So sánh tính năng "Cơ hội đấu thầu tiềm năng" trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới với tính năng “săn” thông tin thầu của gói VIP1, VIP2 phần mềm DauThau.info

Thứ tư - 25/10/2023 07:36
Trong phạm vi bài viết hôm nay, DauThau.info sẽ đưa ra những so sánh chi tiết về tính năng “Cơ hội đầu thầu tiềm năng” trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới với tính năng săn thông tin thầu của gói phần mềm VIP1, VIP2 trên DauThau.info DauThau.info.
So sánh tính năng "Cơ hội đấu thầu tiềm năng" trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới với tính năng “săn” thông tin thầu của gói VIP1, VIP2 phần mềm DauThau.info

Sau nhiều lần nâng cấp, cải tiến Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới đã có những thay đổi rõ rệt về tính năng. “Cơ hội đấu thầu tiềm năng” là một trong những tính năng được Hệ thống phát triển gần đây, giúp nhà thầu nhận thông tin thầu phù hợp với yêu cầu tìm kiếm của doanh nghiệp, trên DauThau.info tính năng này đã được đội ngũ nghiên cứu và sử dụng từ năm 2018 - Thời điểm DauThau.info lần đầu tiên ra mắt thị trường. 
Vậy cụ thể tính năng “Cơ hội đấu thầu tiềm năng” của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoạt động như thế nào và có sự khác biệt ra sao với tính năng của gói phần mềm VIP1, VIP2 trên DauThau.info, hãy cùng tác giả bài viết đánh giá theo 5 tiêu chí: Tần suất nhận Email, tính tương thích giữa số lượng gói thầu được gửi qua email và kết quả tìm kiếm trực tiếp trên hệ thống, tính liên kết của các thông tin thầu, việc phân quyền tài khoản và số lượng bộ lọc được cấp phát… để xem sự khác biệt được thể hiện như thế nào.

1. Giới thiệu tính năng “Cơ hội đấu thầu tiềm năng” trên Hệ thống e-GP mới và tính năng “săn” thông tin thầu trong gói VIP1, VIP2 của DauThau.info 

1.1. Tính năng Cơ hội đấu thầu tiềm năng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới

Tính năng “Cơ hội đấu thầu tiềm năng” được ra mắt vào cuối tháng 05/2023, sau quá trình nâng cấp, cải tiến tính năng này đã có những thay đổi rõ rệt, giúp ích cho người dùng trong việc thiết lập và áp dụng bộ lọc với các tiêu chí như: Lĩnh vực, Từ khóa tìm kiếm trong tên gói thầu, Giá gói thầu, Chủ đầu tư/Bên mời thầu,... 

Sau khi nhà thầu tạo bộ lọc thành công, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo qua email (xem Hình 1) hoặc hệ thống (xem Hình 2) khi có TBMT/KHLCNT phù hợp, đáp ứng những tiêu chí của bộ lọc mà người dùng tạo trước đó. 

Hình 1 Email thông báo thông tin thầu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
Hình 1. Email thông báo thông tin thầu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

 

Hình 2 Hệ thống thông báo khi có TBMT KHLCNT phù hợp với bộ lọc nhà thầu đã tạo
Hình 2. Hệ thống thông báo khi có TBMT/KHLCNT phù hợp với bộ lọc nhà thầu đã tạo

Với tính năng Cơ hội đấu thầu tiềm năng, nhà thầu sẽ nhận được email thông báo về các cơ hội đấu thầu mà nhà thầu đã thiết lập theo tiêu chí của bộ lọc kèm đường link tải file.

Tìm hiểu thêm cách sử dụng tính năng Cơ hội đấu thầu tiềm năng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới tại bài viết Hướng dẫn sử dụng tính năng Cơ hội đấu thầu tiềm năng.

1.2. Gói phần mềm VIP1, VIP2 trên DauThau.info

Trên phần mềm DauThau.info, tính năng “săn” thông tin thầu (sử dụng bộ lọc gói thầu) lần đầu tiên ra mắt thị trường vào năm 2018, được tích hợp vào gói phần mềm VIP1 - "Săn" thông báo mời thầuVIP2 - "Săn" kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Sau nhiều năm ra mắt, bộ lọc của DauThau.info không ngừng được nâng cấp, cải tiến nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu tìm kiếm thông tin của nhà thầu. Các tiêu chí bộ lọc được sắp xếp rõ ràng, hợp lý (xem Hình 3), giúp nhà thầu dễ dàng lựa chọn tiêu chí bộ lọc phù hợp, nhờ đó có được những thông tin thầu chất lượng, phục vụ tốt cho công tác đấu thầu của doanh nghiệp.

Hình 3 Các thông tin khai báo khi tạo bộ lọc mới trên DauThau info
Hình 3. Các thông tin khai báo khi tạo bộ lọc mới trên DauThau.info

Bộ lọc trên DauThau.info vừa giúp người dùng lưu lại từ khóa cho những lần tìm kiếm sau vừa là công cụ để người dùng cấu hình các tiêu chí để gửi thông tin thầu qua email khi có những gói thầu phù hợp (xem Hình 4).

Hình 4 Email thông báo khi cho gói thầu phù hợp với bộ lọc tìm kiếm trên DauThau info
Hình 4. Email thông báo khi cho gói thầu phù hợp với bộ lọc tìm kiếm trên DauThau.info

2. So sánh tính đầy đủ và chính xác của tần suất nhận Email tổng hợp thông tin thầu theo bộ lọc đang sử dụng

Tần suất gửi email là được hiểu là chu kỳ hệ thống sẽ gửi thông tin thầu qua email cho người dùng khi có thông tin thầu mới nhất phù hợp với tiêu chí của bộ lọc. 

Tần suất gửi mail trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới

Khi sử dụng tính năng Cơ hội đấu thầu tiềm năng để cài đặt bộ lọc trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới, người dùng sẽ phải chờ rất lâu mới nhận được thông tin thầu đầu tiên qua email theo đúng tiêu chí bộ lọc đã cài đặt. 

Cụ thể, tác giả bài viết thực hiện cài đặt “Bộ lọc gói thầu mua sắm” vào lúc 8h30 ngày 08/07/2023 (xem Hình 5) theo các tiêu chí cụ thể:

 • Loại thông tin cần tìm: Thông báo mời thầu

 • Lĩnh vực: Hàng hóa 

 • Trong nước/ Quốc tế: Trong nước 

 • Hình thức dự thầu: Qua mạng

Hình 5 Cài đặt “Bộ lọc gói thầu mua sắm” trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới vào ngày 08 07 2023
Hình 5. Cài đặt “Bộ lọc gói thầu mua sắm” trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới vào ngày 08/07/2023

Tuy nhiên khi có thông tin thầu mới phù hợp với tiêu chí bộ lọc, hệ thống không gửi email thông báo ngay lập tức mà đến 00h05p ngày 09/07/2023 người dùng mới nhận được email thông báo các thông tin thầu phù hợp với tiêu chí bộ lọc đã cài đặt (xem Hình 6). 

Hình 6 Gói thầu của ngày 08 07 nhưng đến ngày 09 07 Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới gửi thông tin đến cho người dùng
Hình 6. Gói thầu của ngày 08/07 nhưng đến ngày 09/07 Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới gửi thông tin đến cho người dùng

Thực tế khi tác giả bài viết kiểm tra trên hệ thống, kết quả trả về có đến 48 gói thầu trong ngày 08/07/2023 được cập nhật mới (xem Hình 7). Trong đó, gói thầu đầu tiên được đăng tải vào lúc 08h23p và gói thầu cuối cùng được đăng tải vào 21h37p ngày 08/07/2023. Do đó, việc hệ thống gửi email vào lúc 00h05p ngày 09/07/2023 quá chậm, có thể ảnh hưởng đến việc tham gia đấu thầu của doanh nghiệp do không kịp làm hồ sơ dự thầu (vốn thời gian cho phép làm hồ sơ dự thầu thường khá ngắn). Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến doanh nghiệp bỏ lỡ cơ hội đấu thầu các gói thầu tiềm năng.

Hình 7 48 gói thầu được tìm kiếm trực tiếp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 08 07 2023
Nhãn

Tiếp theo đó khi đi vào phân tích kết quả của việc thử nghiệm tính năng, cụ thể ở các email thông báo thông tin thầu của ngày 11/07/2023 và ngày 12/07/2023, tác giả bài viết cũng được nhận vào lúc 00h05p ngày hôm sau (xem Hình 8).  

Hình 8 Thông tin gói thầu ngày 11 07 2023 và ngày 12 07 2023 cũng được gửi đến vào 0h05 phút
Hình 8. Thông tin gói thầu ngày 11/07/2023 và ngày 12/07/2023 cũng được gửi đến vào 0h05 phút

Như vậy, có thể tạm kết luận tần suất gửi thông tin thầu qua email trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới được mặc định là 1 ngày/1 lần và thời gian gửi vào lúc 00h05p sáng của ngày tiếp theo. Với tần suất này, có thể nhận thấy thông tin thầu được cập nhật khá chậm, nếu nhà thầu muốn  cập nhật thông tin thầu sớm hơn cũng không được.!

Ngoài ra trong quá trình trải nghiệm, tác giả bài viết không nhận được email thông báo thông tin thầu của ngày 09/07/2023 và 10/07/2023 từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (địa chỉ email: [email protected]) (xem Hình 9), theo đúng mặc định hệ thống sẽ gửi email thông báo vào lúc 00h05p ngày 10/07 và 11/07 nhưng tác giả bài viết không thấy Email thông báo.

Hình 9 Thông tin thầu ngày 09 07 2023 và ngày 10 07 2023 không được hệ thống gửi qua email
Hình 9. Thông tin thầu ngày 09/07/2023 và ngày 10/07/2023 không được hệ thống gửi qua email

Khi thực hiện kiểm tra thủ công trên trang Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới, hệ thống trả kết quả tìm kiếm thì có đến 206 gói thầu mới phù hợp với tiêu chí bộ lọc mà tác giác bài viết đã cài đặt (xem Hình 10).

Hình 10 Có 206 gói thầu mới được tìm thấy trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới vào ngày 09 07 2023 và ngày 10 07 2023
Hình 10. Có 206 gói thầu mới được tìm thấy trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới vào ngày 09/07/2023 và ngày 10/07/2023

Điều này có thể đi đến kết luận, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới cập nhật thông tin thầu qua email bị thiếu tới 206 gói thầu so với kết quả tìm kiếm trên chính hệ thống mua sắm công.

Tần suất gửi mail trên phần mềm DauThau.info

Với gói VIP1 - "Săn" thông báo mời thầu và gói VIP2 - "Săn" kế hoạch lựa chọn nhà thầu của DauThau.info, ngay khi tạo bộ lọc người dùng có thể tự cài đặt hoặc yêu cầu chuyên viên hỗ trợ cài đặt tần suất gửi email theo yêu cầu của mình. 

Hình 11 Chu kỳ gửi email trên phần mềm DauThau info
Hình 11. Chu kỳ gửi email trên phần mềm DauThau.info

Hiện tại, DauThau.info hỗ trợ người dùng cài đặt bộ lọc theo tần suất: 1h/lần, 2h/lần, 3h/lần, 6h/lần, 9h/lần. Thông thường, chuyên viên chăm sóc khách hàng sẽ mặc định chọn mốc 1h/1 lần để người dùng có thể cập nhật được thông tin thầu nhanh nhất! (xem Hình 11).

Khi tác giả bài viết đăng ký gói VIP1 và thực hiện tạo bộ lọc trên phần mềm DauThau.info vào lúc 08h35p ngày 08/07/2023 (xem Hình 12), theo các tiêu chí tương tự với bộ lọc trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới.

 • Loại thông tin cần tìm: Thông báo mời thầu

 • Lĩnh vực: Hàng hóa 

Hình 12 Bộ lọc được cài đặt trên DauThau info vào ngày 08 07 2023
Hình 12. Bộ lọc được cài đặt trên DauThau.info vào ngày 08/07/2023

Chỉ sau đó 1h tạo bộ lọc, cụ thể là vào lúc 09h36p ngày 08/07/2023 (xem Hình 13) tác giả bài viết đã nhận được email thông báo về các thông tin thầu phù hợp với tiêu chí bộ lọc đã cài đặt trước đó. Điều này cho thấy thông tin thầu trên DauThau.info được cập nhật nhanh chóng, kịp thời, chính xác. 

Hình 13 Email thông báo các thông tin thầu phù hợp với bộ lọc đã cài đặt được DauThau info gửi sau 01h00
Hình 13. Email thông báo các thông tin thầu phù hợp với bộ lọc đã cài đặt được DauThau.info gửi sau 01h00

Như vậy, việc DauThau.info cho phép người dùng lựa chọn tần suất gửi thông tin thầu qua email sẽ tránh được tình trạng cập nhật chậm các gói thầu phù hợp. Nhờ đó, giúp doanh nghiệp tăng cơ hội đấu thầu và đến gần hơn với các gói thầu tiềm năng.  

3. So sánh tính đầy đủ và chính xác giữa số lượng gói thầu được gửi qua email và kết quả tìm kiếm trực tiếp trên hệ thống

Để xác thực xem kết quả tìm kiếm trực tiếp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và phần mềm DauThau.info có khớp với thông tin được gửi về Email hay không, tác giả bài viết đã thực hiện cài đặt cùng một bộ lọc thông báo mời thầu với các tiêu chí sau:

 • Tên bộ lọc: Bộ lọc gói thầu mua sắm

 • Tìm theo: Thông báo mời thầu

 • Từ khóa chính: mua sắm 

 • Lĩnh vực: Hàng hóa

Để có được kết luận xác thực nhất, tác giả bài viết đã tiến hành so sánh kết quả tìm kiếm này trong cả 3 ngày liên tiếp: 21/07, 22/07 và 23/07.

3.1. So sánh tính đầy đủ và chính xác dữ liệu ngày 21/07

Tính tương thích dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 

Khi tiến hành cài đặt bộ lọc với các thông tin trên, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hiển thị như sau:

Hình 14 Bộ lọc gói thầu mua sắm được cài đặt vào ngày 21 07 2023
Hình 14. Bộ lọc gói thầu mua sắm được cài đặt vào ngày 21/07/2023

Đối chiếu kết quả tìm kiếm trực tiếp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với file Excel hệ thống gửi qua email vào lúc 00h05p ngày 21/07/2023, tác giả bài viết nhận thấy có sự chênh lệch về số lượng thông báo mời thầu. Cụ thể số lượng thông báo mời thầu được tìm kiếm trực tiếp trên hệ thống là 158 gói, nhưng trong file Excel là 147 gói thầu, như vậy kết quả gói thầu bị chênh lệch là 11 gói thầu (xem Hình 15). 

Hình 15 So sánh số lượng thông báo mời thầu khi gửi qua email và tìm kiếm trực tiếp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới ngày 21 07 2023
Hình 15. So sánh số lượng thông báo mời thầu khi gửi qua email và tìm kiếm trực tiếp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới ngày 21/07/2023

Tính tương thích dữ liệu trên Phần mềm DauThau.info

Cũng với các tiêu chí bộ lọc trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tác giả bài viết sử dụng để cài đặt bộ lọc cho gói VIP1 trên phần mềm DauThau.info, cụ thể bộ lọc được hiển thị như sau:

Hình 16 Bộ lọc được cài đặt trên gói VIP1 phần mềm DauThau info
Hình 16. Bộ lọc được cài đặt trên gói VIP1 phần mềm DauThau.info

Đối chiếu với kết quả thông tin thầu được phần mềm DauThau.info gửi qua email theo tần suất 1h/lần khi có thông báo mời thầu phù hợp với bộ lọc, tác giả bài viết nhận thấy số lượng thông tin thầu được gửi qua email với số lượng thông tin thầu kiểm tra trực tiếp trên phần mềm DauThau.info giống nhau. Cụ thể, có 15 Email thông báo thông tin thầu tương đương với 235 gói thầu phù hợp với tiêu chí bộ lọc đã cài đặt cho gói VIP1 được phần mềm DauThau.info gửi email, khi kiểm tra trực tiếp trên phần mềm DauThau.info số lượng thông báo mời thầu là 235 gói thầu (xem Hình 17).

Hình 17 Số lượng thông báo mời thầu được DauThau info gửi qua email bằng với số lượng gói thầu được tìm thấy trực tiếp phần mềm DauThau info ngày 21 07 2023
Hình 17. Số lượng thông báo mời thầu được DauThau.info gửi qua email bằng với số lượng gói thầu được tìm thấy trực tiếp phần mềm DauThau.info ngày 21/07/2023

3.2. So sánh tính đầy đủ và chính xác dữ liệu ngày 22/07

Tính tương thích dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 

Tiếp tục đối chiếu kết quả của file Excel được gửi về và kết quả trên hệ thống ngày 22/07/2023, kết quả so sánh cho thấy có sự chênh lệch về số lượng thông báo mời thầu. Cụ thể, số lượng thông báo mời thầu được tìm thấy trên hệ thống là 20 gói thầu, nhưng trong file Excel là 15 gói thầu, như vậy kết quả gói thầu bị chênh lệch là 5 gói thầu (xem Hình 18). 

Hình 18 So sánh số lượng thông báo mời thầu khi gửi qua email và tìm kiếm trực tiếp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới ngày 22 07 2023
Hình 18. So sánh số lượng thông báo mời thầu khi gửi qua email và tìm kiếm trực tiếp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới ngày 22/07/2023

Tính tương thích dữ liệu trên Phần mềm DauThau.info

Tác giả bài viết tiếp tục đối chiếu kết quả thông báo mời thầu ngày 22/07/2023 thì thấy: số lượng thông báo mời thầu được phần mềm DauThau.info gửi về qua email với số lượng thông báo mời thầu được tìm kiếm trực tiếp trên hệ thống giống nhau

Cụ thể, có 16 thông báo được gửi về email của tác giả bài viết tương đương với 36 gói thầu, khi kiểm tra trực tiếp trên phần mềm DauThau.info số lượng thông báo mời thầu cũng là 36 gói thầu (xem Hình 19).

Hình 19 Số lượng thông báo mời thầu được DauThau info gửi qua email bằng với số lượng gói thầu được tìm thấy trực tiếp phần mềm DauThau info ngày 22 07 2023
Hình 19. Số lượng thông báo mời thầu được DauThau.info gửi qua email bằng với số lượng gói thầu được tìm thấy trực tiếp phần mềm DauThau.info ngày 22/07/2023

3.3. So sánh tính đầy đủ và chính xác dữ liệu ngày 23/07

Tính tương thích dữ liệu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Tiếp tục đối chiếu kết quả ngày 23/07/2023, tác giả bài viết nhận thấy số lượng thông báo mời thầu được Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia gửi qua email với số lượng thông báo mời thầu tìm kiếm trên hệ thống tiếp tục có sự chênh lệch. Cụ thể, số lượng thông báo mời thầu được tìm thấy trên hệ thống là 20 gói, nhưng trong file Excel là 15 gói thầu, như vậy kết quả gói thầu bị chênh lệch là 5 gói thầu (xem Hình 20). 

Hình 20 So sánh số lượng thông báo mời thầu khi gửi qua email và tìm kiếm trực tiếp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới ngày 23 07 2023
Hình 20. So sánh số lượng thông báo mời thầu khi gửi qua email và tìm kiếm trực tiếp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới ngày 23/07/2023

Tính tương thích dữ liệu trên Phần mềm DauThau.info

Khi tác giả bài viết tiếp tục đối chiếu kết quả thông báo mời thầu ngày 23/07/2023 thì thấy,  số lượng thông báo mời thầu được phần mềm DauThau.info gửi về qua email với số lượng thông báo mời thầu được tìm kiếm trực tiếp trên hệ thống bằng nhau. 

Cụ thể, có 16 thư thông báo được gửi về email của tác giả bài viết tương đương với 19 gói thầu, khi kiểm tra trực tiếp trên phần mềm DauThau.info số lượng thông báo mời thầu cũng là 19 gói thầu (xem Hình 21).

Hình 21 Số lượng thông báo mời thầu được DauThau info gửi qua email bằng với số lượng gói thầu được tìm thấy trực tiếp phần mềm DauThau info ngày 23 07 2023
Hình 21. Số lượng thông báo mời thầu được DauThau.info gửi qua email bằng với số lượng gói thầu được tìm thấy trực tiếp phần mềm DauThau.info ngày 23/07/2023

Kết luận:

 • Trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: Số lượng thông tin thầu được gửi qua email theo bộ lọc đã cài đặt và số lượng thông tin thầu được tìm kiếm trực tiếp có sự chênh lệch. Nguyên nhân được nhận định bởi: 

  • Những gói thầu cũ được chỉnh sửa và đăng lại không được hệ thống thống kê và gửi qua email. Như vậy, hệ thống chỉ mặc định gửi những gói thầu mới được đăng tải trong ngày.

  • Ngoài ra, hệ thống chỉ gửi những gói thầu có tên chứa từ khóa tìm kiếm của bộ lọc, vì thế những gói thầu có nội dung chứa từ khóa không được Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thống kê và gửi qua email. Điều này có thể dẫn đến tình trạng sót gói thầu, làm lỡ cơ hội đấu thầu của doanh nghiệp.

 • Với phần mềm DauThau.info: Số lượng thông tin thầu được gửi qua email theo bộ lọc đã cài đặt và số lượng thông tin thầu được tìm kiếm trực tiếp đang giống nhau, không hề có sự chênh lệch. Nguyên nhân được nhận định bởi: 

  • Khi cài đặt bộ lọc cho gói VIP1, VIP2, phần mềm sẽ gửi tất cả các thông tin thầu được đăng tải mới và đăng tải lại vào ngày tìm kiếm. Với những thông tin thầu được đăng tải lại, hệ thống sẽ hiển thị chú ý màu đỏ bên dưới Thông tin chung (xem Hình 22), giúp người dùng biết được có thông báo mời thầu cũ hơn trước đó. 

  • Ngoài ra, phần mềm DauThau.info còn thống kê các thông tin thầu có tên gói thầu và nội dung chứa từ khóa tìm kiếm, giúp cho người dùng không bị bỏ sót gói thầu, đem lại nhiều cơ hội đấu thầu tiềm năng hơn cho doanh nghiệp trong quá trình sử dụng.

Hình 22 Hiển thị chú ý màu đỏ với những thông báo mời thầu có số thông tin thầu cũ hơn thông tin thầu hiện tại
Hình 22. Hiển thị chú ý màu đỏ với những thông báo mời thầu có số thông tin thầu cũ hơn thông tin thầu hiện tại

4.  Tính liên kết của các thông tin thầu được gửi về Email

Việc gắn link liên kết vào thông tin thầu khi gửi email sẽ giúp người dùng dễ dàng click vào xem chi tiết thông tin thầu thay vì phải thực hiện nhiều thao tác. Nhờ đó người dùng dễ dàng hơn trong việc tiếp cận thông tin thầu, phục vụ tốt hơn cho công tác đấu thầu của doanh nghiệp.

Tính liên kết thông tin thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới

Sau khi có thông tin thầu phù hợp hệ thống sẽ tự động gửi email thông báo. Tuy nhiên, email thông báo không chứa file đính kèm, cũng không có thông tin gói thầu mà chỉ có 1 đường link, người dùng phải click vào link (chữ Tại đây, xem Hình 23) để tải file Excel về máy chứ không thể xem thông tin gói thầu trực tiếp trên email. 

Hình 23 Hệ thống gửi email thông báo có thông tin thầu phù hợp
Hình 23. Hệ thống gửi email thông báo có thông tin thầu phù hợp

Để xem được chi tiết các thông tin thầu người dùng cần mở file trên ứng dụng Microsoft  Excel (xem Hình 24), sau đó copy mã gói thầu có trong file rồi tra cứu ngược lại trên hệ thống. Có thể thấy, người dùng phải thực hiện các bước khá rườm rà, mất thời gian mới có thể xem được các thông tin khác liên quan đến gói thầu đó như: Thông tin KHLCNT, Thông tin gói thầu, Cách thức dự thầu, Thông tin dự thầu, Thông tin quyết định phê duyệt.

Hình 24 File thông tin các gói thầu Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia gửi qua email dựa trên bộ lọc người dùng đã tạo
Hình 24. File thông tin các gói thầu Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia gửi qua email dựa trên bộ lọc người dùng đã tạo

Như vậy, kết quả thông tin thầu mà người dùng nhận được sẽ là một thông báo kèm đường link để tải file Excel. Email không chứa thông tin gói thầu, chưa kể các thông tin trong file còn theo dạng không liên kết. Điều này dẫn đến việc, người dùng mất rất nhiều thời gian trong quá trình tra cứu thông tin liên quan đến gói thầu. Ví dụ muốn tìm xem thông báo mời thầu đó thuộc kế hoạch nào, giá gói thầu là bao nhiêu (nếu TBMT không có giá gói thầu), thông tin về chủ đầu tư hoặc bên mời thầu… thì hoàn toàn có thể tra cứu chỉ với 1 click như là sử dụng phần mềm DauThau.info. 

Hình 25 Click vào tên KHLCNT hoặc nhấn vào Xem chi tiết để biết được chi tiết thông tin bên trong KHLCNT
Hình 25. Click vào tên KHLCNT hoặc nhấn vào Xem chi tiết để biết được chi tiết thông tin bên trong KHLCNT

Tính liên kết thông tin thầu trên phần mềm DauThau.info

Với bộ lọc giúp săn thông tin thầu  trong gói VIP1VIP2 của DauThau.info, Email gửi thông tin thầu có sẵn link liên kết để nhà thầu tiện nhấn vào xem thông tin (xem Hình 26), chứ không chỉ hiển thị mã gói thầu sau đó phải tra cứu ngược lại như trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

Hình 26 Email gửi về theo bộ lọc của phần mềm DauThau info có link liên kết đến gói thầu để người dùng tiện tra cứu
Hình 26. Email gửi về theo bộ lọc của phần mềm DauThau.info có link liên kết đến gói thầu để người dùng tiện tra cứu

Ngoài ra, DauThau.info còn hỗ trợ tính năng Theo dõi thông tin thầu (xem Hình 26). Tính năng này giúp người dùng nhanh chóng và kịp thời nắm bắt các thay đổi của gói thầu mình đang quan tâm. Cụ thể khi có bất kỳ thay đổi nào của gói thầu, hệ thống sẽ ngay lập tức gửi mail thông báo đến người dùng, bao gồm cả việc thông báo kết quả đấu thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống. Xem thêm bài viết: Hướng dẫn sử dụng tính năng theo dõi TBMT và KHLCNT trên Phần mềm DauThau.info.

5. Việc phân quyền tài khoản nhận thông tin thầu

Tính năng phân quyền nhiều tài khoản nhận thông tin thầu qua email giúp cho các nhân viên trong cùng một bộ phận đấu thầu có thể cùng lúc nhận các thông tin thầu phù hợp theo bộ lọc đã cài đặt, tính năng này sẽ rất quan trọng đặc biệt đối với những đơn vị có phòng đấu thầu với đông nhân sự tham gia. Cùng tìm hiểu xem tính năng này trên cả 2 hệ thống có hoạt động không và hoạt động như thế nào?

Tính năng phân quyền tài khoản nhận thông tin thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới

Tính năng Cơ hội đấu thầu tiềm năng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không cho phép phân quyền nhiều tài khoản phụ để nhận thông tin thầu. Hiện tại, trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới chỉ cho phép duy nhất tài khoản chính tạo bộ lọc nhận thông tin thầu. Điều này gây nên sự bất tiện cho các doanh nghiệp đang có nhu cầu phân quyền cho các nhân viên khác trong công ty cùng sử dụng chung một bộ lọc. 

Tính năng phân quyền tài khoản nhận thông tin thầu trên phần mềm DauThau.info

Gói VIP1 và VIP2 của DauThau.info hiện cho phép người dùng phân quyền không giới hạn tài khoản phụ nhận thông tin thầu qua email. Trong đó, người dùng được phân quyền 02 tài khoản phụ miễn phí, để phân quyền nhiều hơn người dùng có thể mua thêm bằng điểm. Xem chi tiết bài viết: Hướng dẫn phân quyền nhiều tài khoản sử dụng gói VIP trên DauThau.info

Hình 27 DauThau info cho phép phân quyền nhiều tài khoản phụ nhận thông tin thầu
Hình 27. DauThau.info cho phép phân quyền nhiều tài khoản phụ nhận thông tin thầu

6. Số lượng bộ lọc được cấp phát

Số lượng bộ lọc được cấp phát được hiểu là số lượng bộ lọc được hệ thống cấp cho người dùng để tra cứu thủ công hoặc nhận thông tin thầu qua email.

Số lượng bộ lọc được cấp phát trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới

Hiện tại, tính năng Cơ hội đấu thầu tiềm năng của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới chỉ cho phép cài đặt tối đa 2 bộ lọc nhận thông tin thầu qua email. Trường hợp người dùng muốn đổi bộ lọc nhận email cần phải bỏ chọn vào ô trống phía trước bộ lọc (xem Hình 28) mới có thể nhận thông tin thầu cho bộ lọc khác. 

Hình 28 Chỉ cho phép tối đa 2 bộ lọc nhận thông tin thầu qua email
Hình 28. Chỉ cho phép tối đa 2 bộ lọc nhận thông tin thầu qua email

Số lượng bộ lọc được cấp phát trên phần mềm DauThau.info

Sử dụng gói VIP1VIP2 của DauThau.info, người dùng có thể tạo bộ lọc nhận thông tin thầu không giới hạn. Hiện tại, DauThau.info cho phép tạo 05 bộ lọc nhận thông tin thầu qua email miễn phí, để có nhiều bộ lọc nhận thông tin thầu hơn người dùng chỉ cần dùng điểm để mua. Điểm bạn có thể mua thêm hoặc kiếm điểm thưởng miễn phí thông qua các thao tác trên hệ thống.

Hình 29 DauThau info cho phép tạo 05 bộ lọc nhận thông tin thầu qua email miễn phí
Hình 29. DauThau.info cho phép tạo 05 bộ lọc nhận thông tin thầu qua email miễn phí

Kết luận

Có thể thấy tính năng “Cơ hội đấu thầu tiềm năng” trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho phép người dùng sử dụng miễn phí. Tuy nhiên, tính năng này chưa được hoàn thiện và còn nhiều lỗi nghiêm trọng như đã phân tích ở trên. 

Bài viết trên đã đưa ra những so sánh và đánh giá chi tiết về tính năng Cơ hội đấu thầu tiềm năng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với tính năng “săn” thông tin thầu của gói phần mềm VIP1, VIP2 trên DauThau.info. Trong thời gian tới, DauThau.info sẽ tiếp tục đánh giá các tính năng khác trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới để giúp người dùng hiểu rõ hơn cách sử dụng của mỗi hệ thống để có thể vận dụng linh hoạt sức mạnh của mỗi công cụ và giành lợi thế cho mình khi tham gia đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

Để không bỏ lỡ các bài viết hữu ích khác, hãy theo dõi chuyên mục Tin tứcFanpage DauThau.info. Trường hợp cần hỗ trợ hỗ trợ sử dụng gói phần mềm VIP1 và VIP2 của phần mềm DauThau.info, vui lòng liên hệ:

Tác giả: Hồ Thị Linh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Banner chu ky so winca
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
QC sàn đấu thầu tư nhân
Bạn biết đến DauThau.info qua đâu?
Gói thầu HH: Cung cấp đồng phục cho nhân viên năm 2023 tại Khách sạn Cửu Long
Mã TBMT: IB2300354607-00
Đóng thầu: 10:00 12/12/23
Công bố: 14:05 07/12/23
Gói thầu số 03: Thi công xây dựng
Mã TBMT: IB2300348091-00
Đóng thầu: 08:00 18/12/23
Công bố: 14:03 07/12/23
Thuê tuyến quang 02FO kết nối các node AGG, CSG - CTO
Mã TBMT: IB2300354635-00
Đóng thầu: 09:00 03/01/24
Công bố: 14:02 07/12/23
Mua sắm máy ghế nha
Mã TBMT: IB2300348307-00
Đóng thầu: 14:00 14/12/23
Công bố: 14:01 07/12/23
Mua sắm tài sản công
Số KHLCNT: PL2300246360-02
Công bố: 14:06 07/12/23
Banner phai duoi - thi trac nghiem dau thau
Thống kê
 • 9068 dự án đang đợi nhà thầu
 • 1097 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
 • 1594 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
 • 25817 TBMT được đăng trong tháng qua
 • 36375 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây