Tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật trong đấu thầu còn hiệu lực năm 2023

Thứ hai - 21/11/2022 09:36
Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ban hành đã khiến cho không ít bạn đọc nhầm lẫn về tính hiệu lực của các văn bản pháp quy trong lĩnh vực đấu thầu năm 2023. Vậy nên, để giúp bạn nắm được những văn bản pháp luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn còn hiệu lực trong năm 2023 DauThau.info sẽ tổng hợp chi tiết trong bài viết hôm nay. Hãy dành thời gian theo dõi để biết được những văn bản đó là gì nhé.
Tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật trong đấu thầu còn hiệu lực năm 2023

Văn bản hướng dẫn và các quy định về đấu thầu, lựa chọn nhà thầu/nhà đầu tư

Văn bản pháp luật về đấu thầu xây lắp

Dưới đây là một số văn bản về luật và thông tư hướng dẫn luật đấu thầu về lĩnh vực xây lắp, bạn nên tham khảo:
 • Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13

 • Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự

 • Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

 • Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

 • Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

 • Luật Đầu tư công 2019 số 39/2019/QH14 mới nhất

 • Luật số 64/2020/QH14 đầu tư theo hình thức đối tác công tư

 • Nghị định 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

 • Thông tư số 05/2021/TT-BQP ngày 12/01/2021 của Bộ Quốc phòng Quy định một số nội dung về lựa chọn nhà thầu trong phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng

 • Thông tư 10/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu

 • Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu

 • Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng của Chính phủ

 • Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

 • Nghị định 40/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư công

 • Nghị định 28/2021/NĐ-CP quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư

 • Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng 

 • Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT về việc hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC)

 • Thông tư 06/2021/TT-BKHĐT quy định chi tiết về việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu

 • Dự thảo thông tư mới về đấu thầu Quy định về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Sắp ban hành)

Văn bản hướng dẫn về đấu thầu, lựa chọn nhà thầu/nhà đầu tư

 • Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

 • Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

 • Nghị định 25/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (Hiệu lực 20/4/2020, thay thế Nghị định 30/2015/NĐ-CP)

 • Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu

 • Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

 • Thông tư 09/2019/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT

 • Thông tư 10/2016/TT-BKHĐT Quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu.

 • Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT thông tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

 • Thông tư 06/2017/TT-BKHĐT về quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

 • Thông tư 09/2019/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 06/2017/TT-BKHĐT

 • Quyết định 17/2019/QĐ-TTg về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu.

 • Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 (Luật PPP)

 • Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

 • Nghị định số 95/2020/NĐ-CP ngày 24/08/2020 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.

 • Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ Kế hoạch và đầu tư Hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất
Tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật trong đấu thầu còn hiệu lực năm 2022 2
Văn bản hướng dẫn và quy định về đấu thầu, lựa chọn nhà thầu/nhà đầu tư

Văn bản pháp luật về đấu thầu mua sắm hàng hóa

 • Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

 • ​​​Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT về lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu

 • Thông tư 34/2016/TT-BTC công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia

 • Thông tư 35/2016/TT-BTC hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung

 • Thông tư 58/2016/TT-BTC của Bộ tài chính về mua sắm tài sản

 • Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ Y tế về quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập

 • Thông tư số 15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập

 • Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu

Văn bản pháp luật về đấu thầu dịch vụ phi tư vấn

 • Thông tư số 21/2022/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và liên minh Châu Âu, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

Văn bản hướng dẫn về hồ sơ dự thầu, mời thầu, chỉ định thầu

 • Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu

 • Thông tư 15/2022/TT-BKHĐT thông tư quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu xây lắp đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương, hiệp định thương mại tự do giữa cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và liên minh châu âu, hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên hiệp vương quốc anh và bắc ai-len.

Trên đây là toàn bộ những văn bản quy phạm pháp luật quy định mới về đấu thầu còn hiệu lực trong năm 2023 DauThau.info đã tổng hợp và chia sẻ đến bạn đọc. Trong quá trình đấu thầu nếu có điều gì thắc mắc cần được hỗ trợ giải đáp liên hệ với DauThau.info qua số hotline 0904.634.288 hoặc email: [email protected] để được hỗ trợ nhanh chóng. 

Tác giả: Hồ Thị Linh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thống kê
 • 2506 dự án đang đợi nhà thầu
 • 327 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
 • 683 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
 • 5211 TBMT được đăng trong tháng qua
 • 11241 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây