Giải đáp một số thắc mắc về Giá đề nghị trúng thầu, nhà thầu tham khảo!

Thứ tư - 16/08/2023 16:28
Giá đề nghị trúng thầu là một thuật ngữ không còn xa lạ với các doanh nghiệp khi tham gia đấu thầu qua mạng. Trong bài viết dưới đây, DauThau.info sẽ giải đáp một số thắc mắc thường gặp của nhà thầu về giá đề nghị trúng thầu, cùng tham khảo nhé!
Giải đáp một số thắc mắc về Giá đề nghị trúng thầu, nhà thầu tham khảo!
Giải đáp một số thắc mắc về Giá đề nghị trúng thầu, nhà thầu tham khảo!

CLICK HERE to view in English

Giá đề nghị trúng thầu là gì?

Theo quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật Đấu thầu 2023, giá đề nghị trúng thầu được hiểu như sau:

19. Giá đề nghị trúng thầu là giá dự thầu của nhà thầu được đề nghị trúng thầu sau khi đã được sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có).

Xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp

Xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp được quy định tại Luật Đấu thầu 2023 như sau:

1. Đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn

Tại Điều 60, quy định xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn như sau:

Nếu nhà thầu tư vấn là tổ chức thì được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất hợp lệ;
b) Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;
c) Đối với phương pháp giá thấp nhất: có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất; đối với gói thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói, có giá dự thầu trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất; đối với phương pháp giá cố định và phương pháp dựa trên kỹ thuật: có điểm kỹ thuật cao nhất; đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá: có điểm tổng hợp cao nhất;
d) Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt.

Nếu nhà thầu tư vấn là cá nhân thì được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có hồ sơ lý lịch khoa học, đề xuất kỹ thuật (nếu có) tốt nhất và đáp ứng yêu cầu của điều khoản tham chiếu;
b) Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt. 
 

Nếu nhà thầu không được lựa chọn, trong thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu phải nêu lý do nhà thầu không trúng thầu.

2. Đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp

Tại Điều 61, quy định xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp như sau:

1. Nhà thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất hợp lệ;
b) Có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;
c) Có đề xuất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;
d) Có giá trị phần sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu;
đ) Đối với phương pháp giá thấp nhất: có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất; đối với phương pháp giá đánh giá: có giá đánh giá thấp nhất; đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá: có điểm tổng hợp cao nhất;
e) Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt.

2. Đối với nhà thầu không được lựa chọn, thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu phải nêu lý do nhà thầu không trúng thầu.


Như vậy, tùy theo từng trường hợp, từng lĩnh vực đấu thầu khác nhau mà sẽ có quy định khác nhau về việc xét duyệt trúng thầu. Tuy nhiên, một trong những điều kiện quan trọng mà bạn cần lưu ý khi xét duyệt trúng thầu là Giá đề nghị trúng thầu KHÔNG ĐƯỢC vượt giá gói thầu được phê duyệt.
đề nghị trúng thầu
Giá đề nghị trúng thầu (Hình minh họa)

03 câu hỏi thường gặp về giá đề nghị trúng thầu

Câu hỏi 1: Giá đề nghị trúng thầu và giá trúng thầu là giống hay khác nhau?

DauThau.info giải đáp như sau:

Theo quy định tại khoản 19, 20 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013, quy định về giá đề nghị trúng thầu và giá trúng thầu như sau:
19. Giá đề nghị trúng thầu là giá dự thầu của nhà thầu được đề nghị trúng thầu sau khi đã được sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có).
20. Giá trúng thầu là giá được ghi trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.
Về cơ bản, giá đề nghị trúng thầu và giá trúng thầu là giống nhau.

Câu hỏi 2: Giá đề nghị trúng thầu có được vượt giá gói thầu mua sắm hàng hóa được phê duyệt không?

DauThau.info giải đáp như sau:

Như đã chia sẻ ở mục 2 - Điều kiện xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp thì một trong những điều kiện quan trọng để xét duyệt trúng thầu là giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu mua sắm hàng hóa được phê duyệt.

Câu hỏi 3: Giá đề nghị trúng thầu thấp hơn 50% giá gói thầu được duyệt thì làm thế nào?

DauThau.info giải đáp như sau:

Theo quy định tại khoản 9 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, trường hợp giá đề nghị trúng thầu thấp hơn 50% giá gói thầu được duyệt được xử lý như sau:
9. Trường hợp giá đề nghị trúng thầu thấp dưới 50% giá gói thầu được duyệt thì được phép thành lập tổ thẩm định liên ngành để yêu cầu nhà thầu làm rõ các yếu tố cấu thành chi phí chào thầu, xem xét các bằng chứng liên quan theo hướng sau đây:
a) Các yếu tố kinh tế liên quan đến biện pháp thi công, quy trình sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ;
b) Giải pháp kinh tế được áp dụng hoặc các lợi thế đặc biệt của nhà thầu dẫn đến lợi thế về giá cả;
c) Nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ, nhân sự cung cấp cho gói thầu, trong đó phải bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật;
Trường hợp thỏa mãn được các điều kiện quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này thì hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu vẫn được chấp nhận trúng thầu. Trường hợp để đề phòng rủi ro, chủ đầu tư có thể quy định giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng lớn hơn 10% nhưng không quá 30% giá trúng thầu và phải được người có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản. Nhà thầu nhận được sự trợ cấp của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào dẫn đến sự cạnh tranh không bình đẳng thì hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu sẽ bị loại.
Như vậy, trường hợp giá đề nghị trúng thầu thấp hơn 50% giá gói thầu phê duyệt được xử lý theo quy định nêu trên. Tuy nhiên, nhà thầu cũng cần cẩn thận và tính toán giá dự thầu hợp lý để đảm bảo chất lượng gói thầu, tránh những trường hợp tương tự xảy ra, gây ảnh hưởng đến quá trình lựa chọn nhà thầu. 

Lưu ý: Nghị định số 63/2014/NĐ-CP chỉ hướng dẫn cho Luật Đấu thầu 2013, với trường hợp này, theo Luật Đấu thầu 2023 hiện chưa có hướng dẫn thực hiện.

Trên đây là chia sẻ của DauThau.info về giá đề nghị trúng thầu. Mong rằng sẽ hỗ trợ quý doanh nghiệp trong quá trình tìm hiểu.

Trường hợp cần hỗ trợ sử dụng phần mềm săn tin thầu và giải đáp các tình huống đấu thầu vui lòng liên hệ với DauThau.info qua: 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Sửa chữa máy sạc 110VDC số 02 trạm 500kV Nhà Bè bị hư hỏng
Mã TBMT: IB2400032555-00
Đóng thầu: 09:00 05/03/24
Công bố: 15:18 22/02/24
Thi công xây lắp
Mã TBMT: IB2400030292-01
Đóng thầu: 09:00 28/02/24
Công bố: 15:16 22/02/24
Mua sắm vật tư, hàng hóa phục vụ hoạt động phúc lợi tập thể năm 2024
Mã TBMT: IB2400033741-00
Bên mời thầu: TRUNG ĐOÀN TÊN LỬA 257
Đóng thầu: 07:00 29/02/24
Công bố: 15:12 22/02/24
Thống kê
  • 2013 dự án đang đợi nhà thầu
  • 220 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 515 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 5508 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 11918 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây