[VIDEO] Hướng dẫn đăng tải KHLCNĐT/Hồ sơ mời thầu/KQLC nhà đầu tư dự án theo pháp luật chuyên ngành/ xã hội hóa

Thứ năm - 07/12/2023 14:55
Bài viết hôm nay DauThau.info sẽ hướng dẫn quý doanh nghiệp các bước đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư (KHLCNĐT), hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án theo pháp luật chuyên ngành/xã hội hóa. Theo dõi ngay để biết được các bước thực hiện như thế nào nhé!
[VIDEO] Hướng dẫn đăng tải KHLCNĐT/Hồ sơ mời thầu/KQLC nhà đầu tư dự án theo pháp luật chuyên ngành/ xã hội hóa

Các bước đăng tải KHLCNĐT dự án theo pháp luật chuyên ngành/ xã hội hóa

Video hướng dẫn người sử dụng đăng tải KHLCNĐT dự án theo pháp luật chuyên ngành/ xã hội hóa trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới. Mời các bạn cùng tham khảo!

Video hướng dẫn đăng tải KHLCNĐT dự án theo pháp luật chuyên ngành/ xã hội hóa (Nguồn: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia)

Để đăng tải KHLCNĐT dự án theo pháp luật chuyên ngành/xã hội hóa quý doanh nghiệp thực hiện theo các bước sau: 

 • Bước 1: Đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với vai trò là Bên mời thầu → Chọn Đấu thầu điện tử.

Hình 1 Đăng nhập vào hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với vai trò Bên mời thầu
Hình 1. Đăng nhập vào hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với vai trò Bên mời thầu
 • Bước 2: Chọn Phân hệ e-Bidding → Chọn Lựa chọn nhà đầu tư → Chọn Dự án pháp luật chuyên ngành/xã hội → Chọn Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư → Chọn Tạo mới

Hình 2 Chọn Tạo mới KHLCN
Hình 2. Chọn Tạo mới KHLCN
 • Bước 3: Tại tab Thông tin chung chọn tìm kiếm Mã dự án theo nhiều tiêu chí khác nhau → Nhấn Tìm kiếm → Nhấn Chọn

Hình 3 Tìm kiếm Mã dự án
Hình 3. Tìm kiếm Mã dự án
 • Bước 4: Nhập đầy đủ các trường thông tin bắt buộc (*) → Nhấn Tiếp tục.

Hình 4 Nhập thông tin các trường bắt buộc
Hình 4. Nhập thông tin các trường bắt buộc
 • Bước 5: Tại tab Quyết định phê duyệt tiến hành nhập các trường thông tin bắt buộc  (*) → Nhấn Tiếp tục.

Hình 5 Nhập thông tin vào các trường bắt buộc tại tab Quyết định phê duyệt
Hình 5. Nhập thông tin vào các trường bắt buộc tại tab Quyết định phê duyệt
 • Bước 6: Kiểm tra thông tin tại tab Xác nhận thông tin → Chọn Lưu → Nhấn Đăng tải.

Hình 6 Sau khi xác nhận thông tin nhấn Lưu và Đăng tải
Hình 6. Sau khi xác nhận thông tin nhấn Lưu và Đăng tải

Các bước đăng tải hồ sơ mời thầu dự án theo pháp luật chuyên ngành/ xã hội hóa

Dưới đây là video hướng dẫn người sử dụng đăng tải hồ sơ mời thầu dự án theo pháp luật chuyên ngành/ xã hội hóa trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  Video hướng dẫn đăng tải hồ sơ mời thầu dự án theo pháp luật chuyên ngành/ xã hội hóa (Nguồn: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia)

Để đăng tải hồ sơ mời thầu dự án theo pháp luật chuyên ngành/xã hội hóa, đầu tiên bạn cần thực hiện theo bước 1 ở phần 1. Sau đó tiếp tục thực hiện theo các bước sau đây:

 • Bước 1: Chọn Phân hệ e-Bidding → Chọn Lựa chọn nhà đầu tư → Chọn Dự án pháp luật chuyên ngành/xã hội → Chọn Chuẩn bị tổ chức lựa chọn nhà đầu tư → Chọn Phát hành hồ sơ mời thầu → Chọn Tạo mới

Hình 7 Chọn Phát hành hồ sơ mời thầu
Hình 7. Chọn Phát hành hồ sơ mời thầu
 • Bước 2: Tại tab Tạo mới thông báo chọn tìm kiếm Mã KHLCNĐT theo nhiều tiêu chí khác nhau → Nhấn Tìm kiếm → Nhấn Chọn

Hình 8 Tìm kiếm Mã KHLCNĐT
Hình 8. Tìm kiếm Mã KHLCNĐT 
 • Bước 3: Nhập đầy đủ các trường thông tin bắt buộc (*) → Nhấn Tiếp tục.

Hình 8 Nhập các trường thông tin bắt buộc
Hình 9. Nhập các trường thông tin bắt buộc 
 • Bước 4: Đính kèm file hồ sơ mời thầu vào tab Hồ sơ mời thầu → Nhấn Tiếp tục.

Hình 9 Đính kèm file Hồ sơ mời thầu
Hình 10. Đính kèm file Hồ sơ mời thầu

*** Lưu ý: Đối với định dạng PDF dung lượng tối đa là 50MB, còn các định dạng khác là 200MB. 

 • Bước 5: Tại tab Quyết định phê duyệt nhập đầy đủ các trường thông tin bắt buộc (*) → Nhấn LưuĐăng tải.

Hình 10 Nhấn Lưu và Đăng tải sau khi đã nhập đầy đủ thông tin
Hình 11. Nhấn Lưu và Đăng tải sau khi đã nhập đầy đủ thông tin

Các bước đăng tải kết quả lựa chọn  nhà đầu tư dự án theo pháp luật chuyên ngành/ xã hội hóa

Video hướng dẫn người sử dụng đăng tải kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án theo pháp luật chuyên ngành/ xã hội hóa trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới. Mời các bạn cùng tham khảo!

Video hướng dẫn đăng tải KQLC nhà đầu tư dự án theo pháp luật chuyên ngành/ xã hội hóa (Nguồn: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia)

Tương tự, để đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư dự án theo pháp luật chuyên ngành/ xã hội hóa, doanh nghiệp cần thực hiện theo bước 1 phần 1, sau đó thực hiện theo hướng dẫn sau:

 • Bước 1: Chọn Phân hệ e-Bidding → Chọn Lựa chọn nhà đầu tư → Chọn Dự án pháp luật chuyên ngành/xã hội hóa→ Chọn Kết quả lựa chọn nhà đầu tư → Chọn Công khai kết quả  → Chọn Tạo mới (Không qua mạng).

Hình 11 Nhấn Lưu và Đăng tải sau khi đã nhập đầy đủ thông tin
Hình 12. Nhấn Lưu và Đăng tải sau khi đã nhập đầy đủ thông tin
 • Bước 2: Tại mục Chọn nguồn

+) Nếu hình thức lựa chọn nhà đầu tư là chỉ định thầu hoặc lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt, người dùng chọn nguồn Từ KHLCNĐT → tìm kiếm Mã KHLCNĐT theo nhiều tiêu chí khác nhau → Nhấn Tìm kiếm → Nhấn Chọn

Hình 12 Tìm kiếm mã KHLCNĐT
Hình 13. Tìm kiếm mã KHLCNĐT

+) Nếu hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu rộng rãi người dùng chọn nguồn Từ TBMT → tìm kiếm Mã TBMT theo nhiều tiêu chí khác nhau → Nhấn Tìm kiếm → Nhấn Chọn

Hình 13 Tìm mã TBMT
Hình 14. Tìm mã TBMT
 • Bước 3: Nhập các trường thông tin bắt buộc (*

Hình 14 Nhập các trường thông tin bắt buộc
Hình 15. Nhập các trường thông tin bắt buộc
 • Bước 4: Tại mục Danh sách nhà đầu tư, người dùng chọn Tìm kiếm NĐT/ Nhập thông tin NĐT.

Hình 15 Chọn Tìm kiếm NĐT Nhập thông tin NĐT
Hình 16. Chọn Tìm kiếm NĐT/Nhập thông tin NĐT

Đối với trường hợp Tìm kiếm NĐT, người dùng thực hiện như sau:

+) Nếu nhà đầu tư tham gia độc lập, người dùng chọn thông tin nhà đầu tư → Chọn Xác nhận

Hình 16 Chọn nhà đầu tư độc lập nhấn Xác nhận
Hình 17. Chọn nhà đầu tư độc lập nhấn Xác nhận

+) Nếu là liên danh, người dùng tích chọn Là NĐT liên danh → Chọn thông tin nhà đầu tư → Điền Tên liên danh → Chọn Xác nhận

Hình 17 Chọn Là NĐT liên danh
Hình 18. Chọn Là NĐT liên danh

Đối với trường hợp nhà đầu tư chưa đăng ký tài khoản trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, người dùng chọn Nhập thông tin NĐT → Nhập đầy đủ các trường thông tin bắt buộc (*) → Nhấn Xác nhận

Hình 16 Nhập đầy đủ trường thông tin bắt buộc
Hình 19. Nhập đầy đủ trường thông tin bắt buộc
 • Bước 5: Sau khi nhập xong Danh sách nhà đầu tư, người sử dụng tiếp tục nhập các trường thông tin bắt buộc (*) → Nhấn Lưu và Xác nhận đăng tải.

Hình 17 Nhập các trường thông tin bắt buộc rồi nhấn Lưu và Xác nhận đăng tải
Hình 20. Nhập các trường thông tin bắt buộc rồi nhấn Lưu và Xác nhận đăng tải

*** Lưu ý: Tất cả các thao tác đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư/Hồ sơ mời thầu/Kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án theo pháp luật chuyên ngành/ xã hội hóa trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới, bạn phải cắm USB Token (chữ ký số) thì mới có thể thực hiện được. 

Trên đây là các bước hướng dẫn đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư/Hồ sơ mời thầu/Kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án theo pháp luật chuyên ngành/ xã hội hóa. Mong rằng sẽ giúp ích cho bên mời thầu trong quá trình thực hiện. 

Nếu doanh nghiệp muốn tìm hiểu về hồ sơ năng lực, lịch sử tham gia của nhà thầu có thể sử dụng gói phần mềm VIP3 của DauThau.info. Ngoài ra, bên mời thầu cũng có thể tham gia DauThau.Net để để đăng tải thông báo mời thầu tư nhân, giúp tìm kiếm nhà thầu tiềm năng cho doanh nghiệp mình.

Nếu có thắc mắc cần được hỗ trợ về gói phần mềm VIP3 hoặc về cách thức đăng tải thông tin thầu trên mạng đấu thầu tư nhân, hãy liên hệ ngay với DauThau.info qua:

Tác giả: Hồ Thị Linh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thống kê
 • 2130 dự án đang đợi nhà thầu
 • 77 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
 • 104 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
 • 5192 TBMT được đăng trong tháng qua
 • 10874 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây