Các hình thức đấu thầu qua mạng theo Luật Đấu thầu 2023

Thứ hai, 14 Tháng Tám 2023 4:11 CH
Theo Luật Đấu thầu mới 2023 có những hình thức đấu thầu qua mạng nào? Nếu quý doanh nghiệp đang quan tâm đến vấn đề này thì hãy cùng DauThau.info tìm hiểu ngay bài viết hôm nay để hiểu rõ hơn về các hình thức đấu thầu mới nhất hiện nay.
Các hình thức đấu thầu qua mạng theo Luật Đấu thầu 2023

Các hình thức đấu thầu qua mạng 

Hiện tại, theo Luật Đấu thầu 2023 các hình thức đấu thầu qua mạng bao gồm: Đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh. Vậy các hình thức đấu thầu này được Luật Đấu thầu 2023 quy định như thế nào? Hãy cùng DauThau.info tìm hiểu nhé!

Hình thức đấu thầu rộng rãi

Đấu thầu rộng rãi là gì?

Theo khoản 1 Điều 21 Luật Đấu thầu 2023 có quy định về đấu thầu rộng rãi, cụ thể: “Đấu thầu rộng rãi là hình thức lựa chọn nhà thầu trong đó không hạn chế số lượng nhà thầu tham dự”.

Trường hợp áp dụng đấu thầu rộng rãi

Căn cứ theo khoản 2 Điều 21 Luật Đấu thầu 2023, hình thức đấu thầu rộng rãi được áp dụng cho tất cả các gói thầu, trừ trường hợp quy định tại các Điều 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 và 29 của Luật này. 

Trường hợp không đấu thầu rộng rãi, văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải nêu rõ lý do không thực hiện đấu thầu rộng rãi; người có thẩm quyền quyết định và chịu trách nhiệm về việc không áp dụng đấu thầu rộng rãi.

đấu thầu rộng rãi là một trong các hình thức đấu thầu qua mạng
Các trường hợp áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi

Phương thức lựa chọn nhà thầu đối với hình thức đấu thầu rộng rãi

Theo mục 2 Chương II của Luật Đấu thầu 2023 có quy định cụ thể về các phương thức lựa chọn nhà thầu đối với hình thức đấu thầu rộng rãi cho từng gói thầu như sau:

 • Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng cho hình thức đấu thầu rộng rãi: Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 31 của Luật Đấu thầu 2023.

 • Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng cho hình thức đấu thầu rộng rãi: Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn.

 • Phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng cho hình thức đấu thầu rộng rãi: Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp mà chưa xác định được chính xác các yêu cầu kỹ thuật cụ thể, đầy đủ cho gói thầu tại thời điểm tổ chức đấu thầu.

 • Phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng cho hình thức đấu thầu rộng rãi: Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có kỹ thuật, công nghệ mới, phức tạp, có tính đặc thù mà chưa xác định được chính xác các yêu cầu kỹ thuật cụ thể, đầy đủ cho gói thầu tại thời điểm tổ chức đấu thầu.

Quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với hình thức đấu thầu rộng rãi

Theo khoản 1 Điều 43 của Luật Đấu thầu 2023 có quy định về quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với hình thức đấu thầu qua mạng đấu thầu rộng rãi như sau:

 • Bước 1: Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu;

 • Bước 2: Tổ chức lựa chọn nhà thầu;

 • Bước 3: Đánh giá hồ sơ dự thầu;

 • Bước 4: Thương thảo hợp đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn.

Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, cung cấp dịch vụ phi tư vấn áp dụng đấu thầu quốc tế, gói thầu hỗn hợp và gói thầu có yêu cầu kỹ thuật cao, trường hợp cần thiết, bên mời thầu có thể thương thảo hợp đồng với nhà thầu xếp hạng thứ nhất;

 • Bước 5: Trình, thẩm định, phê duyệt, công khai kết quả lựa chọn nhà thầu và giải thích lý do nhà thầu không trúng thầu theo yêu cầu của nhà thầu (nếu có);

 • Bước 6: Hoàn thiện, ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng.

Hình thức đấu thầu chào hàng cạnh tranh

Chào hàng cạnh tranh là gì?

Chào hàng cạnh tranh là một trong các hình thức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện hợp đồng, bên cạnh các hình thức đấu thầu quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Đấu thầu 2023 như: Đấu thầu rộng rãi; Đấu thầu hạn chế; Chỉ định thầu; Mua sắm trực tiếp; Tự thực hiện; Tham gia thực hiện của cộng đồng; Đàm phán giá; Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.

Trường hợp áp dụng chào hàng cạnh tranh

Theo Điều 24 Luật Đấu thầu 2023 quy định cụ thể về việc áp dụng dụng hình thức chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu có giá gói thầu không quá 05 tỷ đồng thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản;

 • Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng;

 • Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt;

 • Gói thầu hỗn hợp cung cấp hàng hóa và xây lắp, trong đó nội dung xây lắp đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều 24.

chào hàng cạnh tranh là một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu qua mạng
Các trường hợp áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh

Phương thức lựa chọn nhà thầu đối với hình thức chào hàng cạnh tranh

Theo điểm b khoản 1 Điều 30 Luật Đấu thầu 2023 có quy định phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng cho hình thức chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, gói thầu hỗn hợp cung cấp hàng hóa và xây lắp.

Quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với hình thức chào hàng cạnh tranh 

Theo khoản 3 Điều 43 Luật Đấu thầu 2023 có quy định về quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với hình thức đấu thầu qua mạng chào hàng cạnh tranh như sau:

 • Bước 1: Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu;

 • Bước 2:Tổ chức lựa chọn nhà thầu;

 • Bước 3: Đánh giá hồ sơ dự thầu;

 • Bước 4: Trình, thẩm định, phê duyệt, công khai kết quả lựa chọn nhà thầu và giải thích lý do nhà thầu không trúng thầu theo yêu cầu của nhà thầu (nếu có);

 • Bước 5: Hoàn thiện, ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng.

Tình huống đấu thầu phổ biến về các hình thức đấu thầu qua mạng

Dưới đây là một số tình huống phổ biến về các hình thức đấu thầu qua mạng hiện nay. Qúy doanh nghiệp có thể tham khảo để có thêm những thông tin hữu ích cho mình trong quá trình áp dụng, cụ thể:

Tình huống về hình thức đấu thầu rộng rãi

Tình huống 1

 • Câu hỏi: Khi tham gia thầu theo thông tư 08/2022/TT-BKHĐT đối với gói thầu rộng rãi hai túi hồ sơ, nhà thầu cuối cùng đăng cả giá dự thầu tại phần hồ sơ kỹ thuật có vi phạm luật không?

 • Câu trả lời của chuyên gia DauThau.info: Việc nhà thầu cung cấp thông tin giá dự thầu trong hồ sơ đề xuất kỹ thuật không vi phạm Luật, tuy nhiên đây là điều có thể bất lợi cho nhà thầu.

Tình huống 2

 • Câu hỏi: Cho mình hỏi gói đấu thầu rộng rãi thì lúc ký hợp đồng phải in cả điều kiện chung và điều kiện cụ thể kèm vào phải không? Hay chỉ mỗi hợp đồng thôi?

 • Câu trả lời của chuyên gia DauThau.info: Điều kiện chung và điều kiện cụ thể là 1 văn bản không thể tách rời của hợp đồng.

Tình huống 3

 • Câu hỏi: Cho em hỏi mua bán cây giống con giống để giao cho các hộ nghèo theo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững có trị giá 1 tỷ thì có phải đấu thầu rộng rãi hay chào hàng cạnh tranh không?

 • Câu trả lời của chuyên gia DauThau.info: Nếu nguồn vốn thực hiện thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu thì sẽ phải lựa chọn 1 trong 2 hình thức trên.

Tình huống 4

 • Câu hỏi: Trong khi chờ đợi đấu thầu rộng rãi gói thầu 50 tỷ, do thời gian đấu thầu kéo dài trình tự phức tạp đơn vị mình có xin mua 1 ít hàng hoá trong đó tầm 1 tỷ 7 để đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng. Vậy trường hợp này có điều khoản hay cách nào xử lý không ạ?

 • Câu trả lời của chuyên gia DauThau.info: Luật không có quy định trong trường hợp này.

Tình huống về hình thức chào hàng cạnh tranh

Tình huống 1

 • Câu hỏi: Cho mình hỏi nội dung sau: Hộ kinh doanh có đủ tư cách pháp nhân để tham gia dự thầu gói mua sắm hàng hóa theo hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường không ạ? 

 • Câu trả lời của chuyên gia DauThau.info: Hiện nay hộ kinh doanh vẫn tham dự được nếu khai đầy đủ các thông tin về tình hình tài chính.

Tình huống 2

 • Câu hỏi: Mình có gói thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng, đã thực hiện đấu thầu xong và ký hợp đồng. Tuy nhiên do nhu cầu sử dụng có điều chỉnh số lượng một số hạng mục trong hợp đồng, đơn giá theo hợp đồng, tổng giá trị không tăng. Như vậy có được không? Nếu được thì thủ tục cần những gì?

 • Câu trả lời của chuyên gia DauThau.info: Căn cứ vào quy định hợp đồng để xử lý, vấn đề này pháp luật đấu thầu không quy định cụ thể

Tình huống 3

 • Câu hỏi: Công ty mình có gói phi tư vấn, bốc xếp hàng hóa giá trị dưới 300 triệu.  Vậy cho mình hỏi gói này là chào hàng cạnh tranh rút gọn hay chào hàng cạnh tranh thông thường?

 • Câu trả lời của chuyên gia DauThau.info: Có thể áp dụng chào hàng cạnh tranh rút gọn

Tình huống 4

 • Câu hỏi: Cơ quan em có tổ chức gói thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng trong tháng 06/2023, qua tháng 07/2023 mới xét thầu. Vậy cho em hỏi khi xét thầu vẫn lấy giá gói thầu và giá dự thầu của các nhà thầu khi chào với thuế 10% rồi đến bước ký hợp đồng điều chỉnh xuống thuế 8% hay điều chỉnh xuống 8% lúc xét thầu? 

 • Câu trả lời của chuyên gia DauThau.info: Thời điểm xét thầu thì xác định thuế theo quy định hiện hành, sau đó nếu có biến động thì tiến hành thông báo sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch.

Trên đây là toàn bộ những thông tin về các hình thức đấu thầu qua mạng mà DauThau.info xin chia sẻ đến quý doanh nghiệp. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các hình thức đấu thầu qua mạng hiện nay. 

Trường hợp cần mua các gói phần mềm săn và phân tích thông tin thầu hoặc cần hỗ trợ thông tin thầu, hãy liên hệ ngay với DauThau.info qua:

Tác giả: Hồ Thị Linh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Banner dai - thi trac nghiem dau thau
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Gói thầu số 01: Thi công xây dựng và đảm bảo giao thông của công trình
Mã TBMT: IB2400175046-00
Bên mời thầu: Khu di tích Kim Liên
Đóng thầu: 16:00 04/07/24
Công bố: 09:16 24/06/24
Mua hóa chất xét nghiệm huyết học phục vụ công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện Phổi Bắc Giang
Mã TBMT: IB2400187902-00
Đóng thầu: 08:00 29/06/24
Công bố: 09:15 24/06/24
Đầu tư cải tạo Recloser PCNB năm 2024
Mã TBMT: IB2400182264-00
Đóng thầu: 10:00 03/07/24
Công bố: 09:15 24/06/24
Xây lắp
Mã TBMT: IB2400175886-00
Đóng thầu: 09:30 29/06/24
Công bố: 09:15 24/06/24
Thi công xây dựng công trình
Mã TBMT: IB2400188280-00
Đóng thầu: 10:00 01/07/24
Công bố: 09:14 24/06/24
Thống kê
 • 6495 dự án đang đợi nhà thầu
 • 174 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
 • 235 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
 • 19356 TBMT được đăng trong tháng qua
 • 32038 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây