Đánh giá tính năng “Cơ hội đấu thầu tiềm năng” dành cho nhà thầu trên Mua sắm công

Thứ năm - 30/11/2023 14:40
Cơ hội đấu thầu tiềm năng là một trong những tính năng được Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bổ sung vào giữa năm 2023. Vậy tính năng này hoạt động như thế nào? Hãy cùng DauThau.info tìm hiểu về tính năng này trong bài viết sau đây nhé!
Đánh giá tính năng “Cơ hội đấu thầu tiềm năng” dành cho nhà thầu trên Mua sắm công

1. Giới thiệu về tính năng Cơ hội đấu thầu tiềm năng

Tính năng Cơ hội đấu thầu tiềm năng được Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho ra mắt vào tháng 5/2023. Hiện tại, tính năng này cho phép người dùng tạo bộ lọc để: 

 • Tìm kiếm theo báo mời thầu (TBMT)

 • Tìm kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT)

 • Nhận thông tin thầu qua email

Với tính năng Cơ hội đấu thầu tiềm năng nhà thầu có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin thầu phù hợp với tiêu chí của doanh nghiệp thay vì phải tìm kiếm thủ công trên hệ thống.

Để sử dụng tính năng này, các nhà thầu tham khảo bài viết: Hướng dẫn sử dụng chức năng Cơ hội đấu thầu tiềm năng.

2. Các chức năng chính của tính năng Cơ hội đấu thầu tiềm năng

Để sử dụng tính năng Cơ hội đấu thầu tiềm năng, người dùng chỉ cần thiết lập bộ lọc cơ hội đấu thầu với các tiêu chí như: Lĩnh vực, từ khóa tìm kiếm trong tên gói thầu, giá gói thầu, chủ đầu tư/bên mời thầu,... Khi có gói thầu đáp ứng các tiêu chí của bộ lọc, Hệ thống e-GP sẽ tự động gửi thông báo qua email của người dùng. 

Chức năng này giúp người dùng có thể nhận thông tin chủ động về các cơ hội đấu thầu tiềm năng theo tiêu chí của bộ lọc đã cài đặt, thông qua đó nhà thầu có cơ hội tiếp cận các gói thầu phù hợp với năng lực của doanh nghiệp. 

2.1. Chức năng Tạo bộ lọc

Với chức năng tạo bộ lọc người dùng có thể tìm kiếm các TBMT/KHLCNT theo tiêu chí phù hợp với doanh nghiệp. Sau khi có TBMT/KHLCNT mới được đăng tải Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia sẽ tổng hợp thành file Excel và tự động gửi vào tài khoản email của người dùng. Tính năng Cơ hội đấu thầu tiềm năng cho phép nhà thầu tạo bộ lọc theo những thông tin sau: 

Các thông tin khai báo khi tạo bộ lọc trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
Các thông tin khai báo khi tạo bộ lọc trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
 • (1) Tên bộ lọc

 • (2) Từ khóa: Khớp tất cả từ (Phân biệt dấu); Khớp từ hoặc một số từ (Phân biệt dấu); Khớp chính xác cụm từ; Khớp tất cả từ (Không phân biệt dấu); Khớp từ hoặc một số từ (Không phân biệt dấu)

 • (3) Tìm theo: Thông báo mời thầu; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

 • (4) Thời gian đăng tải

 • (5) Thời điểm đóng thầu

 • (6) Ngày phê duyệt

 • (7) Chủ đầu tư

 • (8) Bên mời thầu

 • (9) Địa điểm thực hiện

 • (10) Loại công trình: Công trình giáo dục, đào tạo; Công trình y tế; Công trình thể thao; Công trình văn hóa; Chợ; Công trình tôn giáo; Trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; Công trình sản xuất vật liệu xây dựng, sản phẩm xây dựng; …

 • (11) Giá gói thầu

 • (12) Quy trình áp dụng

 • (13) Hình thức LCNT: Đấu thầu rộng rãi; Chào hàng cạnh tranh; Chào hàng cạnh tranh rút gọn; Đấu thầu hạn chế; Mua sắm trực tiếp; Chỉ định thầu; Chỉ định thầu rút gọn; Tự thực hiện;....

 • (14) Gói thầu trong nước/ Quốc tế

 • (15) Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ; Một giai đoạn hai túi hồ sơ; Hai giai đoạn một túi hồ sơ; Hai giai đoạn hai túi hồ sơ.

 • (16) Hình thức dự thầu: Qua mạng; Không qua mạng

 • (17) Đăng ký nhận bản tin: Qua email; Qua thông báo hệ thống; Cả 2 kênh.

2.2. Chức năng gửi thông tin thầu qua email

Chức năng gửi thông tin thầu qua email trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cung cấp cho người dùng một file Excel chứa thông tin thầu. 

Email tổng hợp thông tin thầu Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia gửi cho người dùng khi có TBMT KHLCNT mời phù hợp với tiêu chí bộ lọc đã cài đặt
Email tổng hợp thông tin thầu Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia gửi cho người dùng khi có TBMT/KHLCNT mời phù hợp với tiêu chí bộ lọc đã cài đặt

Các thông tin thầu này được Hệ thống tổng hợp theo tiêu chí bộ lọc người dùng đã tạo, thông tin thầu có thể là TBMT/KHLCNT dựa vào nhu cầu tìm kiếm của người dùng. 

File Excel được Hệ thống gửi về qua email của người dùng sau khi tạo bộ lọc
File Excel được Hệ thống gửi về qua email của người dùng sau khi tạo bộ lọc

Các trường thông tin có trong file Excel bao gồm: 

 • Tên bộ lọc

 • Mã TBMT

 • Tên gói thầu

 • Tên bên mời thầu

 • Ngày đăng tải

 • Ngày đóng thầu

3. Đánh giá tính năng Cơ hội đấu thầu dành cho nhà thầu trên Mua sắm công

Qua quá trình trải nghiệm DauThau.info nhận thấy tính năng Cơ hội đấu thầu tiềm năng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chưa hoàn thiện và còn gặp các lỗi cơ bản trong quá trình sử dụng, cụ thể:

 • Tần suất gửi email chậm: Hệ thống không gửi thông báo qua email ngay lập tức khi có TBMT/KHLCNT mới theo tiêu chí bộ lọc đã cài đặt, phải đến 00h05p sáng người dùng mới nhận được email thông báo các thông tin thầu của ngày hôm trước.

 • Chênh lệch số lượng gói thầu: Số lượng thông tin thầu nhận được qua email không khớp với số lượng thông tin thầu trên Hệ thống.

 • Thông tin thầu không có tính liên kết: Thông tin thầu được gửi qua email không có liên kết đính kèm, người dùng phải tải file Excel sau đó dùng số TBMT để tra cứu ngược lại trên Hệ thống nếu muốn xem chi tiết gói thầu. 

 • Không cho phép phân quyền các tài khoản phụ: Chỉ cho phép duy nhất tài khoản chính tạo bộ lọc nhận thông tin thầu

 • Chỉ cấp phép tối đa 2 bộ lọc: Chỉ cho phép người dùng cài đặt tối đa 2 bộ lọc nhận thông tin thầu qua email, trường hợp người dùng muốn đổi bộ lọc nhận email cần phải bỏ chọn vào ô trống phía trước bộ lọc.

Xem bài viết So sánh tính năng "Cơ hội đấu thầu tiềm năng" trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới với tính năng “săn” thông tin thầu của gói VIP1, VIP2 phần mềm DauThau.info để hiểu rõ hơn về những vấn đề trên.. Hy vọng Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia sẽ sớm khắc phục tình trạng này để nhà thầu có thông tin thầu đầy đủ nhất! 

Ngoài tính năng Cơ hội đấu thầu tiềm năng, trong thời gian qua DauThau.info cũng đã có những bài viết đánh giá và so sánh các tính năng khác trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà thầu có thể tham khảo:

Nếu doanh nghiệp muốn "săn" TBMT và KHLCNT phù hợp với yêu cầu và năng lực kinh nghiệm thì có thể tham khảo gói phần mềm VIP1 - "Săn" thông báo mời thầuVIP2 - "Săn" kế hoạch lựa chọn nhà thầu của DauThau.info. Sử dụng gói phần mềm VIP1, VIP2 Quý doanh nghiệp sẽ được trải nghiệm những tính năng tiện ích như: 

 • Hỗ trợ người dùng cài đặt bộ lọc theo tần suất: Cho phép cài đặt tần suất gửi email 1h/lần, 2h/lần, 3h/lần, 6h/lần, 9h/lần, giúp người dùng nhận thông tin thầu kịp thời, nhanh chóng khi có TBMT/KHLCNT mới phù hợp với tiêu chí bộ lọc đã cài đặt. 

 • Thông tin thầu gửi qua email có sẵn link liên kết: Giúp nhà thầu tiện nhấn vào xem mà không phải xem trên file Excel rồi tra cứu ngược lại trên hệ thống. 

 • Không giới hạn phân quyền tài khoản phụ: Người dùng được phân quyền 02 tài khoản phụ miễn phí, để phân quyền nhiều hơn người dùng có thể mua thêm bằng điểm, không giới hạn số lượng tài khoản phân quyền.

 • Không giới hạn bộ lọc cấp phát: Cho phép người dùng tạo 05 bộ lọc nhận thông tin thầu qua email miễn phí, để có nhiều bộ lọc nhận thông tin thầu hơn người dùng chỉ cần dùng điểm để mua.

Bài viết trên của DauThau.info đã đánh giá tính năng Cơ hội đấu thầu tiềm năng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp ích cho nhà thầu. 

Trường hợp cần được hỗ trợ về gói phần mềm VIP3, vui lòng liên hệ:

Tác giả: Hồ Thị Linh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thống kê
 • 2130 dự án đang đợi nhà thầu
 • 77 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
 • 104 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
 • 5192 TBMT được đăng trong tháng qua
 • 10874 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây