07 quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu mới nhất từ 01/01/2024

Thứ năm - 21/09/2023 17:01
Quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu thay đổi như thế nào trong Luật Đấu thầu 2023? Hãy cùng DauThau.info tìm hiểu ngay 07 quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu mới nhất theo Luật Đấu thầu 2023 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 nhé!
07 quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu mới nhất từ 01/01/2024

Căn cứ theo Điều 43 Luật Đấu thầu 2023, tùy vào từng hình thức, phương thức đấu thầu mà quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu sẽ có sự khác nhau, cụ thể:

1. Quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế

Theo khoản 1 Điều 43 Luật Đấu thầu 2023 có quy định cụ thể về quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế như sau: 

 • Bước 1: Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu.

 • Bước 2: Tổ chức lựa chọn nhà thầu.

 • Bước 3: Đánh giá hồ sơ dự thầu.

 • Bước 4: Thương thảo hợp đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn.

Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, cung cấp dịch vụ phi tư vấn áp dụng đấu thầu quốc tế, gói thầu hỗn hợp và gói thầu có yêu cầu kỹ thuật cao, trường hợp cần thiết, bên mời thầu có thể thương thảo hợp đồng với nhà thầu xếp hạng thứ nhất.

 • Bước 5: Trình, thẩm định, phê duyệt, công khai kết quả lựa chọn nhà thầu và giải thích lý do nhà thầu không trúng thầu theo yêu cầu của nhà thầu (nếu có).

 • Bước 6: Hoàn thiện, ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng.

Quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế
Quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế

2. Quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với chỉ định thầu

Quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với chỉ định thầu được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 43 Luật Đấu thầu 2023, cụ thể:

 • Bước 1: Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu.

 • Bước 2: Tổ chức lựa chọn nhà thầu.

 • Bước 3: Đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo về đề xuất của một hoặc các nhà thầu (nếu có).

 • Bước 4: Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

 • Bước 5: Hoàn thiện, ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng.

Đối với trường hợp quy định tại điểm m khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu 2023, người có thẩm quyền có thể quyết định áp dụng quy trình rút gọn bao gồm các bước sau: Chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu, hoàn thiện hợp đồng, trình kết quả lựa chọn nhà thầu, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu, ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng.

Quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với chỉ định thầu
Quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với chỉ định thầu

3. Quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với chào hàng cạnh tranh

Căn cứ tại khoản 3 Điều 43 Luật Đấu thầu 2023 quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu được thực hiện qua 5 bước, cụ thể:

 • Bước 1: Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu.

 • Bước 2: Tổ chức lựa chọn nhà thầu.

 • Bước 3: Đánh giá hồ sơ dự thầu.

 • Bước 4: Trình, thẩm định, phê duyệt, công khai kết quả lựa chọn nhà thầu và giải thích lý do nhà thầu không trúng thầu theo yêu cầu của nhà thầu (nếu có).

 • Bước 5: Hoàn thiện, ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng.

Quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với chào hàng cạnh tranh
Quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với chào hàng cạnh tranh

4. Quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với mua sắm trực tiếp

Quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với mua sắm trực tiếp được quy định tại khoản 4 Điều 43 Luật Đấu thầu 2023, cụ thể: 

 • Bước 1: Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu.

 • Bước 2: Tổ chức lựa chọn nhà thầu.

 • Bước 3: Đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo về đề xuất của nhà thầu.

 • Bước 4: Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

 • Bước 5: Hoàn thiện, ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng.

Quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với mua sắm trực tiếp
Quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với mua sắm trực tiếp

5. Quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với tự thực hiện

Căn cứ tại khoản 5 Điều 43 Luật Đấu thầu 2023 quy định cụ thể về quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với thực hiện bao gồm các bước sau:

 • Bước 1: Chuẩn bị phương án tự thực hiện, bao gồm dự thảo thỏa thuận giao việc.

 • Bước 2: Hoàn thiện phương án tự thực hiện.

 • Bước 3: Phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

 • Bước 4: Ký kết thỏa thuận giao việc; quản lý việc thực hiện gói thầu.

Quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với tự thực hiện
Quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với tự thực hiện

6. Quy trình, thủ tục lựa chọn tư vấn cá nhân

Căn cứ tại khoản 6 Điều 43 Luật Đấu thầu 2023 có quy định cụ thể về quy trình, thủ tục lựa chọn tư vấn cá nhân theo các bước sau:

 • Bước 1: Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu.

 • Bước 2: Tổ chức lựa chọn nhà thầu.

 • Bước 3: Đánh giá hồ sơ lý lịch khoa học của nhà thầu tư vấn cá nhân.

 • Bước 4: Thương thảo hợp đồng.

 • Bước 5: Trình, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

*** Lưu ý: Lựa chọn tư vấn cá nhân được áp dụng khi công việc của gói thầu chỉ yêu cầu một hoặc một số chuyên gia có kinh nghiệm, năng lực thực hiện mà không cần sự tham gia của tổ chức, không yêu cầu các điều kiện để thực hiện công việc như đối với nhà thầu là tổ chức.

Quy trình, thủ tục lựa chọn tư vấn cá nhân
Quy trình, thủ tục lựa chọn tư vấn cá nhân

7. Quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu có sự tham gia thực hiện của cộng đồng

Quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu có sự tham gia thực hiện của cộng đồng được quy định tại khoản 7 Điều 43 Luật Đấu thầu 2023, cụ thể:

 • Bước 1: Chuẩn bị phương án lựa chọn cộng đồng dân cư, tổ, nhóm thợ tại địa phương để triển khai thực hiện gói thầu.

 • Bước 2: Tổ chức lựa chọn.

 • Bước 3: Phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn.

 • Bước 4: Hoàn thiện, ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng.

Quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu có sự tham gia thực hiện của cộng đồng
Quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu có sự tham gia thực hiện của cộng đồng

Trên đây là 07 quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu mới nhất theo Luật Đấu thầu 2023 mà DauThau.info muốn chia sẻ đến quý doanh nghiệp. Trường hợp cần được hỗ trợ cung cấp các giải pháp phần mềm liên quan đến lĩnh vực đấu thầu hoặc các tư vấn liên quan đến tình huống đấu thầu, vui lòng liên hệ:

Tác giả: Hồ Thị Linh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

aztest thi trac nghiem cho nhan vien
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Banner phai thi trac nghiem dau thau
Bạn biết đến DauThau.info qua đâu?
Gói thầu HH: Cung cấp đồng phục cho nhân viên năm 2023 tại Khách sạn Cửu Long
Mã TBMT: IB2300354607-00
Đóng thầu: 10:00 12/12/23
Công bố: 14:05 07/12/23
Gói thầu số 03: Thi công xây dựng
Mã TBMT: IB2300348091-00
Đóng thầu: 08:00 18/12/23
Công bố: 14:03 07/12/23
Thuê tuyến quang 02FO kết nối các node AGG, CSG - CTO
Mã TBMT: IB2300354635-00
Đóng thầu: 09:00 03/01/24
Công bố: 14:02 07/12/23
Mua sắm máy ghế nha
Mã TBMT: IB2300348307-00
Đóng thầu: 14:00 14/12/23
Công bố: 14:01 07/12/23
Mua sắm tài sản công
Số KHLCNT: PL2300246360-02
Công bố: 14:06 07/12/23
Banner phai duoi - thi trac nghiem dau thau
Thống kê
 • 9068 dự án đang đợi nhà thầu
 • 1097 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
 • 1594 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
 • 25817 TBMT được đăng trong tháng qua
 • 36375 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây