Đánh giá tính năng mới Phân tích đối thủ cạnh tranh trên Mua sắm công

Thứ hai, 27 Tháng M. một 2023 11:55 SA
Phân tích đối thủ cạnh tranh luôn là ưu tiên hàng đầu của các nhà thầu khi tham dự thầu, Mua sắm công đã có chức năng cho phép Phân tích đối thủ trong chuyên mục Phân tích cơ hội đấu thầu, hãy cùng tìm hiểu và so sánh với chức năng Đọc vị đối thủ cạnh tranh và Bên mời thầu do DauThau.info xây dựng và phát triển lâu nay.
Hình ảnh minh họa bài viết
Hình ảnh minh họa bài viết

Chức năng Phân tích đối thủ trên Mua sắm công

Để thực hiện chức năng này, nhà thầu thao tác như sau: Đăng nhập tài khoản > Trang chủ > Trang cá nhân > Phân tích cơ hội đấu thầu.
Phân tích cơ hội đấu thầu
Hình 1 - Phân tích cơ hội đấu thầu
Sau đó tại trang Phân tích cơ hội đấu thầu > Phân tích đối thủ
Phần tích đối thủ
Hình 2 - Phân tích đối thủ

Những chức năng chính khi phân tích đối thủ trên Mua sắm công

Chức năng Phân tích đối thủ của Mua sắm công mới chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu những nhà thầu đã cùng tham dự thầu ít nhất một gói thầu với nhà thầu đang đăng nhập tài khoản. Khi đó sẽ hiển thị danh sách tất cả các nhà thầu đã có ít nhất một lần tham dự thầu, các thông tin của từng nhà thầu như sau:

 • Tên nhà thầu
 • Mã định danh
 • Số lượng gói thầu đã tham dự cùng
 • Mã TBMT đã tham dự cùng
 • Số lượng gói thầu khác của nhà thầu
 • Mã TBMT khác nhà thầu đã tham dự
 • Số lượng gói chưa có kết quả
 • Số gói hủy thầu
 • Số lượng/ Tỷ lệ gói thầu trúng thầu
 • Tỷ lệ tiết kiệm trung bình
 • Số lượng/ Tỷ lệ gói thầu trượt thầu
 • Số lượng/Tỷ lệ gói thầu chỉ có duy nhất NT tham dự
 • Số lượng/Tỷ lệ gói thầu là NT duy nhất đáp ứng KT
 • Số lượng/ Tỷ lệ gói thầu chào giá thấp nhất khi tham gia
 • Số lượng/ Tỷ lệ gói chào giá thấp nhất và trúng thầu
 • Số lượng/ Tỷ lệ gói chào giá thấp nhất nhưng trượt thầu
 • Số lần kiến nghị (HSMT/LCNT/KQ)
 • Số lần làm rõ HSMT trung bình
 • Số lần bị cấm tham dự thầu
Trang phân tích đối thủ
Hình 3 - Trang phân tích đối thủ

Khi click vào "Xem chi tiết" thì sẽ xem được tiếp các thông tin chi tiết của nhà thầu đó (đối thủ đang nghiên cứu), thông tin gồm:

 • Danh sách CĐT/ BMT mà NT tham dự với tần suất cao
 • Danh sách gói thầu có duy nhất NT tham dự thầu
 • Danh sách gói thầu có từ 2 NT trở lên nhưng là NT duy nhất đáp ứng kỹ thuật
 • Danh sách gói thầu NT có kiến nghị nhưng không dự thầu
 • Địa bàn NT dự thầu nhiều nhất
 • Địa bàn NT trúng thầu nhiều nhất
 • Thông tin cấm tham dự thầu
Dưới góc độ cung cấp thông tin, chúng ta thấy Mua sắm công mang đến thông tin nhà thầu đang quan tâm khá đầy đủ, chi tiết, nhiều thông tin gợi mở đem đến nhiều giá trị (ví dụ như: số lần kiến nghị, địa bàn tham dự nhiều nhất, địa bàn trúng thầu nhiều nhất, thông tin cấm tham dự...). Tuy nhiên, điều đáng tiếc thông tin mới dừng lại ở nhà thầu đã từng tham dự chung với tài khoản đang xem ít nhất một lần, chưa mở rộng ra các đối tượng khác. Đồng thời các thông tin này là thông tin "chết" chưa có các đường link dẫn đến chi tiết hoặc bổ sung khi muốn tiếp tục tìm hiểu thêm.
 

Phân tích đối thủ cạnh tranh trên phần mềm DauThau.info

Với phần mềm DauThau.info, thông qua gói VIP3, Hệ thống cho phép người dùng xem được thông tin đầy đủ của nhà thầu bất kỳ cùng toàn bộ danh sách nhà thầu từng tham gia đấu thầu với nhà thầu mà bạn đang tìm kiếm. Các thông tin được hiển thị bao gồm: Tổng số gói thầu đã đấu, Số gói thầu trúng, Số gói thầu trượt, Số gói thầu chưa có kết quả, Số gói thầu đã hủy. Cụ thể, hãy cùng tìm hiểu từng tính năng cơ bản sau:

1. Phân tích quan hệ giữa nhà thầu với các bên mời thầu

1.1. Xem kết quả phân tích dữ liệu của nhà thầu

Với những số liệu hiển thị về kết quả phân tích dữ liệu, bạn có thể xem được tổng quan về tình hình tham dự thầu của nhà thầu, về tổng số lượng gói thầu đã tham gia, tổng giá trị trúng thầu, mối quan hệ với bên mời thầu, các tỉnh thành tham gia đấu thầu,… để từ đó có được bức tranh tổng thể về nhà thầu đang quan tâm.

kết quả phân tích dữ liệu VI
Hình 4: Kết quả phân tích dữ liệu của nhà thầu

Hình trên, DauThau.info đang minh họa là trang danh sách nhà thầu của Công ty TNHH Thương mại Đông Nam.

1.2. Xem nhà thầu tham gia những gói thầu nào?

Bằng cách hiển thị danh sách các gói thầu mà nhà thầu tham gia bên dưới trang thông tin nhà thầu, phần mềm cho biết danh sách toàn bộ các gói thầu mà nhà thầu đã tham gia dựa trên dữ liệu đã được công bố trong hơn 10 năm qua cũng như thông tin chi tiết của từng gói.

Danh sách các gói thầu đã tham gia VI
Hình 5: Danh sách các gói thầu đã tham gia

Tính năng này giúp chủ đầu tư có thể kiểm tra năng lực nhà thầu dựa trên các gói thầu mà nhà thầu đã tham gia. Trong ảnh chụp ở trên, nhà thầu Công ty TNHH Thương mại Đông Nam tham gia 4487 gói thầu, trong đó đã trúng thầu 691 gói, trượt thầu 3108 gói, 437 gói chưa có kết quả và 251 gói thầu đã huỷ. Bảng dữ liệu liệt kê đầy đủ thông tin quan trọng của gói thầu kèm theo đường link dùng để đối chiếu dữ liệu chi tiết trước khi được tổng hợp, bao gồm thông báo mời thầu, thông tin bên mời thầu và kết quả đấu thầu (nếu có).

1.3. Xem nhà thầu hay quan hệ với các bên mời thầu nào?

Phần mềm sẽ phân tích và hiển thị danh sách các bên mời thầu có quan hệ với nhà thầu, cho phép trả lời các câu hỏi như: Nhà thầu đã tham gia các gói thầu của các bên mời thầu nào? Tổng số lượng gói thầu đã tham gia của bên mời thầu đó? Số lượng gói thầu trúng, số lượng gói thầu trượt...

danh sách bên mời thầu mà nhà thầu tham gia
Hình 6: Danh sách bên mời thầu mà nhà thầu đã tham dự thầu

Ảnh chụp ở trên: Nhà thầu Công ty TNHH Thương mại Đông Nam có quan hệ với 2550 bên mời thầu. Danh sách các bên mời thầu mà nhà thầu này tham dự thầu nhiều nhất được liệt kê lên trên cùng.

Ngoài ra, phần mềm cũng cho phép tra cứu danh sách các gói thầu mà nhà thầu đang xem đã tham gia của một bên mời thầu cụ thể và trả lời câu hỏi: Số lượng gói thầu trúng, số lượng gói thầu trượt, số lượng gói thầu chưa có kết quả... Tính năng này giúp nhà thầu có thể kiểm tra xem đối thủ cạnh tranh của mình có xu hướng trúng thầu hay trượt thầu nhiều khi tham gia các gói thầu ở cùng một bên mời thầu.

quan hệ giữa nhà thầu và bên mời thầu
Hình 7: Danh sách các gói thầu mà nhà thầu đã tham gia của bên mời thầu

2. Phân tích quan hệ giữa bên mời thầu với các nhà thầu

Chức năng này giúp tra cứu quan hệ giữa bên mời thầu với các nhà thầu, xem bên mời thầu hay quan hệ với các nhà thầu nào? Đây là tính năng khá thú vị mà hiện nay trên Mua sắm công không có.

Phần mềm sẽ hiển thị danh sách các nhà thầu có quan hệ với bên mời thầu (ở cuối trang thông tin của bên mời thầu), giúp trả lời các câu hỏi: Danh sách các nhà thầu tham gia mời thầu các dự án của bên mời thầu đang xem? Tổng số lượng gói thầu mà từng nhà thầu tham gia, Số lượng gói thầu trúng, số lượng gói thầu trượt...

Danh sách nhà thầu tham dự thầu của chủ đầu tư
Hình 8: Danh sách nhà thầu đã tham dự thầu

Tính năng này giúp nhà thầu có thể kiểm tra xem các nhà thầu nào có thể trở thành đối thủ cạnh tranh của mình khi chuẩn bị tham dự thầu một gói thầu đang được bên mời thầu này mời.

3. “Soi” quan hệ giữa các nhà thầu với nhau

Bằng cách phân tích và liệt kê danh sách các nhà thầu đã từng đấu với nhà thầu này bên dưới trang thông tin nhà thầu, phần mềm sẽ giúp kiểm tra quan hệ của nhà thầu này với các nhà thầu khác, xem các nhà thầu nào thường tham gia cùng nhau, số lần tham gia cùng nhau là bao nhiêu? Số gói trúng và số gói trượt? Nhà thầu nào trúng hay trượt nhiều hơn...?

danh sách nhà thầu từng đấu
Hình 9: Danh sách nhà thầu từng đấu

Công cụ này cũng cho phép kiểm tra quan hệ giữa hai nhà thầu cụ thể xem các nhà thầu này có xu hướng chuyên trúng hay chuyên trượt khi đi cùng nhau.

mối quan hệ giữa nhà thầu và nhà thầu
Hình 10: Danh sách các gói thầu mà các nhà thầu cùng tham gia

4. “Soi” quan hệ với các nhà thầu liên danh

Với danh sách nhà thầu cùng liên danh, bạn sẽ kiểm tra được mối quan hệ “gần” giữa các nhà thầu đã từng liên danh với nhà thầu đang tìm kiếm, xem nhà thầu nào thường liên danh với nhau, số lần liên danh cùng nhau là bao nhiêu, kết quả đấu thầu như thế nào?...

danh sách nhà thầu cùng liên danh
Hình 11: Danh sách nhà thầu cùng liên danh

Công cụ này cũng sẽ giúp bạn kiểm tra về mối quan hệ của hai nhà thầu liên danh với nhau, xem khi đi cùng nhau thì những nhà thầu này có xu hướng chuyên trúng hay chuyên trượt.

5. Thống kê các vi phạm quy định về đấu thầu của nhà thầu

Ngoài việc “soi” quan hệ giữa các nhà thầu, gói VIP3 còn có thể thống kê được các vi phạm quy định về đấu thầu của nhà thầu (nếu có). Đây là các quyết định xử phạt được bên mời thầu đưa ra khi nhà thầu có dấu hiệu vi phạm, nhà thầu nào có nhiều quyết định xử phạt chứng tỏ là không chuyên nghiệp, kém uy tín khi tham gia đấu thầu.

danh sách vi phạm
Hình 12 - Danh sách vi phạm

Bài viết trên DauThau.info đã đánh giá tính năng phân tích đối thủ trên Mua sắm công đồng thời so sánh với một số tính năng tiêu biểu tương đối của gói VIP3 do DauThau.info cung cấp, mong rằng bài viết hữu ích cho các nhà thầu quan tâm. Trường hợp cần được hỗ trợ cung cấp các giải pháp phần mềm liên quan đến lĩnh vực đấu thầu, vui lòng liên hệ:

Tác giả: Son Vu

Bài viết này của DauThau.info được cấp phép theo giấy phép dữ liệu mở Creative Commons CC-BY (cho phép sử dụng toàn quyền nhưng phải ghi công tác giả, ghi rõ nguồn gốc xuất xứ ban đầu) trừ trường hợp được cấp phép riêng sẽ được ghi rõ trong tài liệu. Sử dụng lại các nguồn từ DauThau.info cần ghi rõ bản quyền!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Banner dai - thi trac nghiem dau thau
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Quản lý, vận hành trong thời gian 03 năm
Mã TBMT: IB2400225971-00
Đóng thầu: 11:00 01/08/24
Công bố: 10:33 14/07/24
Xây lắp
Mã TBMT: IB2400225651-00
Đóng thầu: 07:38 20/07/24
Công bố: 10:30 14/07/24
(25-VT-2244/24-XL-DA-TTH )Vật tư chính phục vụ thi công đấu nối giếng TU-14XP, TU-16 giàn BK TNG
Mã TBMT: IB2400226035-00
Đóng thầu: 09:10 23/07/24
Công bố: 10:19 14/07/24
In Tạp chí 6 tháng cuối năm 2024 và 2 năm 2025, 2026
Mã TBMT: IB2400206348-00
Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH BSAC
Đóng thầu: 11:00 23/07/24
Công bố: 10:19 14/07/24
tháng 7 năm 2024
14
Chủ nhật
tháng 6
9
năm Giáp Thìn
tháng Tân Mùi
ngày Kỷ Mão
giờ Giáp Tý
Tiết Bạch lộ
Giờ hoàng đạo: Tý (23-1) , Dần (3-5) , Mão (5-7) , Ngọ (11-13) , Mùi (13-15) , Dậu (17-19)

"Ai vạch cho tôi sai lầm, đó là thầy của tôi. Ai chỉ cho tôi những hành động sai trái, đó là bạn tôi. Còn ai phỉnh nịnh tôi, đó là kẻ thù của tôi. "

Khuyết Danh

Sự kiện trong nước: Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà ban Sắc lệnh...

Thống kê
 • 6371 dự án đang đợi nhà thầu
 • 104 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
 • 164 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
 • 18786 TBMT được đăng trong tháng qua
 • 30435 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây