E-HSMT là gì? Quy định của pháp luật về phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu

Thứ hai - 10/04/2023 17:30
Khi tham gia vào công tác đấu thầu, không ít các nhà thầu và bên mời thầu thắc mắc về cụm từ E-HSMT là gì? Việc phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ E-HSMT được quy định như thế nào? Để giúp cho nhà thầu và bên mời thầu hiểu rõ hơn về E-HSMT DauThau.info xin đưa ra bài viết sau đây. Theo dõi ngay để biết thêm thông tin nhé!!
E-HSMT là gì? Quy định của pháp luật về phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu

E-HSMT là gì?

Căn cứ tại điểm n khoản 4 Điều 3 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT thì E-HSMT là hồ sơ mời thầu đối với đấu thầu rộng rãi qua mạng, đấu thầu hạn chế qua mạng, hồ sơ yêu cầu đối với chào hàng cạnh tranh qua mạng theo quy trình thông thường, yêu cầu báo giá đối với chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng.

E HSMT là gì
Khái niệm E-HSMT được quy định cụ thể tại điểm n khoản 4 Điều 3 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT

Quy định của pháp luật về phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu, E-HSMT

Pháp luật có quy định rõ ràng về việc phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu, E-HSMT tại Điều 17 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT, cụ thể:

Phát hành E-HSMT

1. Trong quá trình đăng tải thông báo mời thầu, E-TBMT, bên mời thầu phải đính kèm các tài liệu sau đây:

 • Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu, E-HSMT;

 • Hồ sơ mời thầu, E-HSMT đã được phê duyệt;

Đối với lựa chọn nhà thầu không qua mạng, hồ sơ mời thầu được phát hành trên Hệ thống ngay sau khi đăng tải thành công thông báo mời thầu. Trường hợp bán hồ sơ mời thầu (bản điện tử đã phát hành trên Hệ thống) thì khi nộp hồ sơ dự thầu nhà thầu phải trả cho bên mời thầu một khoản tiền bằng giá bán hồ sơ mời thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 9 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Bên mời thầu không được phát hành hồ sơ mời thầu bản giấy cho nhà thầu, trường hợp bên mời thầu phát hành bản giấy cho nhà thầu thì bản giấy không có giá trị pháp lý để lập, đánh giá hồ sơ dự thầu.

2. Trường hợp nội dung của hồ sơ mời thầu, E-HSMT được đăng tải trên Hệ thống có sự sai khác với nội dung của hồ sơ mời thầu, E-HSMT được phê duyệt thì hồ sơ mời thầu, E-HSMT phát hành trên Hệ thống là cơ sở để lập, đánh giá hồ sơ dự thầu, E-HSDT.

E HSMT là gì 1
Quy định phát hành E-HSMT

Sửa đổi E-HSMT

1. Đối với lựa chọn nhà thầu không qua mạng, trường hợp sửa đổi hồ sơ mời thầu sau khi phát hành, bên mời thầu phải đăng tải các tài liệu theo một trong hai cách sau đây trên Hệ thống:

 • Quyết định sửa đổi kèm theo những nội dung sửa đổi hồ sơ mời thầu;

 • Quyết định sửa đổi và hồ sơ mời thầu đã được sửa đổi, trong hồ sơ mời thầu đã được sửa đổi phải thể hiện rõ nội dung sửa đổi.

2. Đối với lựa chọn nhà thầu qua mạng, trường hợp sửa đổi E-HSMT sau khi phát hành, bên mời thầu phải đăng tải các tài liệu sau đây trên Hệ thống:

 • Quyết định sửa đổi kèm theo những nội dung sửa đổi E-HSMT;

 • E-HSMT đã được sửa đổi.

Làm rõ E-HSMT

1. Đối với lựa chọn nhà thầu không qua mạng, trường hợp cần làm rõ hồ sơ mời thầu, nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ đến bên mời thầu thông qua Hệ thống tối thiểu 03 ngày làm việc (đối với đấu thầu trong nước), tối thiểu 05 ngày làm việc (đối với đấu thầu quốc tế) trước ngày có thời điểm đóng thầu để xem xét, xử lý.

Đối với lựa chọn nhà thầu qua mạng, trường hợp cần làm rõ E-HSMT, nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ đến bên mời thầu thông qua Hệ thống tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu để xem xét, xử lý.

2. Bên mời thầu tiếp nhận nội dung yêu cầu làm rõ của nhà thầu và đăng tải văn bản làm rõ hồ sơ mời thầu, E-HSMT trên Hệ thống trong khoảng thời gian tối thiểu 02 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu;

3. Nội dung làm rõ hồ sơ mời thầu, E-HSMT không được trái với nội dung của hồ sơ mời thầu, E-HSMT đã được phê duyệt. Trường hợp việc tiếp nhận nội dung yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu, E-HSMT dẫn đến phải sửa đổi hồ sơ mời thầu, E-HSMT thì việc sửa đổi hồ sơ mời thầu, E-HSMT thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này trên cơ sở tuân thủ thời gian theo quy định tại điểm m khoản 1 Điều 12 của Luật Đấu thầu và điểm c khoản 2 Điều 64 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP;

4. Trong trường hợp cần thiết, bên mời thầu tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao đổi về những nội dung trong hồ sơ mời thầu, E-HSMT mà các nhà thầu chưa rõ. Bên mời thầu đăng tải giấy mời tham dự hội nghị tiền đấu thầu trên Hệ thống. Nội dung trao đổi giữa bên mời thầu và nhà thầu phải được bên mời thầu ghi lại thành biên bản và đăng tải trên Hệ thống trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc hội nghị tiền đấu thầu.

Hướng dẫn lập, phát hành và trả lời yêu cầu làm rõ E-HSMT trên e-GP mới

Để giúp nhà thầu và bên mời thầu nắm được các bước thao tác liên quan đến E-HSMT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới (e-GP), DauThau.info đã có các bài hướng dẫn liên quan đến việc lập, phát hành và trả lời yêu cầu làm rõ E-HSMT, cụ thể:

Hiện ở phần mềm DauThau.info cũng hiển thị nhiều gói thầu liên quan đến tư vấn thẩm định E-HSMT, tư vấn lập E-HSMT…, theo dõi thêm tại đây.

Tình huống liên quan đến E-HSMT

Sau đây là một số tình huống thực tế liên quan đến E-HSMT mà nhiều nhà thầu và bên mời thầu gặp phải, cụ thể: 

Tình huống 1:

 • Câu hỏi: E-HSMT quy định hợp đồng tương tự về xây lắp từ 01/01/2019 trở lại đây, nhà thầu có hợp đồng tương tự nhưng ký 26/02/2018 và được nghiệm thu hoàn thành tháng 12/2020. Vậy có được tính là hợp đồng tương tự đáp ứng yêu cầu E-HSMT không?

 • Câu trả lời của chuyên gia DauThau.info: Được, bởi lẽ thời điểm xác nhận công trình/hạng mục hoàn thành để xác định công trình/hạng mục tương tự là thời điểm nghiệm thu công trình/hạng mục, không căn cứ vào thời điểm ký kết hợp đồng.

Tình huống 2

 • Câu hỏi: E-HSMT đã được thẩm định và phê duyệt và được bên mời thầu đăng lên hệ thống nhưng sau vài ngày thì phát hiện khối lượng không đúng thì bên mời thầu sửa lại khối lượng cho đúng thì có cần chủ đầu tư thẩm định và phê duyệt lại không ạ.

 • Câu trả lời của chuyên gia DauThau.info: Không cần, trách nhiệm thuộc bên mời thầu

Tình huống 3

 • Câu hỏi: Nộp HSDT trước thời điểm bên mời thầu sửa thời gian đóng thầu trong E HSMT, thì bảo lãnh dự thầu nộp trước đó có hợp lệ không?

 • Câu trả lời của chuyên gia DauThau.info: Theo mục 7 chỉ dẫn nhà thầu, trường hợp sửa đổi E-HSMT thì bên mời thầu đăng tải quyết định sửa đổi kèm theo các nội dung sửa đổi và E-HSMT đã được sửa đổi cho phù hợp (webform và file đính kèm). Việc sửa đổi phải được thực hiện trước thời điểm đóng thầu tối thiểu 03 ngày làm việc và bảo đảm đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh E-HSDT, trường hợp không bảo đảm đủ thời gian như nêu trên thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu. Nhà thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để cập nhật thông tin về việc sửa đổi E-HSMT, thay đổi thời điểm đóng thầu (nếu có) để làm cơ sở chuẩn bị E-HSDT.

Trên đây là toàn bộ những thông tin về E-HSMT DauThau.info muốn chia sẻ đến người dùng. Hy vọng bài viết trên sẽ giúp nhà thầu và bên mời thầu hiểu rõ hơn về E-HSMT. 

Nếu có thắc mắc cần được hỗ trợ, hãy liên hệ ngay với DauThau.info qua:

Tác giả: Hồ Thị Linh

 Tags: e-hsmt

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thống kê
 • 2026 dự án đang đợi nhà thầu
 • 225 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
 • 509 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
 • 5512 TBMT được đăng trong tháng qua
 • 11890 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây