễn thông, đặc biệt là cuộc cách mạng 4.0 đang làm thay đổi cách thức vận hành của thế giới. Lĩnh vực đấu thầu cũng không nằm ngoài xu thế đó, hình thức đấu thầu qua mạng góp phần nâng cao hiệu quả của công tác đấu thầu, tạo môi trường cạnh tranh, công bằng, minh bạch và tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm thiểu thủ tục hành chính rất lớn cho cả nhà thầu và bên mời thầu. Bài viết hôm nay chúng ta cùng so sánh sự khác nhau giữa đấu thầu truyền thống và đấu thầu qua mạng, hãy đón xem bài viết của DauThau.info!
Khác nhau giữa đấu thầu truyền thống và đấu thầu qua mạng
Khác nhau giữa đấu thầu truyền thống và đấu thầu qua mạng

CLICK HERE to view in English

Đấu thầu qua mạng là gì? Lộ trình đấu thầu qua mạng

Thực hiện nghị quyết của Chính phủ về chính phủ điện tử, ngày 13 tháng 7 năm 2016 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định Số 1402/QĐ-TTg về phê duyệt tổng thể và lộ trình đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 - 2025. Theo đó cũng đã chỉ rất rõ về bản chất của đấu thầu qua mạng là gì? Hãy cùng tìm hiểu khái niệm đấu thầu qua mạng:
“Đấu thầu qua mạng là gì? Đấu thầu qua mạng là một thành phần quan trọng của chính phủ điện tử, thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông vào quá trình tương tác giữa các bên liên quan bao gồm: Chủ đầu tư/bên mời thầu, nhà thầu, các cơ quan giám sát, các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị cung cấp dịch vụ, các tổ chức xã hội dân sự trong các hoạt động mua sắm công và quản lý thực hiện hợp đồng nhằm nâng cao khả năng quản trị nhà nước, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội, cải cách thủ tục hành chính, tăng tính công khai, minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả kinh tế của công tác đấu thầu; giúp phòng, chống tham nhũng hiệu quả”
Hay nói đơn giản hơn, đấu thầu qua mạng là việc sử dụng hệ thống mạng internet để thực hiện các thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng.
đấu thầu qua mạng là gì
Nắm rõ khái niệm đấu thầu qua mạng là gì
Bên cạnh việc nắm rõ nội dung quy định đấu thầu qua mạng là gì? Cũng theo nội dung Quyết định trên, Chính phủ đã giao nhiệm vụ rất rõ cho các bộ ngành liên quan trong giai đoạn 2019-2025 phải áp dụng lộ trình đấu thầu qua mạng như sau:
“2. Giai đoạn 2019 - 2025
Căn cứ tình hình thực tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh tăng tỷ lệ áp dụng cho từng năm đáp ứng mục tiêu đến năm 2025:
- 100% các thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu, thực hiện hợp đồng được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Tối thiểu 70% số lượng gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- 100% hoạt động mua sắm thường xuyên được thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, áp dụng mua sắm tập trung trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.”

Lộ trình đấu thầu qua mạng mới nhất năm 2024 được thực hiện như sau:

a) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa (bao gồm thuốc), xây lắp, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 500 tỷ đồng, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ;
b) Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng gói thầu đạt tối thiểu 95% số lượng gói thầu và tối thiểu 90% tổng giá trị gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ;
c) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ.

(Lưu ý: Hiện nay Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực tuy nhiên lộ trình đấu thầu qua mạng thực hiện trong năm 2024 chưa có nghị định hướng dẫn, trích dẫn trên là thực hiện theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT).

Phân biệt đấu thầu truyền thống và đấu thầu qua mạng

Quay trở lại lịch sử giai đoạn trước năm 2016, nếu chúng ta đến bất cứ một đơn vị chuyên quản lý dự án nào (thường làm chức năng bên mời thầu), điều ấn tượng đầu tiên đập vào mắt chúng ta là tầng tầng, lớp lớp các hồ sơ, đăc biệt là các hồ sơ dự thầu. Thậm chí có nhiều nơi còn phải bố trí riêng nhiều phòng chỉ để lưu trữ hồ sơ, mà cái “oái ăm” là hồ sơ này phải lưu trữ nhiều năm, nhiều đời, vì đôi lúc đã thanh tra, kiểm toán nhiều lần rồi, nhưng đến đoàn kiểm tra sau vẫn có những việc liên quan lại phải truy vấn hồ sơ nên không dám “hóa vàng” đống hồ sơ đó đi được.

Nếu đấu thầu qua mạng, rõ ràng việc này sẽ giảm thiểu đi cơ bản, vì gần như các hồ sơ được số hóa thông qua môi trường mạng, một số được lưu trữ trên môi trường mạng, một số dữ liệu được lưu trữ trên máy tính. Bất cứ khi nào cần có thể dễ dàng tìm kiếm, xem thông qua máy tính kết nối internet.
so sánh đấu thầu qua mạng là gì và đấu thầu truyền thống là gì compressed
So sánh đấu thầu qua mạng là gì và đấu thầu truyền thống là gì
Đi sâu vào so sánh giữa đấu thầu truyền thống và đấu thầu qua mạng, chúng ta bắt đầu từ khâu chuẩn bị cho đến khi nộp hồ sơ dự thầu đều có sự khác biệt rất lớn, chúng ta cùng thấy sự khác nhau giữa đấu thầu truyền thống và đấu thầu quan mạng qua bảng so sánh sau:
Đấu thầu truyền thống Đấu thầu qua mạng
Phải lấy giấy giới thiệu, đến liên hệ mua hồ sơ, nộp tiền xong nhận hồ sơ
Dễ dàng download qua mạng hồ sơ, không cần bản giấy vì bản trên mạng là bản được công nhận có tính pháp lý cao nhất
Hồ sơ cần chuẩn bị phải in ấn, sắp xếp, photo, đóng dấu rất nhiều. Đôi lúc dẫn đến nhầm lẫn, sai sót
Hồ sơ được chuẩn hóa, một số hồ sơ năng lực chính chỉ cần upload lên hệ thống và sử dụng mãi mãi. Một số form biểu sử dụng form chuẩn trên hệ thống, chỉ cần khai báo bằng máy tính kết nối internet. Các quy trình được điện tử hóa.
Cần đến nộp hồ sơ dự thầu trước thời điểm đóng thầu, đa số các nhà thầu đều chọn đến thời điểm đóng thầu mới nộp thầu, ít khi nộp trước vì lo ngại nhiều vấn đề tiêu cực phát sinh; Không ít nhà thầu vì lý do bất khả kháng như tắc đường, tìm không ra địa chỉ nộp chính xác, quá trình đi nộp hồ sơ bị cướp hồ sơ, bị đe dọa…dẫn đến nộp quá thời điểm đóng thầu hoặc không nộp được
Hồ sơ dự thầu được nộp qua mạng, có thể ngồi bất cứ đâu có máy tính kết nối internet là có thể nộp được hồ sơ, không lo sợ bất cứ vấn đề gì liên quan đến mất mát hồ sơ

Qua phân tích so sánh trên chúng ta thấy sự khác biệt rõ rệt giữa hai hình thức đấu thầu qua mạng và đấu thầu không qua mạng. Việc đấu thầu qua mạng mang đến những lợi ích vô cùng to lớn, khiến cho cuộc đấu thầu đơn giản và thuận lợi đi rất nhiều, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, thủ tục phiền hà trong đấu thầu. Tuy nhiên, đấu thầu qua mạng cũng không phải là ít thách thức khi chúng ta chưa quen chuyển đổi thói quen và tư duy như bài viết của chúng tôi gần đây "Đấu thầu qua mạng: Những thuận lợi và thách thức cho nhà thầu". Điển hình là việc tải hồ sơ mời thầu trên Mua Sắm Công phải dùng trình duyệt IE (Trước 8/2022), hệ điều hành Windows và cài nhiều môi trường mới tải được, thao tác trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (mới) đã thuận lợi hơn trên hệ thống cũ nhiều (Trên IE) tuy nhiên cũng khá nhiều thủ tục khai báo mà không phải nhà thầu nào mới làm cũng thực hiện được.

Với phần mềm DauThau.INFO việc tải hồ sơ mời thầu online thực hiện dễ dàng trên mọi trình duyệt hiện đại như Chrome, FireFox, Safari,... và không cần phải sử dụng hệ điều hành Windows cũng như cài đặt môi trường. Quý nhà thầu có thể tìm hiểu gói T0 - Tải không giới hạn hồ sơ mời thầu trên mọi trình duyệt để giải quyết vấn đề trên!

Trường hợp cần được hỗ trợ cung cấp các giải pháp phần mềm liên quan đến lĩnh vực đấu thầu, vui lòng liên hệ:

Tác giả: Son Vu

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

aztest thi nang bac nang luong quang cao
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Quản lý, vận hành trong thời gian 03 năm
Mã TBMT: IB2400225971-00
Đóng thầu: 11:00 01/08/24
Công bố: 10:33 14/07/24
Xây lắp
Mã TBMT: IB2400225651-00
Đóng thầu: 07:38 20/07/24
Công bố: 10:30 14/07/24
(25-VT-2244/24-XL-DA-TTH )Vật tư chính phục vụ thi công đấu nối giếng TU-14XP, TU-16 giàn BK TNG
Mã TBMT: IB2400226035-00
Đóng thầu: 09:10 23/07/24
Công bố: 10:19 14/07/24
In Tạp chí 6 tháng cuối năm 2024 và 2 năm 2025, 2026
Mã TBMT: IB2400206348-00
Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH BSAC
Đóng thầu: 11:00 23/07/24
Công bố: 10:19 14/07/24
tháng 7 năm 2024
14
Chủ nhật
tháng 6
9
năm Giáp Thìn
tháng Tân Mùi
ngày Kỷ Mão
giờ Giáp Tý
Tiết Bạch lộ
Giờ hoàng đạo: Tý (23-1) , Dần (3-5) , Mão (5-7) , Ngọ (11-13) , Mùi (13-15) , Dậu (17-19)

"Anh có vẻ đẹp mơ màng của James Dean trong đôi mắt, còn em có đôi môi đỏ cổ điển mà anh thích. "

Taylor Swift

Sự kiện trong nước: Ngày 14-7-1982 một bộ phận quân đội nhân dân Việt...

Thống kê
  • 6359 dự án đang đợi nhà thầu
  • 112 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 179 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 18934 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 30636 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây