“Hợp đồng trọn gói” theo quy định của Luật Đấu thầu 2023

Thứ ba - 10/10/2023 09:47
Hợp đồng trọn gói theo Luật Đấu thầu 2023 được quy định như thế nào? Nếu bạn có cùng thắc mắc, hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây của DauThau.info để có thêm thông tin trong quá trình tìm hiểu nhé!
“Hợp đồng trọn gói” theo quy định của Luật Đấu thầu 2023
“Hợp đồng trọn gói” theo quy định của Luật Đấu thầu 2023

CLICK HERE to view in English

Hợp đồng trọn gói là gì?

Hiện tại, Luật Đấu thầu 2023 không giải thích cụ thể về khái niệm Hợp đồng trọn gói mà khái niệm này được nêu chi tiết tại điểm a khoản 1 Điều 62 Luật Đấu thầu 2013. Cụ thể:

Hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Việc thanh toán đối với hợp đồng trọn gói được thực hiện nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng. Tổng số tiền mà nhà thầu được thanh toán cho đến khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng bằng đúng giá ghi trong hợp đồng;

Có thể hiểu đơn giản, hợp đồng trọn gói là loại hợp đồng có giá cố định, không được điều chỉnh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Hợp đồng trọn gói áp dụng với gói thầu nào?

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 64 của Luật Đấu thầu 2023, hợp đồng trọn gói được áp dụng với những gói thầu như sau:

 • Gói thầu mà tại thời điểm lựa chọn nhà thầu, phạm vi công việc, yêu cầu kỹ thuật, thời gian thực hiện gói thầu được xác định rõ, ít có khả năng thay đổi về khối lượng, yêu cầu kỹ thuật, các điều kiện không lường trước được; 
 • Gói thầu chưa thể xác định được rõ khối lượng, đơn giá nhưng các bên tham gia hợp đồng xác định được khả năng quản lý rủi ro, quản lý thay đổi phát sinh hoặc xác định được các tính chất, đặc điểm của sản phẩm đầu ra, bao gồm cả hợp đồng EPC và hợp đồng chìa khóa trao tay;
Như vậy, theo quy định nếu trên thì có 02 loại gói thầu được áp dụng hợp đồng trọn gói.

Những lưu ý khi thực hiện hợp đồng trọn gói

Cũng theo quy định tại Điều 64 Luật Đấu thầu 2023 (điểm b, c, d khoản 1), khi thực hiện ký kết hợp đồng trọn gói, bạn cần lưu ý những vấn đề sau:

 • Giá gói thầu làm căn cứ xét duyệt trúng thầu bao gồm chi phí dự phòng cho các yếu tố rủi ro về khối lượng công việc và trượt giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng tương ứng với trách nhiệm quản lý rủi ro giao cho nhà thầu trong gói thầu. Giá dự thầu phải bao gồm tất cả các chi phí cho các yếu tố rủi ro về khối lượng công việc và trượt giá có thể phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng tương ứng với trách nhiệm của nhà thầu trong việc thực hiện gói thầu;
 • Giá hợp đồng không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng đối với phạm vi công việc, yêu cầu kỹ thuật và điều khoản quy định trong hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện dẫn đến giá hợp đồng thay đổi;
 • Việc thanh toán được thực hiện theo tỷ lệ phần trăm giá hợp đồng hoặc giá công trình, hạng mục công trình, khối lượng công việc tương ứng với giai đoạn thanh toán được các bên thỏa thuận trong hợp đồng, khi thanh toán không yêu cầu có xác nhận khối lượng hoàn thành chi tiết.

TOP 3 thắc mắc về hợp đồng trọn gói thường gặp trong đấu thầu

Trong quá trình chăm sóc khách hàng, DauThau.info nhận được một vài câu hỏi về hợp đồng trọn gói như sau:

Lưu ý: Hiện tại Luật Đấu thầu 2023 không có quy định cụ thể về hợp đồng trọn gói nên những giải đáp dưới đây của DauThau.info là dựa trên các Thông tư/Nghị định phù hợp theo từng nội dung câu hỏi.

3 thắc mắc về hợp đồng trọn gói
TOP 3 thắc mắc về hợp đồng trọn gói thường gặp trong đấu thầu

1. Phát sinh khối lượng công việc với hợp đồng trọn gói, có được phép điều chỉnh?

DauThau.info giải đáp: Theo quy định tại khoản 3 Điều 36 Nghị định 50/2021/NĐ-CP, hợp đồng trọn gói chỉ được điều chỉnh hợp đồng cho những khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi công việc theo hợp đồng đã ký (đối với hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng cung cấp thiết bị là nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế, yêu cầu của hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu; đối với hợp đồng tư vấn là nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện) và các trường hợp quy định tại điểm b, c, d khoản 2 Điều 143 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

Theo quy định trên, khi phát sinh khối lượng công việc với hợp đồng trọn gói thì chỉ được phép điều chỉnh cho những khối lượng công việc bổ sung nằm ngoài phạm vi công việc theo hợp đồng đã ký, còn thông thường, giá và khối lượng trong hợp đồng trọn gói là cố định, không được phép điều chỉnh.

THAM KHẢO THÊM: Có được điều chỉnh hợp đồng khi phát sinh khối lượng công việc trong hợp đồng trọn gói?

2. Gói thầu phát sinh thêm khối lượng - chi phí, nhà thầu được phép chấm dứt hợp đồng trọn gói không?

DauThau.info giải đáp: Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 07/2016/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng với hợp đồng trọn gói thì:

Khi phát sinh khối lượng công việc bổ sung hợp lý ngoài phạm vi hợp đồng hoặc khi bổ sung khối lượng công việc hợp lý chưa có đơn giá trong hợp đồng, thì các bên tham gia hợp đồng thống nhất đơn giá công việc này trước khi thực hiện. Việc xác định đơn giá mới theo nguyên tắc thỏa thuận trong hợp đồng về đơn giá cho khối lượng công việc phát sinh, bổ sung ngoài phạm vi hợp đồng; khối lượng chưa có đơn giá trong hợp đồng. Đơn giá mới được xác định theo Thông tư hướng dẫn về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Bộ Xây dựng và các thỏa thuận trong hợp đồng.

Như vậy, trường hợp việc điều chỉnh hợp đồng trọn gói không phải là do lỗi của nhà thầu thì nhà thầu có thể đề nghị các bên liên quan thống nhất phần thay đổi về đơn giá hợp đồng trước khi thực hiện công việc. 

Trường hợp các bên không thể thống nhất được đơn giá cho phần công việc phát sinh thì nhà thầu có quyền từ chối thực hiện phần công việc này và không bị coi là vi phạm hợp đồng.

THAM KHẢO THÊM: Nhà thầu có được chấm dứt hợp đồng trọn gói khi gói thầu phát sinh thêm khối lượng?

3. Phần khối lượng công việc trong hợp đồng trọn gói không thực hiện hết, nhà thầu bị xử lý thế nào?

DauThau.info giải đáp: Với câu hỏi này sẽ có 02 trường hợp xảy ra:

 • Trường hợp 1: Nếu có sự thỏa thuận giữa 2 bên

Nếu nhà thầu không thực hiện hết phần khối lượng công việc nhưng có sự đồng ý của bên mời thầu thì sẽ được phép điều chỉnh khối lượng và ký kết phụ lục điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 07/2016/TT-BXD nêu trên.

 • Trường hợp 2: Nếu nhà thầu từ chối thực hiện

Nếu nhà thầu không thực hiện hết phần công việc là do từ chối thực hiện thì sẽ được xếp vào trường hợp vi phạm hợp đồng. Và từ đó, nhà thầu sẽ bị ảnh hưởng trong quá trình đấu thầu các gói thầu sau vì có hợp đồng không hoàn thành.

THAM KHẢO THÊM: Không thực hiện hết khối lượng công việc trong hợp đồng trọn gói thì bị xử lý thế nào?

Như vậy, DauThau.info đã chia sẻ đến bạn một số thông tin về “Hợp đồng trọn gói” theo quy định của Luật Đấu thầu 2023. Trong những bài viết sau, DauThau.info sẽ tiếp tục cập nhật thêm những nội dung mới theo Luật Đấu thầu 2023 để nhà thầu tham khảo, hãy thường xuyên theo dõi chuyên mục Tin tức của DauThau.info để cập nhật những bài viết hữu ích nhé!

Trong quá trình tìm hiểu, nếu có bất kỳ thắc mắc về hợp đồng trọn gói hoặc những vấn đề khác về đấu thầu cần hỗ trợ giải đáp, bạn có thể liên hệ với DauThau.info để được hỗ trợ:

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Banner chu ky so winca
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
QC sàn đấu thầu tư nhân
Bạn biết đến DauThau.info qua đâu?
Gói thầu số 25 : “Mua vật tư điện phục vụ công tác vận hành kinh doanh”
Mã TBMT: IB2300319494-01
Đóng thầu: 14:30 12/12/23
Công bố: 11:14 07/12/23
Gói thầu số 1 : Dịch vụ sửa chữa hệ thống SOMATOM Definition AS - Máy CT Scanner 128 lát cắt của hãng Siemens
Mã TBMT: IB2300352457-00
Bên mời thầu: Bệnh viện Vũng Tàu
Đóng thầu: 12:00 17/12/23
Công bố: 11:14 07/12/23
Mua sắm bộ dụng cụ thể thao ngoài trời
Mã TBMT: IB2300333867-01
Đóng thầu: 15:00 12/12/23
Công bố: 11:13 07/12/23
Phần mềm thi trắc nghiệm - tuyển dụng, đánh giá năng lực nhân viên
Thống kê
 • 9137 dự án đang đợi nhà thầu
 • 1126 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
 • 1620 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
 • 25819 TBMT được đăng trong tháng qua
 • 36364 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây