Chỉ định thầu rút gọn là gì? Quy trình chỉ định thầu rút gọn

Chủ nhật - 30/10/2022 09:10
Quy trình chỉ định thầu rút gọn là một trong những vấn đề được nhiều bạn đọc quan tâm. Bài viết hôm nay của DauThau.info xin chia sẻ đến bạn một số quy định pháp luật về chỉ định thầu cụ thể: quy trình chỉ định thầu rút gọn, điều kiện chỉ định thầu rút gọn và một số lưu ý trong quá trình áp dụng hình thức này. Tìm hiểu ngay để có thêm những thông tin hữu ích cho mình nhé!
Chỉ định thầu rút gọn là gì? Quy trình chỉ định thầu rút gọn

Chỉ định thầu rút gọn là gì?

Chỉ định thầu rút gọn được hiểu là một hình thức để lựa chọn nhà thầu được quy định cụ thể trong Luật Đấu thầu 2013, do thủ tục lựa chọn nhà thầu khá đơn giản và thời gian thực hiện thầu ngắn.

Hiểu một cách đơn giản, chỉ định thầu rút gọn chính là hình thức chủ đầu tư lựa chọn một nhà thầu để thực hiện những gói thầu của mình về mua sắm hàng hóa hoặc thực hiện việc thi công trong trường hợp khẩn trương, cấp bách liên quan đến các vấn đề như thiên tai, dịch bệnh, hoặc các gói thầu bí mật của quốc gia, gói thầu khoa học mang tính chất bí mật hoặc gói thầu tư vấn đặc biệt. 


Video chỉ định thầu rút gọn và quy trình chỉ định thầu rút gọn

Khi nào chỉ định thầu rút gọn?

Vậy chỉ định thầu rút gọn khi nào? Là câu hỏi nhận được sự quan tâm của nhiều bạn đọc khi tìm hiểu về hình thức chỉ định thầu. Hình thức chỉ định thầu rút gọn được quy định cụ thể tại Điều 3 Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT về áp dụng hình thức chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh và các mẫu hồ sơ yêu cầu, bản yêu cầu báo giá, dự thảo hợp đồng chỉ định thầu rút gọn. 

Theo đó, chỉ định thầu rút gọn được áp dụng đối với các gói thầu được quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 22 Luật đấu thầu 2013 cụ thể: “Gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố bất khả kháng; gói thầu cần triển khai ngay để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của cộng đồng dân cư trên địa bàn hoặc để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình liền kề; gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách”, gói thầu có giá gói thầu nằm trong hạn mức chỉ định thầu quy định tại Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Các gói thầu được áp dụng chỉ định thầu rút gọn

 • Gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố bất khả kháng;

 • Gói thầu cần triển khai ngay để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của cộng đồng dân cư trên địa bàn hoặc để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình liền kề;

 • Gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách;

 • Gói thầu không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; (Xem thêm: Quy trình chỉ định thầu rút gọn dưới 500 triệu của gói thầu dịch vụ công)

 • Gói thầu không quá 01 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công;

 • Gói thầu không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên.

Hạn mức chỉ định thầu rút gọn bao nhiêu?

Theo quy định tại Điều 54 và khoản 2 Điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định gói thầu có giá trị trong hạn mức chỉ định thầu rút gọn bao gồm:

 • Gói thầu có giá không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công;
 • Không quá 1 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công;
 • Gói thầu có giá không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên.

Mẫu hợp đồng chỉ định thầu rút gọn

Mẫu hợp đồng chỉ định thầu rút gọn là một trong những tài liệu không thể thiếu trong hồ sơ chỉ định thầu rút gọn. Đối với gói thầu có giá gói thầu nằm trong hạn mức chỉ định thầu, các cá nhân, tổ chức áp dụng Mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT. Còn đối với gói thầu quy định tại điểm a khoản 1 Điều 22 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 nhưng giá gói thầu không nằm trong hạn mức chỉ định thầu thì vận dụng Mẫu hợp đồng thuộc Mẫu số 01, 02 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Quy trình chỉ định thầu rút gọn

Quy trình chỉ định thầu rút gọn qua mạng được thực hiện như thế nào? Sau đây là quy định về chỉ định thầu rút gọn đối với từng trường hợp cụ thể mà DauThau.info muốn chia sẻ đến bạn đọc, cụ thể:

Đối với các gói thầu khắc phục hoặc hạn chế hậu quả

Thông thường quy trình thực hiện chỉ định thầu rút gọn dùng để khắc phục và hạn chế hậu quả thường được áp dụng chi các gói thầu bí mật quốc gia, gói thầu để mua thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để triển khai về công tác phòng, chống dịch bệnh trong những trường hợp cấp bách, trừ gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật của nhà nước. Hoặc một số gói thầu tránh gây nguy hại trực tiếp đến sức khỏe, tinh mạng và tài sản cộng đồng.

Đối với những gói thầu này, các bước trong chỉ định thầu rút gọn được thực hiện như sau:

 • Bước 1: Chủ đầu tư thực hiện lựa chọn nhà thầu phù hợp. 

Chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp có trách nhiệm chính trong việc quản lý các gói thầu sẽ xác định và giao nhiệm vụ cho nhà thầu có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu cho doanh nghiệp. 

 • Bước 2: Tiến hành quá trình hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu rút gọn trong vòng 15 ngày 

Trong thời hạn 15 ngày tính từ ngày được giao thầu, các bên liên quan sẽ phải hoàn thiện các thủ tục chỉ định thầu rút gọn cần thiết, bao gồm: Chuẩn bị hợp đồng, dự thảo hợp đồng chỉ định thầu rút gọn cho nhà thầu trong đó hợp đồng phải xác định rõ yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc, thời gian công việc cần đạt được, chất lượng công việc và giá trị tương ứng để thực hiện thương thảo, hoàn thiện nội dung hợp đồng. 

 • Bước 3: Thực hiện phê duyệt và ký kết hợp đồng

Dựa trên cơ sở kết quả thương thảo những nội dung trong hợp đồng, chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp sẽ tiến hành quản lý gói thầu phê duyệt kết quả chỉ định thầu và ký kết hợp đồng với nhà thầu đã được chỉ định thầu. 

 • Bước 4: Nghiệm thu gói thầu và hoàn tất việc thanh lý hợp đồng. 

Đối với gói thầu trong hạn mức

Đối với những gói thầu nằm trong hạn mức cần thực hiện theo các bước cụ thể sau đây: 

 • Bước 1: Chuẩn bị và gửi dự thảo cho nhà thầu đã được lựa chọn 

Bên mời thầu sẽ căn cứ vào mục tiêu, phạm vi công việc, dự toán được duyệt để chuẩn bị và gửi dự thảo nội dung hợp đồng cho nhà đầu tư xác định đầy đủ năng lực và kinh nghiệm để đáp ứng yêu cầu của gói thầu. 

 • Bước 2: Thực hiện thương thảo và hoàn thiện hợp đồng 

Nội dung thương thảo trong hợp đồng sẽ bao gồm các yêu cầu về phạm vi thực hiện, thời gian thực hiện, nội dung các công việc cần thực hiện, chất lượng đảm bảo công việc cần đạt được và những nội dung cần thiết khác theo thảo luận của hai bên. Dự trên cơ sở đó bên mời thầu và nhà thầu sẽ đề nghị thực hiện chỉ định thầu, tiến hành thương thảo để hoàn thiện hợp đồng, làm cơ sở pháp lý phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và thực hiện ký kết hợp đồng. 

 • Bước 3: Ký kết hợp đồng 

Hợp đồng ký kết giữa các bên sẽ phải phù hợp với các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn của nhà thầu, biên bản thương thảo hợp đồng và các tài liệu liên quan khác trong hợp đồng. Hai bên sẽ tiến hành ký kết hợp đồng theo quy định.

Giải đáp một số câu hỏi về chỉ định thầu rút gọn

Chỉ định thầu rút gọn có cần hồ sơ yêu cầu?

Theo điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ-CP có quy định chỉ định thầu rút gọn không cần phải lập hồ sơ yêu cầu như chỉ định thầu thông thường, chỉ cần gửi cho bên mời thầu dự thảo hợp đồng. Các nội dung trong dự thảo hợp đồng bao gồm phạm vi công việc, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian để thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được và giá trị tương ứng để thương thảo cũng như hoàn thiện hợp đồng. 

Chỉ định thầu rút gọn có phải đăng lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không?

Đối với thắc mắc "chỉ định thầu có phải đăng tải thông tin không?" được DauThau.info trả lời như sau: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 8 Luật Đấu thầu 2013 quy định thông tin đấu thầu cụ thể: “Các thông tin phải được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu bao gồm: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;"

Như vậy, gói thầu nào cũng phải có kế hoạch lựa chọn nhà thầu - kể cả chỉ định thầu rút gọn. Vậy nên, cho dù gói thầu đó được áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn cũng phải được đăng tải thông tin lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo yêu cầu. 

Chỉ định thầu rút gọn có cần thành lập tổ chuyên gia không?

Căn cứ theo Điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định dựa trên cơ sở kết quả thương thảo của hợp đồng, chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp sẽ có trách nhiệm quản lý gói thầu phê duyệt kết quả chỉ định thầu và thực hiện việc ký kết hợp đồng với nhà thầu được chỉ định thầu.

Vậy nên, việc ký kết hợp đồng sẽ được duyệt và thực hiện theo thẩm quyền của các chủ thể liên quan bao gồm: Cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu, chủ đầu tư mà không cần phải lập tổ chuyên gian khi thực hiện chỉ định thầu rút gọn. Vậy nên, không cần phải thành lập tổ chuyên gian đối với hình thức thực hiện chỉ định thầu rút gọn. 

Một số lưu ý trong quy trình chỉ định thầu rút gọn

 • Quy trình chỉ định thầu rút gọn không cần phải thực hiện lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu. 

 • Hợp đồng chính thức được ký kết bởi các bên, không được trái với quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, biên bản thương thảo hợp đồng và tài liệu liên quan khác.

Trên đây là toàn bộ thông tin về quy trình chỉ định thầu rút gọn mà DauThau.info muốn chia sẻ đến bạn đọc. Trong quá trình tham gia đấu thầu nếu có điều gì khó khăn, cần được hỗ trợ liên hệ ngay với DauThau.info qua số hotline 0934.634.288 hoặc email: [email protected] để được chuyên viên tư vấn, hỗ trợ tận tình.

Tác giả: Hồ Thị Linh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thống kê
 • 2501 dự án đang đợi nhà thầu
 • 326 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
 • 673 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
 • 5210 TBMT được đăng trong tháng qua
 • 11231 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây